ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Производни финансови инструменти – опции, фючърси, форуърди, договор за разлики и права
Доклад на тема "Производни финансови инструменти – опции, фючърси, форуърди, договор за разлики и права", материалът се състои от четири страници.... Дериватът е финансов инструмент, който е производен на стойността на базов актив...
Доклад по Счетоводство добавен на 08.07.2013
Чуждестранни инвестиции и икономически интереси
Материалът представлява доклад по: Международна инвестиционна политика на тема "Чуждестранни инвестиции и икономически интереси", състои се от пет страници.... Но чуждестранен инвеститор може да придобие право на глас и в други сл...
Доклад по Международни Отношения добавен на 25.06.2013
Как Да печелим Бизнес Преговори - Тема: Лице срещу лице
Доклад по Учебната дисциплина: „Търговски преговори” на тема "Лице срещу лице", материалът съдържа осем страници.... Може би сме започнали с искреното убеждение относно това, което предлагаме, но впоследствие се сблъскваме с друг...
Доклад по Икономика добавен на 22.06.2013
Погасяване на заемите
Доклад на тема "Погасяване на заемите", материалът се състои от шест страници..... Юридически основи на конверсията. Конверсията е операция, при която се осъществавя постепенна смяна на дадена ценна книга, носеща определена лихва ...
Доклад по Финанси добавен на 18.06.2013
Софтуер за анализ на времеви редови
Доклад на тема "Софтуер за анализ на времеви редови", материалът съдържа 29 страници..... От таблицата виждаме, че всички модели са адекватни (Sig...
Доклад по Статистика добавен на 17.06.2013
Държавен бюджет
Доклад по Финанси на тема "Държавен бюджет", материалът съдържа шеснадесет страници.... Ако държавата извърши повече от планираните разходи или ако не съжере предвидените данъчни, неданъчни и други плащания, фактическия бюджетен д...
Доклад по Финанси добавен на 13.06.2013
Основи на преприемачеството
Доклад на тема "Основи на преприемачеството", материалът съдържа четири страници.... Карл Виспер дава своя принос за предприемачеството през 1980 г. като според него предприемачът вижда нещата по-различно от икономистите, психолоз...
Доклад по Икономика добавен на 13.06.2013
Амортизационна политика на предприятието
Учебният материал съдържа четири страници.... При нелинейните дегресивни методи амортизационната норма постоянно намалява. Обикновенно тези методи се използват при интензивно развитие на производствената дейност. Те позволяват да ...
Доклад по Икономика добавен на 12.06.2013
Отчет за проведена практика
Учебният материал се състои от двадесет страници..... Решението за изграждане на собствени складови бази е продиктувано и от факта, че продуктите изискват специална форма на съхранение Освен това фирмата предлага към всеки склад ...
Доклад по Икономика добавен на 11.06.2013
Архитектура на националната стратегия за регионално развитие. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие.
Доклад по: Прогнозиране и планиране на тема "Архитектура на националната стратегия за регионално развитие. Елементи и взаимодействия между структурните елементи на стратегията за регионално развитие.", материалът съдържа четири ст...
Доклад по Икономика добавен на 11.06.2013
Риба и рибни продукти
Доклад на тема "Риба и рибни продукти", материалът съдържа дванадесет страници.... Търговията с жива риба е неусъвършенстван процедурно процес. Недефинирани са условията на представяне на продукта в търговската мрежа (гъстота в ак...
Доклад по Икономика добавен на 11.06.2013
Пазарна система: търсене, предлагане и цени
Реферат по дисциплината: Въведение в икономическите знания на тема "Пазарна система: търсене, предлагане и цени", рефератът съдържа шест страници.... Това е ефективно търсене, към него се добавят и отказите, тоест търсенето, но не...
Доклад по Икономика добавен на 05.06.2013
Международна търговия
Материалът се състои от пет страници и разглежда: 1. Предпоставки за възникване на международна търговия. 2. Икономически предпоставки. 3. Особености и тенденции на международната търговия..... Съвременна международна търговия се...
Доклад по Икономика добавен на 31.05.2013
Връзка и зависимост между Световната здравна организация и другите специализирани организации
Курсова работа на тема "Връзка и зависимост между Световната здравна организация и другите специализирани организации", материалът се състои от три страници.... Основните цели на УНИЦЕФ са свързани и със създаването на глобално па...
Доклад по Икономика добавен на 29.05.2013
Динамика и взаимовръзка между БВП и инвестиции и БВП и индекс на цените на акциите на Италия и Унгария през периода 2005-2011г
Практическа задача по дисциплината: Конюнктура и прогнозиране на международните пазари, на тема "Динамика и взаимовръзка между БВП и инвестиции и БВП и индекс на цените на акциите на Италия и Унгария през периода 2005-2011г.", мат...
Доклад по Икономика добавен на 14.05.2013
Възможности за развитие усъвършенстването на поведението на персонала при управление на природоползването и природоопазването
Учебният материал се състои от петнадесет страници и разглежда: 1. Въведение. I. Екологосъобразността – ключов фактор за успех на фирмения мениджмънт. II. Управление на природоползването и природоопазването в туризма. III. Систем...
Доклад по Екология добавен на 13.05.2013
Маркетингов микс на фирма, оперираща на българския пазар
Документът съдържа десет страници и е на тема "Маркетингов микс на фирма, оперираща на българския пазар"..... Ценовата политика на дадена фирма допринася за формиране на определени представи у потребителя относно предлагания проду...
Доклад по Маркетинг добавен на 11.05.2013
Охлаждащи системи
Материалът се състои от девет страници..... Тази система се използва при двигатели с малка мощност поради това ,че е отворена. Такива са стационарните дизелови двигатели като на тракторите. Тези двигатели работят с кипяща охладите...
Доклад по Електротехника добавен на 09.05.2013
Стажантски доклад
Учебният материал представлява - Отчет на проведената практика във фирма, материалът съдържа шест страници..... Неговата задача е, чрез насочващи въпроси да систематизира проекта, като дефинира целите и ги трансформира в отделни з...
Доклад по Икономика на труда добавен на 30.04.2013
Възникване на животът според теорията на Хойл
Според Хойл е сигурно, “ че животът не е възникнал на Земята, а извън нея; тук се е появил посредством фрагменти и микроскопични ядра от субстанции, които, комбинирайки се на Земята, са поставили началото на хилядите форми на живо...
Доклад по Физика добавен на 21.04.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg