ВХОД В САЙТА:

Филтър: Доклад по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Рекламна политика на фирмата
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА НА ФИРМА “ЛАБОРБИО” ООД ВЪВ ФАЗА “РАСТЕЖ НА ФИРМАТА” Общи сведения за фирма “Лаборбио” ООД и основната й дейност...
Доклад по Маркетинг добавен на 25.10.2010
Фигури и тропи
Тропите - единици (думи, словосъчетания, изречения), които представляват израз, реализиращ преносен смисъл - напр. олицетворение, метафора, метонимия, ирония, алегория, хипербола и др. Стилистични (или още реторични) фигури - ...
Доклад по Български език добавен на 25.10.2010
Значение на бързоликвидните активи за оперативния финансов мениджмънт
Финансовият мениджмънт има по-широк периметър на действие и е насочен към управление на финансови ресурси и резултати, с които започва и приключва всеки бизнес. При това тези проблеми трябва да бъдат разгледани не само от позицият...
Доклад по Финанси добавен на 08.10.2010
Априлско въстание
Връхна точка в българското националноосвободително движение през епохата на Възраждането. Негова главна задача е извоюването на национална и политическа независимост на българския народ от петвековния османски поробител. Поради то...
Доклад по История на България добавен на 06.10.2010
Патентно проучване на Кока Кола
Coca-Cola е безалкохолната напитка номер едно в света и милиони хора от цялото земно кълбо й се наслаждават стотици пъти на ден. Познатата форма на бутилката и характерният шрифт на запазената марка са най-популярните търговски си...
Доклад по Икономика добавен на 28.09.2010
Конфуций и учението му
1. Конфуций - живот и мисия Името Конфуций е латинизирана форма на китайското име Кун фу-цзъ, „учителя Кун”. През 6 – 5 в. пр. Хр. в Китай за образован се смята този, който владее до съвършенство шестте умения, или шестте изкус...
Доклад по Философия добавен на 25.09.2010
Цена - роля за икономиката на фирмите
Цената трябва да се разглежда като променлива величина, която осигурява на организацията оптимални продажби на продукта, печалба и позиция на пазара за по-дълъг период. Цената трябва да създава усещането у потребителя, че той е в ...
Доклад по Икономика добавен на 24.09.2010
Диагностика и оценка на физическото развитие на жизнен био-социален процес
Физическото развитие е жизнен био-социален процес. То се характеризира с бурен растеж и развитие на всички органи и системи в човешкият организъм. Особено значим е той във възрастта от 0 до 15-16 години. В този период количествени...
Доклад по Физкултура и Спорт добавен на 11.09.2010
Приказките на Братя Грим
Съдържание: 1.Въведение в света на приказките 2.Видове тематични приказки 3.Братя Грим – големите изследователи на немския фолклор 4.Видове тематични приказки на Братя Грим 4.1.Вълшебни приказки 4.2.Приказки...
Доклад по Литература добавен на 10.09.2010
Ръководство за семинарни упражнения
Нормално е да се очаква, че за студент, избрал специалност, чиято реализация се свързва с учителската професия, ще е свойственна педагогическа насоченост. Тя е предпоставка и необходимо условие у студента, бъдещ учител, да се разв...
Доклад по Методика на обучението добавен на 30.08.2010
Вътрешен одит
Вътрешният одит започва своята съвременна история от създаването на Института на вътрешните одитори (IIA) през 1941 година в САЩ. В това отношение той е доста по-млад в сравнение с външния одит и, може да се каже, че е изграден от...
Доклад по Биология добавен на 15.08.2010
Психологично изследване за оценка на качества на кандидати за обучение и/или упражняване на определена професия.
Методологични основи на психологичният подбор, който се явява достатъчно актуална, важна и перспективна дейност от областта на приложната психология. По своята същност психологичния подбор е елемент от професионалния подбор, пр...
Доклад по Психология добавен на 28.07.2010
Кратка характеристика на туристическото предприятие
Отчетът за защита на практическото обучение има за цел да направи обстойно проучване на дейността на туристическото предприятие и да представи системата на обслужване на клиентите в него. Хотелът е основен представител на класиче...
Доклад по Туризъм добавен на 02.07.2010
Цветови схеми и калибрировка
В системата RGB всички оттенъци на спектъра се получават от съчетаването на трите основни цвята: червен, син и зелен (Red, Green и Blue) с различна наситеност. Тази система се нарича адитивна и чрез нея се получават така нареченит...
Доклад по Информатика, ИТ добавен на 30.06.2010
Характеристика на хлора
Всички характеристики на хлора: Разпространение ; Място в периодичната система : пореден номер,група,период,брой протони и брой електрони, S,P,D елемент,степени на окисление,химичен характер ; По-важни химични свойства (химични ре...
Доклад по Химия добавен на 21.06.2010
Умерените климатични пояси
две географски зони на Земята, разположени в Северното полукълбо, приблизително между 40º и 65º северна ширина и в Южното полукълбо – между 42º и 58º южна ширина. Заемат около ¼ от площта на Земната повърхност, далеч повече ...
Доклад по География добавен на 16.06.2010
Движение на организмите
. Сложност на органичното.. Високоорганизираната структурна и функционална сложност е характерна за всички организми, дори за най-просто устроените. Ето защо живото или органичното трябва да се разглежда като особена форма на дв...
Доклад по Биология добавен на 15.06.2010
Комуникационна политика
Доклад на тема комуникационна политика. Този доклад се използва за ученици и студенти изучаващи икономика, маркетинг и т.н. В този документ пише всичко за комуникационната политика обширно и е доста обемно разработена. Надявам се ...
Доклад по Маркетинг добавен на 08.06.2010
Рециклирането – възможност за съхраняване на природните ресурси
Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се о...
Доклад по Екология добавен на 06.06.2010
Доклад за Кърджали по География
Кърджали е разположен в сърцето на Източно-родопския планински масив, на двата бряга на древната река Арда. Градът се намира на 259 км. от София и на 100 км от Пловдив. Кърджали е на 50 километра разстояние от град Хасково и на ок...
Доклад по География добавен на 06.06.2010
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg