ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Вируси и антивирусни програми
Това сложи началото на Ерата на компютърните вируси. Последвалите вируси в началото бяха само версии на първият вирус. До момента са известни повече от 52 000 (с техните модифицирани версии) вируса. При своето появяване вирусите и...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 01.05.2011
Убеждаващата комуникация
В масовото съзнание понятието убеждаваща комуникация обикновено се асоциира с рекламата, търговията, политиката. Предизборни кампании, рекламни блокове по радио- и телевизионните канали, брошурите в пощенските кутии, маркетинго...
Доклад по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 19.04.2011
План за регионално развитие на община Пловдив
Община Пловдив се намира в Маришката разломна зона. От процесите с внезапно действие за община Пловдив е характерна високата земетръсна активност. Инженерно-геоложките условия и хидрогеоложки условия в района на проучване са благо...
Доклад по Икономическа и социална география добавен на 18.04.2011
Организация на доставките на материални ресурси
Същността на снабдяването се състои в подсигуряване на възпроизводствения процес с необходимите му материални ресурси. Това е дейност, ориентирана към установяването на контакти с доставчиците, изясняване на технико-иконом...
Доклад по Логистика добавен на 15.04.2011
Компенсиране на знакопроменливи реактивни товари
При голяма част от индустриалните потребители на енергия, товарите които създават са активно-индуктивни. При тях консумираният ток изостава спрямо захранващото напрежение. Факторът на мощността (cos φ) е по-малък от единица и е по...
Доклад по Електротехника добавен на 11.04.2011
Обучението по Български език и литература във втори клас – два образователни модела
Уважаеми колеги, вероятно ще се запитате защо 2 модела? Защото обучаваме деца от 2 етноса; деца с различни нужди, манталитет, приоритети, със специфична социално-адаптивна и поведенческа култура. Преди години ромите ...
Доклад по Педагогика добавен на 01.04.2011
Минерални торове
Презентация на тема минерални торове (какво е, за какво служи, видове, изкуствени торове, диаграми) 14 страници, ashhdajsdjadgjhasgdjashgdjahdjahsdhsadajdghajsdghsajhdgahgdghgashgdaghjshgdjadgjsg...
Доклад по Ботаника добавен на 01.04.2011
Управленската стратегия на директора в детската градина
Изграждане на лична стратегия за управление и ръководене на детското заведение .Формулиране на по-важни правила за ефективна управленска дейност.Ценностни ориентации в съвременния управленски процес насочен към поставени ясни и д...
Доклад по Педагогика добавен на 31.03.2011
Работа с MS ACCESS. Основни обекти.Създавене на таблици и въвеждане данни. Смяна на изгледите.
Всички примери се правят на базата на проектираната база от данни за каталожна книжарница. След първоначално стартиране на Microsoft Access се отваря диалогов прозорец за избор, предоставящ следните възможности: • създаване на ...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 26.03.2011
Данъци и данъчна политика
Данъците представляват безвъзмездни, задължителни изземвания в парична форма на част от доходите и имуществата на стопанските субекти, чрез които държавата покрива своите разходи... ...
Доклад по Финанси добавен на 26.03.2011
Речен рак
Клас ракообразни включва над 20000вида и се разделяна низши и висши.Често главата и гърдите са слети в главогръд, който е покрит с твърда хитинова обвивка- щит.Характерен белег за ракообразните е наличието на две двойки антени.Кла...
Доклад по Биология добавен на 23.03.2011
Привличане на чужди парични средства в банките
Банката в съвременния смисъл на думата възниква едва, когато основен източник за набиране на средствата, с които оперира финансовата институция, става привлечения от други стопански субекти капитал. По своята същност, банковата де...
Доклад по Счетоводство добавен на 21.03.2011
Интернет реклама
Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същит...
Доклад по Икономика добавен на 20.03.2011
Съвременни процесорни архитектури
формулирането на закона на Мур двата колоса в разработването на процесори и процесорни платформи (Intel и AMD) започват надпревара в откриването и разработката на нови технологии, с които да постигнат все по-висока степен на интег...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 16.03.2011
Приложение на глобалната система за позициониране и за определяне на местоположението на транспортните средства
Целта е да се сравнят по отношение точноста на местоположението трите навигационни системи VBOX20SL, VBOX 3i 100Hz и VIDEO VBOX PRO. Анализ на данните от направеното сравнение и определяне кой от трите вида навигационни системи ...
Доклад по Транспорт добавен на 15.03.2011
Форми на проявление на фирмената култура
формите на фирмената култура определят идентичността и уникалността на организацията в най-голяма степен. Много от ценностите на една организация имат експлицитна форма-точно както законите в макросоциалната система. Това са всичк...
Доклад по Икономика добавен на 14.03.2011
Император Юстиниан
Северна Арабия под ръководството на две силни династии – Лахмениди и Хасаниди, се образували две воюващи помежду си държави, които търсели подкрепа от Персия и Византия. Последната покровителствала повече Хасанидите, които от рано...
Доклад по История добавен на 10.03.2011
Геополитически предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на БЪЛГАРИЯ в началото на XXІ век.
Научният подход изисква първоначално да се изясни категориалният апарат на пониятия като сигурност и геополитика. Еднаквото разбиране на понятията в проблематиката е основа за постигане на консенсус в обществото по всички въпроси ...
Доклад по Геополитика добавен на 05.03.2011
Норвегия- страна извън Европейския съюз става ново убежище за инвеститорите
„Не мога да си обясня как една държава като Норвегия, която де факто е в ЕС, не иска да стане фактически член на съюза“, възкликнал при едно от посещенията си в Осло чешкият президент Вацлав Хавел. Обяснението на този феномен ...
Доклад по Финанси добавен на 02.03.2011
Петте езика на любовта
Всички ние имаме първичен или матерен език, който сме усвоили от родителите си. По-късно, обикновено с много повече усилия, научаваме и някои допълнителни езици. Те са ни вторични езици. Обикновено най-добре говорим и разбираме ма...
Доклад по Психология добавен на 27.02.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg