ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Макроикономика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Теми по Макроикономика
Пищови по Макроикономика, обхващащ: Тема 1 ОБХВАТ НА МАКРОИКОНОМИКАТА. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ Тема 2 НАЦИОНАЛЕН ДОХОД И ПРОДУКТ И ТЯХНОТО ИЗМЕРВАНЕ Тема 3 ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА Тема ...
Пищов по Макроикономика добавен на 06.10.2010
Негативни последствия от високото данъчно облагане на доходите
Ако допуснем, че данъчната ставка е нула, то и постъпленията от данъци ще са нула. С увеличението на данъчната тежест, приходите на държавата ще растат, но само до една определена точка. След тази точка допълнителното п...
Реферат по Макроикономика добавен на 11.09.2010
С какво теорията за международната търговия на класиците се различава от тази на меркантилистите
От теорията на Хекшер и Олин се развиват нови теории, една от които я разширява, определяйки по нов начин факторите на производство, а друга напълно я отрича и предлага нов подход, свързан с ефекта от мащаба. Първата теория се све...
Реферат по Макроикономика добавен на 11.09.2010
Обзор на равнището и динамиката на българската икономика през 2006
След 1998г., България навлиза в период на устойчив икономически растеж. 2006 година е свързана с висок темп на развитие на българската икономика и като резултат от това общият икономически растеж за цялата година е 6,3 на сто. ...
Анализ по Макроикономика добавен на 11.09.2010
Структура и динамика на паричен агрегат М1 в България ( за периода 2000 – 2008 г. )
Паричните агрегати представляват съвкупност от финансови активи, подредени в зависимост от тяхната ликвидност. Ликвидността на един актив представлява способността му бързо, лесно и без много загуби да се превръща в средство за ра...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 16.08.2010
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
Парите представляват всеобщо приет инструмент за разплащания, натрупване и съхраняване на стойности, както и отсрочване на плащания чрез кредити и заеми.На ролята на парите в различните общества се отрежда различно значение, к...
Казус по Макроикономика добавен на 14.08.2010
Валутен курс – същност, функции и стойностна основа на валутния курс
Същност, функции и стойностна основа на валутния курс. Видове валутно-курсови системи. Предимства и недостатъци. Международната търговия и инвестиции имата съществено значение за съвременната икономика. Международната търговия ...
Тема по Макроикономика добавен на 05.07.2010
Пищови по макроикономика
БВП-наричаме сумата от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени в дадена страна за определен период от време. Подходи при измерв на БВП-разходен приходен и производствен. Разходен –предст БВП катопоток от разл...
Пищов по Макроикономика добавен на 28.05.2010
Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.
В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен обществено икономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индив...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 26.05.2010
Измерване на БВП по метода на разходите
В икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често ...
Реферат по Макроикономика добавен на 12.05.2010
Данък Добавена стойност
Съдържание: 1. Увод А) ДДС - Описание и Характеристики Б) Основни въпроси 2. ДДС в България, Европейския съюз и в страните извън Европейския съюз, видове данъчни системи, Данъчни ставки 3. (А)Сравнение с Данък оборот (Б)...
Казус по Макроикономика добавен на 11.04.2010
Цели и целеполагане на фирмата, Риск
Цели и целеполагане на фирмата Цели на фирмата: -производствени -социална -финансови Риск = опасност Целта- видим потенциал на фирмата и очакв поведение на клиента;целта може и да не се реализира или да се получи ↑/↓ р-т; ...
Лекция по Макроикономика добавен на 11.04.2010
Бизнес цикъл: същност и фази
Причините за циклите някои автори търсят в природни, а други - в психологически фактори. Преобладаващо обаче е схващането, което свързва циклите с нарушеното равновесие между съвкупното търсене и съвкупното производство, обясняван...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 11.04.2010
Лекции макроикономика
1. ОБХВАТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА /МИ/ ТЕОРИЯ Икономическата теория и нейното многообразие влияе съществено върху реалната икономика и върху паричната икономика. Реалната икономика се свързва с: - производството; - размяната...
Лекция по Макроикономика добавен на 11.04.2010
Макроикономическо равновесие на търсене и предлагане
Макроикономика Макроикономическо равновесие на търсене и предлагане Кейнс е човека, който създава теорията за макро-равновесието в икономиката на несъвършенната конкуренция в условията на световната голяма криза. Той пръв въве...
Лекция по Макроикономика добавен на 11.04.2010
Банки и банкова система
Банки и банкова система.Видове банки. Банките са икономически институции ,които акумулират парични средства под формата на депозити ,предоставят кредити ,осъществяват парични плащания ,емитират кредитни пари, пускат ценни книжа и...
Лекция по Макроикономика добавен на 21.03.2010
Проект за безработицата в България
Като явление, безработицата и трусовете на пазара на труда са непознати за нашия пазар до началото на реформите през 1989/1990 година. Държавата осигуряваше гарантирана заетост и относително еднакъв жизнен стандарт /като се изключ...
Проект по Макроикономика добавен на 20.03.2010
Страници: 1 2 3
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Казуси по Икономика
 Казуси по Биология
 Други учебни материали по Технологи...
 Биографии по Физкултура и Спорт
 Курсови работи по История на държав...
 ЛИС по Нова българска литература
 Документи по Физкултура и Спорт
 Анализи по Диференциални уравнения
 Уроци по Екология
 Лекции по Автоматика, изчислителна ...
 Теми по Астрономия
 Лекции по Западноевропейска
 Реферати по Хидрология на сушата и ...
 Лекции по Литература
 Пищови по Хранително-вкусова промиш...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg