ВХОД В САЙТА:

Филтър: Курсова работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Плащания базирани на акции
Учебният материал се състои от осем страници.... Разредени нетните доходи на обикновена акция се изчисляват да се получи ефект за опции върху акции и други награди на запасите, и да поеме конвертиране на привилегировани акции Въпр...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 07.09.2014
Обучение на безработните лица в Република България
Курсова работа на тема "Обучение на безработните лица в Република България", материалът се състои от петнадесет страници.... Тази важна дейност се осъществява на местно, регионално и национално ниво и е свързана с проучване на р...
Курсова работа по Икономика добавен на 06.09.2014
Светът на Аза
Курсова работа на тема "Светът на Аза", материалът се състои от четири страници..... Джоунс и Питман предлагат няколко стратегии за самопредставяне: - спечелване на благоразположение – Азът се опитва да повлияе на другите да го х...
Курсова работа по Психология добавен на 03.09.2014
Младенчество и ранно детство
Курсова работа по: Обща и възрастова психология на тема "Младенчество и ранно детство", материалът се състои от шест страници.... Предметните действия имат огромно значение за общото развитие на детето през първата и втората годин...
Курсова работа по Психология добавен на 03.09.2014
Сравнителен анализ на традиционния и модерен дар
Курсова работа на тема "Сравнителен анализ на традиционния и модерен дар ", материалът се състои от единадесет страници.... Ако семейство Георгиеви е поканено на сватбата на семейство Петрови и прави подарък пералня, три месеца ...
Курсова работа по Социология добавен на 03.09.2014
Пет професионални етични казуса от нашето ежедневие
Курсова работа на тема "Пет професионални етични казуса от нашето ежедневие", материалът се състои от 14 страници.... Колкото и ограничителни и тромави да са законите и всички други нормативни актове регулиращи счетоводната профес...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.09.2014
Задачи, видове и субекти на съдебно - счетоводните експертизи
Курсова работа на тема "Задачи, видове и субекти на съдебно - счетоводните експертизи", материалът се състои от пет страници.... В границите на едно производство могат да бъдат поставени няколко на брой единични експертизи на вещи...
Курсова работа по Финанси добавен на 02.09.2014
Уго Чавес. Изграждане на политически имидж
Учебният материал се състои от осемнадесет страници.... Може би най-вече заради нефтеното изобилие в страната?”. Тук отново Чавес избягва от директния отговор и го замества с изказване, свързано с политиката на САЩ по отношение на...
Курсова работа по Реклама и PR добавен на 02.09.2014
Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД
Курсова работа по: Маркетинг на тема "Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД", материалът се състои от седем страници.... Групата има силно присъствие в страните от ЦИЕ и продължава експанзията си в региона. ОТП обслужва над 9 милио...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 02.09.2014
Свободи на движение в ЕС
Курсов проект по: Право на Европейския съюз на тема "Свободи на движение в ЕС", материалът се състои от осем страници.... Всички те са тясно свързани с човека и с правото на всеки гражданин на ЕС да му се признават дипломи за завъ...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 02.09.2014
Счетоводен сметкоплан-национален и индивидуален
Курсова работа по: Обща теория на счетоводството на тема "Счетоводен сметкоплан-национален и индивидуален", материалът се състои от единадесет страници.... Изплатени са от касата 50лв транспортни разходи за доставени материали. ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.09.2014
Алтернативи за интеграция на ромските малцинства в българската образователна система
Учебният материал се състои от четиринадесет страници и разглежда: 1.1. Дефиниране на проблема 1.2. Проявления на проблема 1.3. Причини за проблема 1.4. Критерии за оценка 1.5. Формулиране на алтернативи..... Проблемната област е ...
Курсова работа по Методика на обучението добавен на 01.09.2014
Информационни системи и технологии
Курсова задача по: Информационни системи и технологии, материалът се състои от петнадесет страници.... Разликата между работната станция и несвързания в мрежата персонален компютър е в това, че работната станция използва различни ...
Курсова работа по Информатика, ИТ добавен на 01.09.2014
Операционна система - курсова работа
Курсова работа по: Информатика на тема "Операционна система", материалът се състои от шест страници..... Всеки процес му се струва, че разполага с цялата машина. Физически е възможно една машина да бъде с един процесор – еднопроце...
Курсова работа по Информатика, ИТ добавен на 01.09.2014
Как се отразява световната финансова криза върху туристическата индустрия в България
Учебният материал се състои от 66 страници..... Така на ниво туристическа индустрия и териториално разположение на ресурсите на туризма въздействието е по-слабо от това, което е върху другото ниво – туристическа фирма. Тук въздейс...
Курсова работа по Туризъм добавен на 31.08.2014
Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация
Курсов проект по: Маркетингови изследвания на тема "Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация", материалът се състои от десет страници.... Вторичните данни създават отправната точка за изследването и предлагат...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 31.08.2014
География на туризма на област Силистра
Курсова работа на тема "География на туризма на област Силистра", материалът се състои от десет страници..... Алекси Петров отново посещава резервата през 1940 г., за да проучи птичите колонии, гнездящи там. В миналото местността ...
Курсова работа по Туризъм добавен на 31.08.2014
Развитие на българската архитектура от началото на VIII до средата на XIX век
Курсова работа по: История на българската възрожденска култура на тема "Развитие на българската архитектура от началото на VIII до средата на XIX век", материалът се състои от двадесет страници.... Избистрят се функционал¬но връзк...
Курсова работа по История на България добавен на 30.08.2014
Електронно гласуване - курсова работа
Курсова работа по дисциплината: Електронно правителство на тема "Електронно гласуване", материалът се състои от осем страници..... Услугите, които се предлагат могат да бъдат насочени, както индивидуално, към отделните граждани ,...
Курсова работа по Административно право добавен на 30.08.2014
Проблеми на екологичното възпитание
Курсова работа по: Гражданско образование на тема "Проблеми на екологичното възпитание", материалът се състои от 22 страници.... За целта е необходимо неговото правилно планиране в двора на детската заведение, както и планиране на...
Курсова работа по Педагогическа психология добавен на 29.08.2014
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 103
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg