ВХОД В САЙТА:

Филтър: Курсова работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Стратегически парадигми
Курсова работа по: Стратегически мениджмънт на търговската фирма на тема "Стратегически парадигми", документът се състои от 16 страници....  Реактивно управление на риска("стратегия на гасене на пожара"): реакция по определени пр...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 28.11.2014
Екологичен ефект от туризма
Курсова работа на тема: Екологичен ефект от туризма, документът се състои от девет страници..... Националното и международното право изостават бързо от ускорения темп и разширяващия се мащаб от въздействия върху околната среда. Се...
Курсова работа по Туризъм добавен на 28.11.2014
Относно някои проблеми при финансирането на здравеопазването в България
Курсова работа на тема "Относно някои проблеми при финансирането на здравеопазването в България", документът се състои от 36 страници.... Основна предпоставка за разходване на средствата е възникване на осигурително събитие – зап...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 26.11.2014
Възможности и ограничения на гъвкавите форми на заетост
Учебният материал се състои от осем страници.... Това би осигурило трудова реализация на работници и служители от разнообразни сектори и нива, както и на голяма част от онези работници, които са били безработни или са работили в с...
Курсова работа по Икономика добавен на 26.11.2014
Лидерът - ключова фигура за изграждането просперитета, глобализацията и интернационализацията на бизнесорганизацията
Документът се състои от 24 страници.... Този курсов проект има за цел да представи в най – широк аспект влиянието на лидера за изграждането просперитета и културата на бизнес организацията като цяло и връзките й с обществеността....
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 26.11.2014
Дискриминация на малцинствата на пазара на труда в България
Курсова работа по: Икономика на труда на тема "Дискриминация на малцинствата на пазара на труда в България", документът се състои от единадесет страници.... Поради ниските нива на заетост и заплащане, ромите в работоспособна възра...
Курсова работа по Икономика на труда добавен на 24.11.2014
Организиране на дипломатически приеми и тяхната специфика
Курсова работа по: Дипломатическа служба и протокол на тема "Организиране на дипломатически приеми и тяхната специфика", документът се състои от осем страници.... Пристигането на прием в началото и излизане в края се разглежда ка...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 24.11.2014
Иновационни форми за повишаване на фирмената конкурентоспособност
Курсова работа по: Иновационна политика на тема "Иновационни форми за повишаване на фирмената конкурентоспособност", документът се състои от петнадесет страници..... Целта на грозда от свързани производства е по-голяма ефективно...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.11.2014
Иновации и предприемаческа дейност
Курсова работа по: Предприемачество на тема "Иновации и предприемаческа дейност", документът се състои от 12 страници.... Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Тя се свързва най – вече с развитието и растежа на ...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.11.2014
Формиране на екип за управление в кризисни ситуации
Курсов проект на тема "Формиране на екип за управление в кризисни ситуации", документът се състои от единадесет страници.... Неговата функция, обаче не спира до тук, защото човекът е социално животно и той живее и работи в колекти...
Курсова работа по Биология добавен на 22.11.2014
Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК
Курсова работа по: ТНК и световната икономика на тема "Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК", документ се състои от десет страници..... Различните еко-движения постоянно правят кампании по тези въпрос...
Курсова работа по Икономика добавен на 21.11.2014
Анализ на организационната структура на фирма
Курсова задача на тема "Анализ на организационната структура на фирма", документът се състои от осем страници.... Производственият процес включва производство на студено-сушено месо, разфасовки и млени меса, обескостяване Отделът ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 21.11.2014
Външна търговия на България (2007 – 2012)
Курсова работа на тема "Външна търговия на България (2007 – 2012)", документът се състои от 18 страници..... Силен пазар за българското вино се оказа Китай, където интересът е предимно към нашите марки от средния клас, които са и ...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 21.11.2014
Липсата на ефективност при привличането на преки чуждестранни инвестиции в България
Материалът се състои от десет страници и разглежда: 1. Фактори, ограничаващи притока на преки чужди инвестиции в страната 2. Мерки за преодоляване на конкурентните недостатъци на България 3. Заключение.... Чуждестранните инвестици...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.11.2014
Създаване и първоначална дейност на Български туристически съюз
Курсова работа по: Стопанска история на тема "Създаване и първоначална дейност на Български туристически съюз", документът се състои от десет страници.... Посетителите имали възможност да се насладят на на постиженията на промишле...
Курсова работа по Стопанска история добавен на 19.11.2014
Производствен мениджмънт и инженеринг
Курсова задача по "Производствен мениджмънт и инженеринг", документът се състои от девет страници.... Предметите на труда включват различни видове суровини, материали и полуфабрикати,върху които работниците въздействат чрез техник...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 19.11.2014
Аграрна икономика
Семестриална работа на тема: Аграрна икономика, документът се състои от 31 страници и разглежда: I Състояние на аграрния отрасъл и мястото му в националната икономика 1. Състояние на аграрния отрасъл 1.1. Използване на площите със...
Курсова работа по Агробизнес добавен на 15.11.2014
Електронна комуникация
Курсова работа по: Бизнес комуникации и връзки с обществеността на тема "Електронна комуникация", документът се състои от двадесет страници.... Когато сме извън дома или офиса с други хора, мобилният телефон трябва да се използва ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 15.11.2014
Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие
Курсова работа по: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие „Данон Сердика“ АД, документът се състои от двадесет и осем страниц...
Курсова работа по Планиране и прогнозиране добавен на 12.11.2014
Пазар на ресурсите – ценообразуване на производствените фактори
Документът се състои от тринадесет страници и разглежда: 1.Увод 2.Изложение 2.1 Пазар на ресурсите 2.2. Производствени фактори 2.3.Ценообразуване на производствените фактори 3.Заключение 4.Използвана литература..... Всеки ресурс е...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 103
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg