ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Логика, Естетика, Етика, Свят и личност, Съвре...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Взаимовръзки в културата на етнични (религиозни) групи в България
Много автори определят България и Балканите като кръстопът - земя през, която столетия наред не само преминават представители на различни култури, но и място на, което те се срещат, взаимодействат и оформят една специфична региона...
Курсова работа по Философия добавен на 19.04.2011
Лудвиг Витгенщайн, идей и размисли
Лудвиг Витгенщайн е австрийски философ с ключово значение за съвременната философия, най-вече за основите на логиката. След смъртта му са публикувани множество негови бележки, записки и лекции, през целия си живот той издава само ...
Реферат по Философия добавен на 10.03.2011
Морални измерения на справедливостта
Въпросът за справедливостта стои в етиката като ключов момент от логическата верига подбуда-престъпление-възмездие. Освен чисто философски аспект, касаещ съдържанието и предназначението на понятието справедливост – онази справедли...
Есе по Етика добавен на 26.02.2011
Комбинаторика
Комбинаторика-теория на вероятностите,формули и анализ на решени задачи.включва и задачи за упражнение с дадени отговори и онагледяване с примери Може да послужи както на студенти така и на ученици.Особено подходящ документ за ка...
Лекция по Логика добавен на 23.02.2011
Философия - лекции
Използвани лекции по Философия във ВСУ" Черноризец Храбър" гр.Варна. Тема №1 Що е Философия- предстваи, понятие, определения; №2Възникване и развитие на античната философия; № Философските школи и идеи на Древна Индия и Древен Кит...
Лекция по Философия добавен на 22.02.2011
Чувство за вина
Вината възниква в пространството на междуличностните отношения и принадлежи към емоциите на самосъзнанието. Вината е морално преживяване, което е свързано с постъпките, нарушаващи определени ценности. Вината разкрива границата меж...
Реферат по Етика добавен на 20.02.2011
Теми по философия
За начало на философията се смята възникналата през VI век пр.н.е. Милетска школа. Философията е най-старата форма на човешко знание. Възниква в Гърция, но ¾ от нея е тракийска. Философията издига бог Аполон, защото той е бог на х...
Тема по Философия добавен на 10.01.2011
”Човекът в третото хилядолетие ”- “Добродетелите на Сократ и добродетелността в нашето време”
В днешното несигурно време при очевидната криза във всички сфери: икономически, политическа, морална човечеството все повече говори за изход чрез нов хуманистичен модел.Светът е заплашен от деградация. От 1960г. насам са регистри...
Есе по Философия добавен на 27.12.2010
Философия на свободата
Темата за свободата съпровожда философията в цялата й история. От Демокрит, който я отрича за сметка на необходимостта; през Аристотел, който в началото на Метафизика определя свободата на човека от непосредствени нужди като услов...
Лекция по Философия добавен на 15.12.2010
ОСНОВНОНАУЧНАТА ФИЛОСОФСКА ШКОЛА
Ремкеанство-това е термин идващ от името на немския философ Йоханес Ремке. Школата е създадена от българския философ и преподавател Димитър Михалчев. Българските последователи на Ремке значително се различават от немск...
Реферат по Философия добавен на 28.11.2010
Дейвид Хюм
Дейвид Хюм (1711-1767) „Всички науки много или малко са свързани с човешката природа." Класикът на модерния философски скептицизъм е роден в град Единбург - столицата на Шотландия След завършване на Юридическия факултет на...
Курсова работа по Философия добавен на 25.11.2010
Страх
Страхът е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен. Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по св...
Курсова работа по Философия добавен на 25.11.2010
Проект по Свят и Личност на тема: Младежката безработица като социален проблем
Проект по свят и личност на тема младежката безработица. Представени са някои от факторите,причина за безработицата сред младите хора , начините по които може да се бори държавата с този проблем , както и начините по които може д...
Проект по Свят и личност добавен на 14.11.2010
Стръктурализъм
Структурализмът е хуманитарно направление, подход в академичните дисциплини, който изследва моделите залегнали в основата на социалните и културни явления и връзката между основните за едно поле на изследване (език, литература и п...
Реферат по Философия добавен на 07.11.2010
Възникване и развитие на етиката - пищови
Етиката е класическа дисциплина, една от най- старите. Приблизително 500г. пр. н.е. в Индия, Китай и Гърция се появяват нови мислители, които издигат човека за основен герой на своите мисловни сюжети. Аристител употребява за първ...
Курсова работа по Етика добавен на 05.11.2010
Аристотел
“Зашото разумът на хората расте съобразно с това, което им се представя.Оттук им идват все нови и нови мисли.” Емпедокъл Тази мисъл се разглежда от Ари...
Реферат по Философия добавен на 05.11.2010
Международни неправителствени Организации
& TOURISM" е международна неправителствена организация /асоциация/, която чрез платимо годишно членство извършва консултация по откриване на СПА - балнеообекти и обекти третиращи лечение,профилактика и разкрасяване от водата....
Доклад по Свят и личност добавен на 29.10.2010
Предмет на дизайна
Лекция по естетика на образователната среда на тема Предмет на дизайна. Определянето на предмета на дизайна има важно тео-ретико-методологическо значение както за развитието на самата дейност, така и за разбирането на нейното ми...
Лекция по Естетика добавен на 21.10.2010
Правото е изкуство за справедливото и доброто
В тълковния речник срещу думата “право” стои обяснението: ”Съвкупност от установените в едно общество и поддържани от държавната власт задължения и свободи, които уреждат отношенията на хората в обществото”. Никъде не пише, че пра...
Есе по Философия добавен на 16.10.2010
Аз, градът и бъдещето - Есе
Есе, посветено на новите млади хора, какви са те и какво би ги накарало да останат в своя град и в държавата си. Те са различни, свободолюбиви, независими, разчитащи само на себе си. Трудно ще повярват на някой, и все пак има начи...
Есе по Философия добавен на 11.10.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
План-конспект: Геометрични фигури
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg