ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Възможности за интегриране на информационните технологии във втори клас
Резюме: Статията разглежда някои възможности за използване на информационните технологии в началното училище. Представят се мнения на анкетирани учители относно този въпрос. Основният принос на статията е методическата разработка ...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 30.11.2010
Траки
Поминък,Стопанство,Жилища,Търговия,Занаяти,Структура на обществото,Племена,Тракийски държави-Одриско царство,Взаимоотношение с Римската империя...
Доклад по История добавен на 27.11.2010
Икономическа криза
. Отделните автори дават свои виждания върху това, което предизвиква финансова криза в глобален мащаб, но основното виждане е, че глобалните връзки са тези, които определят обхвата на кризите.Финансовите кризи разкриват и определ...
Доклад по Икономика добавен на 23.11.2010
Услугите в съвременната глобална икономическа система
Характерни особености на услугите; Специфични характеристики на продукта в сферата на услугите; Същност на продуктовата иновация в сферата на услугите; Модифициране на ценообразуването в сферата на услугите; Особености на дист...
Доклад по Туризъм добавен на 22.11.2010
Управление на персонала
1. Същност и цели на управление на персонала Основни области, в които се осъществява управление на персонала са: подбор , обучение и заплащане на персонала, повишаване в длъжност, оценка на работата, трудови правоотношения, сигур...
Доклад по Социология добавен на 21.11.2010
Управление на международни инвестиционни проекти
Днес една от основните тенденции на световното общество е глобализацията на световните икономически връзки. Новото в това понятие се изразява в нарастване темповете и мащабите на обвързване на икономиките, интернационализацията на...
Доклад по Международни Отношения добавен на 21.11.2010
Доклад за Акулите
Живота на акулите, със какво се хранят, къде и как живеят, как мигрират, как се размножават, интересни факти за развитието и живота им, Те продължили еволюцията си, когато динозаврите владеели Земята, когато първите птици се понес...
Доклад по Зоология добавен на 20.11.2010
Изпълнение и въздействие на държавния бюджет в условията на криза
Съдържа изпълнение и въздействие на държавния бюджет за 2010г. в България в условията на икономическа криза, както и за сравнение бюджета на Гърция и Румъния за 2010г....
Доклад по Икономика добавен на 20.11.2010
Видове наркотици
Анфетамини.екстази. Произход Започват да се използват през 20-те години на миналия век. В първите години на използване са предписвани при депресивни състояния и като средство за отслабване, като аерозол против хрема и настинка, ...
Доклад по Химия добавен на 18.11.2010
Природни и туристически ресурси
Наричат се още локализационни фактори,тъй като определят мястото,към което се насочва туристическото търсене.Те са една от основните подсистеми на териториалната система за отдих и туризъм,при отсъствието на която системата не мож...
Доклад по Туризъм добавен на 18.11.2010
Курсов проект на тема: Ajax
История Ajax е заинтригуващ термин въведен от Джеси Джеймс Гарет в неговата статия от 2005г. за Adaptive Path наречена „Ajax: A New Approach to Web Application” ( Ajax: Нов подход в Уеб приложенията ), която все още може да бъде...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 15.11.2010
Група изоставащи ученици
Някои ученици срещат сериозни трудности и изостават както в усвояването на знания, умения и навици, така и в своето общо развитие.В педагогическата литература те са известни като изоставащи, неуспяващи. Въпросите за неуспяването ...
Доклад по Психология добавен на 02.11.2010
Ендокринна система
Ендокринната система се систои от сранително не голям брой жлези,които нямат отводящи канали,а изливат своя секрет в кръвта. Този вид жлези се наричат, жлези с вътрешна секреция или ендокринни жлези. ...
Доклад по Биология добавен на 01.11.2010
Международни неправителствени Организации
& TOURISM" е международна неправителствена организация /асоциация/, която чрез платимо годишно членство извършва консултация по откриване на СПА - балнеообекти и обекти третиращи лечение,профилактика и разкрасяване от водата....
Доклад по Свят и личност добавен на 29.10.2010
Екскурзия : България – Дубай
Туристическа агенция „Марбо Турс” присъства на пазара и се е утвърдила като сериозен туроператор в страната и чужбина.Като пионер в развитието на бизнес туризма в България, „Марбо Турс” е първата частна фирма, организирала чартъ...
Доклад по Туризъм добавен на 29.10.2010
Съпоставка между : Гранд хотел „ Димят “ 5*, Варна и Хотел „ Аква “ 3*, Варна
Наследник на древни цивилизации и надживял превратностите на времето, днес град Варна е един от най-красивите български градове, не без основание наричан Перлата на Българското черноморие. ...
Доклад по Туризъм добавен на 29.10.2010
Ценова политика
Каналите за разпределение като ценообразуващ фактор: С подчертано значение за ценовите решения на фирмата е и фактора канали на разпределение. Каналът на разпределение е пътят, по който стоките се движат от производителя към потре...
Доклад по Икономика добавен на 28.10.2010
Безналични плащания
Безналични плащания-4рез платежната с-ма в б-я-това са действия и сделки м/у б-ки и клиенти,свързани с прехв.на пари по б.см-ки.Биват налични и безналични.Осъществяват се междуу банки и клиенти,фин.институции и клиенти.Плащането с...
Доклад по Счетоводство добавен на 27.10.2010
Социална отговорност на търговските фирми
Проблемът за социалната отговорност става все по-значим, поради стремежът към удовлетворяване на потребностите на потребителите, повишаване ценностната значимост и полезност на продуктите по отношение на качествените параметри, фо...
Доклад по Социология добавен на 26.10.2010
Отношението на гражданите на София към проблемите с отпадъците (ЕСИ)
Съдържание: 1. Тема. Постановка на проблема 2. Цел на изследването 3. Задачи на изследването 4. Основна хипотеза 5. Теоретичен модел 6. Система от индикатори 7. Въпросник 8. Методика на извадката и на регис...
Доклад по Социология добавен на 25.10.2010
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg