ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Чуждестранни инвестиции и конкуренция
Доклад по - Международна инвестиционна политика на тема "Чуждестранни инвестиции и конкуренция", материалът се състои от девет страници.... В ролята си на регулатор държавата трябва да изработи такава политика, която да поддържа ...
Доклад по Международни Отношения добавен на 10.04.2013
Насоки за усъвършенстване на производствената структура
Учебният материал се състои от две страници.... 1. Съответствие м/у производствените възможности на звената, изпълняващи последователни части от основния процес. Това означава всички да могат да поемат един и същ обем работа, за ...
Доклад по Икономика добавен на 07.04.2013
Дълготрайни материални активи
Доклад по "Икономика на предприятието" на тема "Дълготрайни материални активи", материалът се сътсои от десет страници.... Необходимо е да се подчертае, че е регламентирана възможността за разделяне на ДМА, а съставните им части и...
Доклад по Икономика добавен на 06.04.2013
Особености при проявлението на парите като инструмент за отсрочване на плащането
Доклад по финанси на фирмата на тема "Особености при проявлението на парите като инструмент за отсрочване на плащането", учебният материал се състои от пет страници.... При търговския кредит по взаимно съгласие между купувача и пр...
Доклад по Финанси добавен на 02.04.2013
Проблеми и перспективи пред развитието на туризма в община Златоград
Доклад на тема "Проблеми и перспективи пред развитието на туризма в община Златоград", материалът се състои от девет страници.... Поради ниската степен на развитие конкуренцията в туристическия сектор не се възприема като съществе...
Доклад по Икономика добавен на 31.03.2013
Държавните финанси като инструмент за намаляване на ролята на държавата в икономиката
Доклад на тема "Държавните финанси като инструмент за намаляване на ролята на държавата в икономиката", материалът се състои от седем страници.... В действителност икономиката на предлагането представлява една шумно рекламирана ко...
Доклад по Финанси добавен на 30.03.2013
Теореми на Менелай и Чевва
Учебният материал се състои от 28 страници и съдържа: 1. Въведение. 2. Глава I. Теорема на Менелай. 3. Глава II. Теорема на Чева. 4. Глава III. Използване на теоремите на Менелай и Чева за решаване на геометрични задачи. 5. К...
Доклад по Математика добавен на 28.02.2013
Образът на Едип
Това е едно интерпретативно съчинение, с което учениците могат да си помогнат с домашната по литература и да разширят познанията си в областта на Древногръцката литература. Тази домашна е използвана в час по литература и е оценен...
Доклад по Литература добавен на 19.02.2013
Математиката през вековете
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда: 1. Числа и магия. 2. Първи открития в областта на математиката. 3. От числото към геометрията. 4. Нови математически дисциплини. 5. Операции с пренебрежимо малки числа. 6...
Доклад по Математика добавен на 10.02.2013
Разпределение на резултатите от многократни измервания. Гаусова крива
Учебният материал се състои от четири страници.... Задача 1: Построяване на хистограма и експериментална крива на разпределението на резултатите от измерванията. При направените N=301 измервания е получена съвкупност от резул...
Доклад по Математика добавен на 02.02.2013
Числото ПИ
Материалът се състои от две страници.... Японец бил собствения си световен рекорд по запаметяване на цифрите, съставящи числото Пи, съобщи АФП. 60-годишният мъж рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната з...
Доклад по Математика добавен на 31.01.2013
Геометрични фигури помагало за ученици със специални образователни потребности
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда: 1. Въведение. 2. Идентификация на разработения материал. 3. Описание на учебния материал. 4. Използвани компютърни технологии и софтуерни средства. 5. Резюме на учебния ...
Доклад по Педагогика добавен на 20.01.2013
Интеграция на ромския етнос - за или против
Учебният материал се състои от четири страници.... Социалната политика е съвкупната,специфична дейност на правителсвени организации и неправителсвени организации за регулиране на социалните отношения между различни по своето отно...
Доклад по Социална политика добавен на 20.01.2013
Представяне на някои практики на взаимодействие между ИТ и други учебни дисциплини за мотивиране и приобщаване на учениците към активно учене.
Учебният материал се състои от 4 страници.... По този начин учениците, направлявани от нас – учителите по съответната дисциплина и учителя по ИТ, успяват да се задълбочат достатъчно в дадения проблем и също така да усвояват нови н...
Доклад по Математика добавен на 18.01.2013
Приложение на линейната алгебра в икономиката. Модел на Леонтиев
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда: 1. Отворен модел на Леонтиев. 2. Затворен модел на Леонтиев. Националната икономика, която разглежда Леонтиев е разделена на n независими сектора (отрасъла) Si (i...
Доклад по Математика добавен на 14.01.2013
Идеология на Любен Каравелов
Включва всички военни действия на Любен Каравелов, Ботев и Левски Идеология на Любен Каравелов /1834 – 1879 / 1. Краен слявянофил по време на пребиваването си в Русия и в други моменти краен революционер- демократ 2. Влиян...
Доклад по История на България добавен на 29.11.2012
Окръжност - теореми
Учебният материал се състои от петнадесет страници.... Забележка. Всяка отсечка MN , с крайни точки M, N върху окръжността се нарича хорда на окръжността. Диаметър PQ е хорда, която минава през центъра S на окръжността. Радиусът е...
Доклад по Геометрия добавен на 26.11.2012
Производни. Основни формули и правила за диференциране
Доклад по математика на тема "Производни. Основни формули и правила за диференциране", съдържа двадесет и две страници и разглежда: 1. Приложение на екстремумите. Намиране на най-голяма и най-малка стойност на функция... Задача 11...
Доклад по Математика добавен на 24.11.2012
Шуменската крепост
Доклад по истария на тема "Шуменската крепост " .... При тях са разкрити три стени - римска, ранновизантийска (използвана по-късно и от българи и османци) и от Втората българска държава, с характерните за всеки период кули. Открит...
Доклад по История на България добавен на 21.08.2012
Съвременни проблеми и перспективи пред системата за социално осигуряване - доклад
Материалът се състои от 7 страници и представлява доклад по социална политика, на тема: съвременни проблеми и перспективи пред системата за социално осигуряване. ...Както се вижда, на съвременния етап възниква, развива се и се зад...
Доклад по Социална политика добавен на 06.06.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg