ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Маркетинг
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Въведение в маркетинга
Дефиниции за маркетинг:  Определения, които разглеждат маркетинга като вид човешка дейност:  „Маркетингът е динамична система от стопански дейности, чрез които фирмата, като се съобразява с действителните и потенциалните нужди...
Лекция по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Употреба на Интернет
1. История на интернет Преди повече от 20 години Интернет беше създаден, за да осигури на университетите, правителствените агенции и други изследователски институции в САЩ, начин да обменят файлове и информация. В началото Инте...
Доклад по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Интернет технологии използвани в маркетинга
Влиянието на Интернет и новите технологии върху маркетинга е многостранен процес и има много различни прояви. От основните подходи при реализацията на маркетинговите изследвания чрез използването на различни програмни продукти и с...
Доклад по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Маркетингови изследвания в Интернет
Глобалната компютърна мрежа Интернет предлага нови средства, чрез които могат да се осъществяват редица маркетингови дейности: промоция на стоки и услуги онлайн, продажби, реклами, управление на търговската марка, пазарни проучван...
Тема по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Интернет рекламата
В последното десетилетие информационните и телекомуникационните технологии започнаха да формират нова комерсиална среда в световнта икономика.Към традиционните критерии се добавят нови показатели за конкурентноспособността ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Позициониране на инвестициите в недвижими имоти от АДСИЦ
Покупката на недвижими имоти в България е една от най- доходните инвестиционни алтернативи в момента. Това е свързано с неблагоприятната обстановка в сектора на недвижими имоти в Западна Европа, характеризираща се с намалена доход...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Търговия със стоки, цк и имоти
Сравнителен анализ между тъговията със стоки и услуги,ценни книжа и недвижими имоти Търговия със стоки и услуги • Основни характеристики на услугите: нематериалност, неотделимост от източника, нетрайност, невъзможност за склад...
Реферат по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Маркетингов план
Преди 1989 г. В страната ни съществуваше единна и централизирана мрежа за задоволяване на населението с лекарства, т.н. “Аптечно предприятие” С развитието на пазарната икономика в Република България се появи възможносттта за създа...
Реферат по Маркетинг добавен на 15.03.2010
Сблъсък за цени между доставчиците и веригите
Договарянето на нови условия между големите вериги и българските производители е на път да прерасне в търговска война, съпроводена от административни жалби. Доставчиците твърдят, че са подложени на безпрецедентен натиск от веригит...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 15.03.2010
Бизнес план на рекламна къща
Пред СД “Месут Мехмед Халил и с-ие” стояха няколко идеи за реализация за собствен бизнес.Първоначално съдружниците се спряха на хотелиерски услуги.Идеята е отхвърлена защото неразполагахме с необходимата информация,трудови ресурси...
Тема по Маркетинг добавен на 10.03.2010
Индустриален мениджмънт и маркетинг
ТекстилКо ООД е шивашко предприятие, създадено през 1996 г. в гр. Русе с предмет на дейност конфекциониране на горни трикотажни облекла. Първоначално дружеството е произвеждало изделия единствено при условията на ишлеме по догово...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 10.03.2010
Цени и ценообразуване
1.ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ – изразява както желанието, така и възможността на потребителите да купуват стоки и услуги, с които да удоволетворяват своите потребности при различни равнища на цените.Търсеното количество Q от да-дено благо е к...
Лекция по Маркетинг добавен на 10.03.2010
Страници: 10 11 12 13 14 15
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg