ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Акредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките
Материалът се състои от 21 страници и представлява доклад на тема "Акредитивът като форма на разплащане и счетоводното му отчитане в банките". Материалът съдържа: характеристика на акредитивната форма на безналично плащане; същно...
Доклад по Счетоводство добавен на 12.05.2012
Инфлационни процеси – Същност и динамика
Инфлационни процеси. Същност на инфлацията.Инфлационните процеси влияят върху националната валута, не само бърху нейната покупателна сила, но и при определяне на реалната и цена чрез лихвения процент и валутния курс спрямо ...
Доклад по Икономика добавен на 02.05.2012
Лизинг, факторинг и форфетиране
Лизингът е специфичен за организацията начин на финансиране. Много погрешно е залегнало мнението, че това е начин за разсрочено закупуване на даден актив. Това не е така! Лизингът е вид договор за наем на дълготраен материален ...
Доклад по Финанси добавен на 01.05.2012
Захари Стоянов - биография
Материалът се състои от четири страниции и представлява биография на Захари Стоянов....Главната цел на Захари Стоянов е да разбере ,да проумее поведението на своите сънародници и съвременници.Отвъд чертата на поведение той е стан...
Доклад по Литература добавен на 19.04.2012
Подбор на персонала
Материалът се състои от 10 страници и представлява курсова работа по управление на човешките ресурси, на тема "Подбор на персонала". В курсовата работа са описани и илюстрирани етапите, които се включват в процеса на подбор на пер...
Доклад по Икономика на труда добавен на 08.04.2012
Развитие на счетоводството в ново време
Докладът по темата "Развитие на счетоводството в ново време" се състой от 5 страници и разглежда най-новият период на счетоводството от 1870 до днес. През това време счетоводството получило завършена научна разработка. Последната...
Доклад по Строителство добавен на 11.03.2012
История на математиката в Индия
В Индия математиката е важна съставна част на културата също както във Вавилон, Египет, Гърция и Китай далеч още преди новата ера. Най-ранните паметници, свидетелстващи за математически знания там са от 8-7 век пр. н. е. Това са р...
Доклад по Математика добавен на 29.11.2011
Финансите като инструмент за управление на богатството
Финансовата система обслужва движението на парите в икономиката. Финансите са паричен феномен, т.к. са следствие от съществуването на парите,предполагат пари и дават възможност на икономическите агенти да събират,съхраняват и изра...
Доклад по Финанси добавен на 23.11.2011
Счетоводна политика. Същност и значение за организацията на счетоводството на предприятието. Ред и начин на формирането й.
Всяко предприятието е длъжно да разработи собствена счетоводна политика ,като се ръководи от разпоредбите на закона за счетоводството и в съответствие с изискванията заложени в Националните счетоводни стандарти. Счетоводна политик...
Доклад по Счетоводство добавен на 13.11.2011
Съвременни средства за защита на данни. Биометрична идентификация. Електронен подпис
Криптирането е техника, която използва математика, за да трансформира информация по начин, който я прави нечетима за всеки друг освен за този със специални познания, обикновено отбелязвани като „ключ”. Процесът криптиране предст...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 20.10.2011
Музикалната култура на Древна Гърция и на Древен Рим
Древната култура се смята за най-високата точка в развитието на древната цивилизация.Хубавото е,че са запазени много сведения от древните философи и учени.Освен това в Древногръцката музика за първи път се появяват мелодий нотиран...
Доклад по Музика добавен на 25.09.2011
Търговска дейност на дребно.Стокооборот на дребно
По-нататъшното развитие на търговията изискват стоките да постъпват в магазините за търговия на дребно напълно готови за реализация.Това означава че всички допълнителни производствени операции,които сега се извършват в магазина,щ...
Доклад по Икономика добавен на 14.09.2011
Управление на риска
в доклада се дават определения за основните видове риск и способите за тяхното намаляване на практика в Прокредит банк.Това е от особено значение при настоящата финансова обстановка, която увеличи като цяло рисковите експози...
Доклад по Икономика добавен на 01.08.2011
Отношението “ръководител – подчинен”
В специализираната литература се срещат много дефиниции на лидерството, които могат да се разделят в три направления. Първото определя лидерството като свойство, второто – като процес, а третото – едновременно като свойство и кат...
Доклад по Икономика добавен на 27.07.2011
Един възможен прочит на Магда Петканова
При избора на заглавието “МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ”(1927) - дебютната стихосбирка на поетесата, играят роля исторически, автобиографични и естетически моменти. За автобиографични моменти става дума и в едно изказване на Петканова: “Македо...
Доклад по Литература добавен на 22.06.2011
Видео карти VGA
VGA е последният графичен стандарт, въведени от IBM, че по-голямата част от производители на персонални компютри клонинг съобразени, което днес (от 2010 г.) най-малкия общ знаменател, че всички PC графичен хардуер може да се очакв...
Доклад по Компютърни системи и технологии добавен на 10.06.2011
Видове сайтове
Увеселителните сайтове се използват в мрежата за забавно въздействие, което може да включва транзакционни и информационни елементи. Други сайтове са артистичните или експерименталните сайтове, малките WEB сайтове, които не следват...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 02.06.2011
Маркетингово разработване на пазара
1.Основни понятия и обща характеристика Пазар- съвкупността от всички потенциални и реални потребители на даден продукт, локализирани по време и място Релевантен пазар- съвкупност от всички потенциални потребители, които предста...
Доклад по Маркетинг добавен на 22.05.2011
Описание на капиталовите пазари в Германия
Германският фондов пазар се състои от 8 отделни фондови борси, разположени в различни градове на страната. Най-големият е Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), която реализира приблизително 90 % от общи...
Доклад по Финанси добавен на 04.05.2011
Пирамидите в Гиза и мистерията за тяхното изграждане
Египетските пирамиди в Гиза край Кайро са единственото от 7-те чудеса на античния свят, което е оцеляло до наши дни, и най-внушителното творение, завещано ни от древните египтяни. Трите големи пирамиди - на Хеопс, Хефрен и...
Доклад по Култура и изкуство добавен на 03.05.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg