ВХОД В САЙТА:

Филтър: Курсова работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката.
Материалът се състои от девет страници и е на тема "Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката. Посочете примери за пряка и косвена намеса. С какви инструменти си служи държав...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Каква е ролята на държавата в условията на нарастваща глобална конуренция?
Документът се състои от девет страници.... Пренебрежителното отношение на политиците към държавата и нейната отговорност в условията на глобализиращото се общество всъщност е свързано с възприемането на порочната идеологическа кон...
Курсова работа по Икономика добавен на 07.11.2014
Организация и управление на виртуалната памет.
Курсова работа на тема "Организация и управление на виртуалната памет. Същност на концепцията виртуална памет. Организация на виртуална памет ", документът се състои от 31 страници.... Той не се грижи за организация на припок...
Курсова работа по Стопанска история добавен на 05.11.2014
Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес
Курсова работа по: Икономика на предприятието на тема "Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес", документът се състои от петнадесет страници.... Внимание заслужава и влиянието на фактор...
Курсова работа по Икономика добавен на 05.11.2014
Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията
Курсов проект на тема "Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията", документът се състои от единадесет страници.... Разновидностите на времевите нормативи за различни видове норми,...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 04.11.2014
Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми
Курсов проект по: Анализ и оценка на риска на тема "Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми"...... От друга страна, наличието и прилагането на тази технология може да бъде оправдано с...
Курсова работа по Биология добавен на 03.11.2014
Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.
Курсов проект по: Международна финансова и бизнес история на тема "Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.", документът се състои от 28 страници..... Започнал процес на ликвидация на едрата земеделска собственост, б...
Курсова работа по Финанси добавен на 03.11.2014
Методи на възпитанието – Същност, функции, класификация и характеристика
Реферат на тема "Методи на възпитанието – Същност, функции, класификация и характеристика", документът се състои от седем страници.... Методът на възпитание, както и всеки метод, съдържа в себе си две основни характеристики – външ...
Курсова работа по Педагогика добавен на 02.11.2014
Анализ на ликвидността
Курсова работа по: Анализ на финансовите отчети на финансовото предприятие на тема "Анализ на ликвидността", документът се състои от тринадесет страници..... Ето защо, ликвидността се анализира на база показатели, които са количес...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 31.10.2014
Инвентаризацията като способ на икономическия контрол
Курсова работа по: Теория на контрола на тема "Инвентаризацията като способ на икономическия контрол", документът се състои от двадесет страници.... Това води и до неточно установяване на задълженията на материалноотговорните лица...
Курсова работа по Финанси добавен на 31.10.2014
Разузнавателен анализ на относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004 – 2011 г.
Курсова работа по: Статистика на тема "Разузнавателен анализ на относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004 – 2011 г.", материалът се състои от единадест стр...
Курсова работа по Статистика добавен на 30.10.2014
Анализ на мисъл от „Три книги за живописта“- Леон Батиста Алберти
Курсова работа на тема "Анализ на мисъл от „Три книги за живописта“- Леон Батиста Алберти ", документът се състои от четири страници..... Ренесансовите естетици смятат, че красотата е разлята в действителността и целта на художн...
Курсова работа по Философия добавен на 29.10.2014
Международен Мениджмънт
Материалът се състои от 24 страници и съдържа: 1. История на „Балканфарма“АД 2. Стратегия и цели 3. Организационна структура 4. Анализ на международния пазар(Русия) – SWOT, PEST и „Петте конкурентни сили“ на М. Портър 5. Стра...
Курсова работа по Икономика добавен на 29.10.2014
Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол. Имуществена отговорност – същност, видове и оценка на вредите. Имуществена отговорност в дейността на държавната финансова инспекция
Курсова работа по: Теория на контрола на тема "Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол. Имуществена отговорност – същност, видове и оценка на вредите. Имуществена отговорност в дейността на държавната ...
Курсова работа по Финанси добавен на 28.10.2014
Образователен маркетинг и връзки с обществеността
Курсова работа по: Образователен маркетинг и връзки с обществеността на тема "Комуникативен план за учебно-възпитателната работа на ЦДГ,,Христо Ботев ,, гр.Варна ", документът се състои от петнадест страници..... 1. ,, Мартенич...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 28.10.2014
Моралният риск в застраховането се крие в детайлите
Учебният материал се състои от три страници.... Застрахователните компани предлагат своите услуги на различни цени, които зависят от това колко рисков е клиента, ако цената за всички клиенти е една и съща, то нискорисковите клиент...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона
Курсова работа по: Управленски икономикс на тема "Стратегическо развитие на община Стара Загора и регион", документът се състои от шест страници..... Като цяло, прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качес...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Отчитане на материалните запаси
Документът се състои от дванадесет страници.... В процеса на покупко-продажба предприятията, осъществявайки търговска сделка, закупуват стоките по доставна цена, но ги продават по по-висока цена. В практиката тази ценова разлика ...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Социално подпомагане - обща характеристик
Реферат на тема "Социално подпомагане - обща характеристика, управление на социалните помощи, управление на социалните услуги, функции на социалните работници в социалното подпомагане", документът се състои от двадесет страници......
Курсова работа по Социална политика добавен на 26.10.2014
Консулско представителство
Учебният материал се състои от единадесет страници.... На практика централният консулски апарат има предназначението да координира, ръководи и контролира цялостната консулска дейност на своя страна, включително и на нейните консул...
Курсова работа по Административно право добавен на 26.10.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 103
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg