ВХОД В САЙТА:

Филтър: Дипломна работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Дневен център за деца с увреждания като ресоциализираща
У В О Д Милиони хора по света си задават въпроса: Има ли нещо по – мило от нашите деца? Те са нашето най – голямо богатство, дори и да са с увреждания. Независимо от затрудненията и различията, които имат те са равни с останал...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Мономерни и полимерни съединения
Мономерни и полимерни съединения. Класификация на полимерните съединения. Основни различия между нискомолекулните и високомолекулните съединения. В природата и техниката се срещат редица съединения с висока молекулна маса...
Дипломна работа по Химия добавен на 25.03.2010
Кръглата (златна) симеонова църква в светлината на последните археологически проучвания
Въведение. Цел и задачи на дипломната работа. Чрез Покръстването на българския народ през 865г. от страна на св. Цар Борис Михаил I Покръстител, се решава един основен за Средновековна България проблем- Европейската интеграци...
Дипломна работа по Археология добавен на 22.03.2010
Историческо развитие на българската хорова песен
УВОД Българската национална композиторска школа е една от относително младите школи в Европа. Зародила се е в самото начало на ХХ век, в етап когато класиката и романтизма в европейската музика, като че ли изчерпват своите изра...
Дипломна работа по Музика добавен на 21.03.2010
Бизнес план за разработване на хотел
Всеки бизнес започва с някаква идея, която предприемачът по-късно транслира в значима мисия. Мениджърите на фирмата се заемат да транслират идеята за своя бизнес (услуга/продукт), който е значим за обществото и има потенциал за по...
Дипломна работа по Планиране и прогнозиране добавен на 21.03.2010
Годишен финансов отчет
Съставянето на годишния финансов отчет на предприятията с общо значение все повече се откъсва от познатите ни подходи и схеми. С доближаването ни до идеята за финансов отчет по международните стандарти се променят мисленето и погл...
Дипломна работа по Счетоводство добавен на 21.03.2010
Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект
Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурен...
Дипломна работа по Планиране и прогнозиране добавен на 21.03.2010
Софтуерни агенти в Интернет
Повечето хора използват глобалната мрежа Интернет за електронна поща или пък събиране на общодостъпна информация за нуждите на своята работа. Най-предприемчивите представители на световния бизнес елит обаче вече са наясно, че раз...
Дипломна работа по Компютърни системи и технологии добавен на 20.03.2010
Ролята на мениджъра и ръководството в предприятието
Съвсем малко са случаите да загине бизнесът заради това, че не е бил управляван. Най-добро е управлението, което позволява максимална самостоятелност.Управлението има значение дотолкова , доколкото помага за постигане на добри п...
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 20.03.2010
Ценообразуване на пазара на недвижими имоти
В условията на пазарна икономика, формирането на цените на пазара на недвижими имоти е либерализирано. То се подчинява на принципите на пазарното търсене и предлагане. От друга гледна точка, пазарът на недвижими имоти се различ...
Дипломна работа по Икономика добавен на 20.03.2010
Застраховане в ЗК “Български имоти”АД и мястото му на пазара на застрахователни услуги в България
ОБЕКТ: Живото застрахователните услуги на “Български имоти" АД, предлагани на застрахователния пазар в България. ЦЕЛ: Анализ на пазара на застрахователни услуги в България - мястото и ролята на на живото застраховането в дейн...
Дипломна работа по Застрахователно дело добавен на 20.03.2010
Отчитане на амортизацията и ремонта на ДМА
Обща характеристика – установими,нефинансови ресурси,придобити и притежавани от предприятието,които се очакват да бъдат използвани повече от един отчетен период,имат натурално- веществена,участват многократно в производствения про...
Дипломна работа по Счетоводство добавен на 15.03.2010
Страници: 1 2 3 4
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg