ВХОД В САЙТА:

Филтър: Курсова работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност
Курсова работа на тема "Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност", материалът се състои от 16 страници.... На първия ред на листа първият участник пише първото изречение, вторият участник го взема и пиш...
Курсова работа по Психология добавен на 29.08.2014
Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение
Курсова работа по: Методи на социалната работа на тема "Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение", материалът се състои от 53 страници.... Възрастта на подрастващите е възраст на лекомислие и ги прави жертв...
Курсова работа по Психология добавен на 29.08.2014
Вътрешна политика на Турция 1945-1985
Курсова работа на тема "Вътрешна политика на Турция 1945-1985", материалът се състои от деветнадесет страници.... Макар по конституция режимът в страната да е либерален парламентарен режим, политическото развитие води до периоди н...
Курсова работа по История добавен на 28.08.2014
Филип II - велик владетел и реформатор
Курсова работа на тема "Филип II - велик владетел и реформатор", материалът се състои от десет страници.... Това разбира се имало конкретна цел, понеже като добър дипломат, Филип ІІ осъзнавал каква опасност ще бъде за него да си н...
Курсова работа по История добавен на 28.08.2014
Училището като организация
Курсова работа по: Организационен мениджмънт на тема "Училището като организация", материалът се състои от единадесет страници.... Неговата цел е да разшири и фокусира знанието върху значимите проблеми на съвременността. Няма спор...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 27.08.2014
Изкуство и култура на Българското възраждане
Курсова работа по: Културно – историческо наследство на тема "Изкуство и култура на Българското възраждане ", материалът се състои от десет страници.... Единичните еднокорабни черкви продължават да се строят и в началото на XIX...
Курсова работа по История добавен на 26.08.2014
Предпоставки и последици от Великите географски открития
Курсова работа на тема "Предпоставки и последици от Великите географски открития", материалът се състои от осем страници.... Откритията в Америка и останалия свят допринасят в решителна степен за започналия преди тях процес за съз...
Курсова работа по История добавен на 26.08.2014
Англия при Плантагенетите (1154- 1399 г.)
Курсова работа по: Средновековна обща история на тема "Англия при Плантагенетите ( 1154- 1399 г. )", материалът се състои от 21 страници.... Имало е добри и ефективни владетели, както и обратното. Всичко зависи от личността на кра...
Курсова работа по История добавен на 25.08.2014
Българско възрожденско изкуство – архитектура, изобразително изкуство, приложни занаяти.
Курсова работа по: Българско културно-историческо наследство на тема "Българско възрожденско изкуство – архитектура, изобразително изкуство, приложни занаяти", материалът се състои от деветнадесет страници.... Съчетаващи по уникал...
Курсова работа по История добавен на 25.08.2014
Възстановяването на българската държава и изграждане на институциите /1878-1886/
Курсова работа на тема "Възстановяването на българската държава и изграждане на институциите /1878-1886/", материалът се състои от единадесет страници.... Създава всички необходими правни предпоставки за ускорено политическо и сто...
Курсова работа по История добавен на 25.08.2014
Опазване на културно-историчесдкото наследство - Боянската църква
Курсова работа по: Опазване на културно-историчесдкото наследство на тема "Боянската църква", материалът се състои от деветнадесет страници.... България се нарежда на призовото трето място по културно-историческо наследство в Евро...
Курсова работа по История добавен на 25.08.2014
Значението на войните през XIX век за решаване националния въпрос на Сърбия
Курсова работа по: Национален въпрос на Балканите на тема "Значението на войните през XIX век за решаване националния въпрос на Сърбия", материалът се състои от двадесет и две страници.... В това време обаче започва руското настъп...
Курсова работа по История добавен на 25.08.2014
Старобългарски епиграфски паметници
Курсова работа на тема "Старобългарски епиграфски паметници", материалът се състои от дванадесет страници..... Причината за споменаването на бога в друг случай е неизвестна поради фрагментния характер на надписа. Обаче и тук се ка...
Курсова работа по История добавен на 24.08.2014
Византия – Източната Римска империя.
Курсова работа по: Римското политическо наследство в Средновековна Европа (V-XVI в.)” на Тема: Византия – Източната Римска империя. Константинопол като втори и нов Рим. Византия като наследник и продължител на Римската имп...
Курсова работа по История добавен на 24.08.2014
Новобългарската просвета. Същност, развитие, дейци през Възраждането
Учебният материал се състои от деветнадесет страници и разглежда: 1. Новобългарската просвета. Същност, развитие, дейци през Възраждането 2. От килията към светско училище 3. Начало на новобългарското образование 4. Откриване на к...
Курсова работа по История добавен на 24.08.2014
Образуване на Франкската държава. Политическо развитие при династията на Меровингите
Реферат на тема "Образуване на Франкската държава. Политическо развитие при династията на Меровингите", материалът се състои от осем страници.... Както стана ясно от нашето изложение Франкската държава е типичен пример за премин...
Курсова работа по История добавен на 23.08.2014
Студената война, разделението ФРГ и ГДР, падането на Берлинската стена и Обединението
Курсова работа по: Нова и най-нова история на света на тема "Студената война, разделението ФРГ и ГДР, падането на Берлинската стена и Обединението", документът се състои от единадесет страници.... Основна форма в икономиката й е с...
Курсова работа по История добавен на 23.08.2014
Международните отношения в Европа между двете световни войни
Учебният материал се състои от шестнадесет страници.... През първото десетилетие след войната той е решен в полза на взаимодействието. Америка става катализатор на процеса за преодоляване на политиката на интереси, довела до Първа...
Курсова работа по История добавен на 23.08.2014
Паисий Хилендарски в българската историография. Епоха, личност, дело
Курсова работа по: Историография на тема "Паисий Хилендарски в българската историография. Епоха, личност, дело", материалът се състои от двадесет страници.... Основната цел на автора е състоянието на българския народ. Използва се ...
Курсова работа по История добавен на 23.08.2014
Кореспонденция между публичната администрация и фирми-кандидати за обществени поръчки
Курсова работа на тема "Кореспонденция между публичната администрация и фирми-кандидати за обществени поръчки", материалът се състои от единадесет страници.... В отговор на Вашето писмо с Изх. № 4004 /20.01.2014г. Ви уведомявам, ч...
Курсова работа по Публична администрация добавен на 22.08.2014
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 103
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg