ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Акредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките
Материалът се състои от 21 страници и представлява доклад на тема "Акредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките". Материалът съдържа: характеристика на акредитивната форма на безналично плащане; същно...
Доклад по Счетоводство добавен на 12.05.2012
Инфлационни процеси – Същност и динамика
Инфлационни процеси. Същност на инфлацията.Инфлационните процеси влияят върху националната валута, не само бърху нейната покупателна сила, но и при определяне на реалната и цена чрез лихвения процент и валутния курс спрямо ...
Доклад по Икономика добавен на 02.05.2012
Лизинг, факторинг и форфетиране
Лизингът е специфичен за организацията начин на финансиране. Много погрешно е залегнало мнението, че това е начин за разсрочено закупуване на даден актив. Това не е така! Лизингът е вид договор за наем на дълготраен материален ...
Доклад по Финанси добавен на 01.05.2012
Захари Стоянов - биография
Материалът се състои от четири страниции и представлява биография на Захари Стоянов....Главната цел на Захари Стоянов е да разбере ,да проумее поведението на своите сънародници и съвременници.Отвъд чертата на поведение той е стан...
Доклад по Литература добавен на 19.04.2012
Подбор на персонала
Материалът се състои от 10 страници и представлява курсова работа по управление на човешките ресурси, на тема "Подбор на персонала". В курсовата работа са описани и илюстрирани етапите, които се включват в процеса на подбор на пер...
Доклад по Икономика на труда добавен на 08.04.2012
Развитие на счетоводството в ново време
Докладът по темата "Развитие на счетоводството в ново време" се състой от 5 страници и разглежда най-новият период на счетоводството от 1870 до днес. През това време счетоводството получило завършена научна разработка. Последната...
Доклад по Строителство добавен на 11.03.2012
История на математиката в Индия
В Индия математиката е важна съставна част на културата също както във Вавилон, Египет, Гърция и Китай далеч още преди новата ера. Най-ранните паметници, свидетелстващи за математически знания там са от 8-7 век пр. н. е. Това са р...
Доклад по Математика добавен на 29.11.2011
Финансите като инструмент за управление на богатството
Финансовата система обслужва движението на парите в икономиката. Финансите са паричен феномен, т.к. са следствие от съществуването на парите,предполагат пари и дават възможност на икономическите агенти да събират,съхраняват и изра...
Доклад по Финанси добавен на 23.11.2011
Счетоводна политика. Същност и значение за организацията на счетоводството на предприятието. Ред и начин на формирането й.
Всяко предприятието е длъжно да разработи собствена счетоводна политика ,като се ръководи от разпоредбите на закона за счетоводството и в съответствие с изискванията заложени в Националните счетоводни стандарти. Счетоводна политик...
Доклад по Счетоводство добавен на 13.11.2011
Съвременни средства за защита на данни. Биометрична идентификация. Електронен подпис
Криптирането е техника, която използва математика, за да трансформира информация по начин, който я прави нечетима за всеки друг освен за този със специални познания, обикновено отбелязвани като „ключ”. Процесът криптиране предст...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 20.10.2011
Музикалната култура на Древна Гърция и на Древен Рим
Древната култура се смята за най-високата точка в развитието на древната цивилизация.Хубавото е,че са запазени много сведения от древните философи и учени.Освен това в Древногръцката музика за първи път се появяват мелодий нотиран...
Доклад по Музика добавен на 25.09.2011
Търговска дейност на дребно.Стокооборот на дребно
По-нататъшното развитие на търговията изискват стоките да постъпват в магазините за търговия на дребно напълно готови за реализация.Това означава че всички допълнителни производствени операции,които сега се извършват в магазина,щ...
Доклад по Икономика добавен на 14.09.2011
Управление на риска
в доклада се дават определения за основните видове риск и способите за тяхното намаляване на практика в Прокредит банк.Това е от особено значение при настоящата финансова обстановка, която увеличи като цяло рисковите експози...
Доклад по Икономика добавен на 01.08.2011
Отношението “ръководител – подчинен”
В специализираната литература се срещат много дефиниции на лидерството, които могат да се разделят в три направления. Първото определя лидерството като свойство, второто – като процес, а третото – едновременно като свойство и кат...
Доклад по Икономика добавен на 27.07.2011
Един възможен прочит на Магда Петканова
При избора на заглавието “МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ”(1927) - дебютната стихосбирка на поетесата, играят роля исторически, автобиографични и естетически моменти. За автобиографични моменти става дума и в едно изказване на Петканова: “Македо...
Доклад по Литература добавен на 22.06.2011
Видео карти VGA
VGA е последният графичен стандарт, въведени от IBM, че по-голямата част от производители на персонални компютри клонинг съобразени, което днес (от 2010 г.) най-малкия общ знаменател, че всички PC графичен хардуер може да се очакв...
Доклад по Компютърни системи и технологии добавен на 10.06.2011
Видове сайтове
Увеселителните сайтове се използват в мрежата за забавно въздействие, което може да включва транзакционни и информационни елементи. Други сайтове са артистичните или експерименталните сайтове, малките WEB сайтове, които не следват...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 02.06.2011
Маркетингово разработване на пазара
1.Основни понятия и обща характеристика Пазар- съвкупността от всички потенциални и реални потребители на даден продукт, локализирани по време и място Релевантен пазар- съвкупност от всички потенциални потребители, които предста...
Доклад по Маркетинг добавен на 22.05.2011
Описание на капиталовите пазари в Германия
Германският фондов пазар се състои от 8 отделни фондови борси, разположени в различни градове на страната. Най-големият е Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), която реализира приблизително 90 % от общи...
Доклад по Финанси добавен на 04.05.2011
Пирамидите в Гиза и мистерията за тяхното изграждане
Египетските пирамиди в Гиза край Кайро са единственото от 7-те чудеса на античния свят, което е оцеляло до наши дни, и най-внушителното творение, завещано ни от древните египтяни. Трите големи пирамиди - на Хеопс, Хефрен и...
Доклад по Култура и изкуство добавен на 03.05.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Библията - книга на книгите
Хемолитотрофни бактерии
Грешната и слаба човешка природа според Евангелието
Лекции по теория на управлението за ИУ-Варна
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Неврология
 Лекции по Митология
 Лекции по География
 Реферати по Политология
 Теми по Право
 Дипломни работи по Финанси
 Други учебни материали по Икономиче...
 Реферати по Конституционно право
 Доклади по Астрономия
 Реферати по Морфология
 Лекции по Етика
 Реферати по Микробиология
 Реферати по Математика
 Анализи по Административно право
 Лекции по Физиология на животните и...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg