ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Маркетинг
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тест по Ценова политика
Тест по Ценова политика с посочените отговори... Тест 2 по Цени и ценова политика 1.Какви отношения отразява договорното ценообразуване?.. 2.Най-голямо значение за определяне на фирмените цени за кратък период от време имат .....
Тест по Маркетинг добавен на 09.01.2013
Анализ на фирма - Данон
Курсова работа на тема "Анализ на фирма - Данон", материалът се състои от 4 страници... То се определя основно от културата на потребителите.Културата е всичко около нас създадено от човека и включва ценностите и широк обхват от ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 07.01.2013
Комуникационна и рекламна стратегия
Учебният материал е на тема "Комуникационна и рекламна стратегия на фирма за щори и сенници “COLORI”", съдържа 22 страници.... Не е малко предлагането на пазара от фирми с ниско качество и евтини материали. Хората не купуват произ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 02.01.2013
Анализ на маркетинговата стратегия на „ЗАГОРКА” АД
Учебният материал се състои от 22 страници и резглежда - Анализ на маркетинговата стратегия на „ЗАГОРКА” АД.... I. Главна цел, мисия на бизнеса. 1. Индустриален анализ. 2. Преценка на купувача. 3. Анализ на конкурентите. 4. SWOT а...
Казус по Маркетинг добавен на 02.01.2013
Проект за интегрирани маркетингови комуникации на фирма
Учебният материал се състои от 57 страници и е на тема "Проект за интегрирани маркетингови комуникации на фирма Eвропринт – България ООД".... 1. Същност и форми на интегрираните маркетингови комуникации. 2. Анализ на „европри...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 01.01.2013
Маркетингови стратегии в сферата на услугите
Учебният материал се състои от седем страници.... В практически план стратегията е един от механизмите за осъществяване на управлението на фирмената политика. Разбирането за характера на отделните видове управление има не т...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 17.12.2012
Маркетинг - изпитен тест
Теста е използван във Великотърновски и Пловдивски университет и е с оценка 6 Предназначен е за студенти икономика на туризма и маркетинг. 1. Маркетинга се занимава с всимко, освен с:.. 2. Търговската концепция на първо място е:....
Тест по Маркетинг добавен на 30.11.2012
Дистрибуционна политика - изпитен тест
Изпитен тест по дистрибуционна политика в НБУ, оценен е с шест. 1. Разходи на единица доставена продукция е показател за: 2. В теорията, свързана с дистрибуцията са обособени...............етапа: 3. Хоризонталната интеграция се пр...
Тест по Маркетинг добавен на 29.11.2012
Дистрибуционни реакции на кризата
Съдържание: I.Увод стр.3 II.Теоретична част стр.4 III. Пазар на спортни стоки стр.10 IV. Обстоятелствени модификации стр.13 V.Закриване на стари канали и обекти стр.14 VI. Oткриване на нови канали и обекти стр.15 ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 25.11.2012
Творческа стратегия и тактика при съставяне на рекламно съобщение за печатна реклама
Документът се състои от четиринадесет страници и разглежда: 1. Кратка история на рекламата в България. 2. Рекламно послание за печатните медии. 3. Функции на рекламното заглавие. 4. Принципи на дизайна за печатна реклама. 5. Основ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 14.11.2012
Развитието на Nestle
Документа представлява казус по Международен маркетинг. Разказва за идеята, създаването, развитието и внедряването в България на "Nestle". Описани са продуктите, които произвежда. Има кратка история на човека, създал марката и опи...
Казус по Маркетинг добавен на 11.11.2012
Продуктовата политика на Арома АД
Материалът се състои от 16 страници и представлява курсова работа по маркетинг на тема: продуктовата политика на Арома АД. Материалът съдържа: история на фирмата; канали за реализация; SWOT анализ; продукти; структура на собствено...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 22.06.2012
Система на националните сметки - казус
Материалът се състои от 5 страници и представлява казус по дисциплината система на националните сметки и е използван в УНСС, специалност маркетинг. Материалът съдържа 3 задачи с подусловия заедно с техните решения....
Казус по Маркетинг добавен на 12.05.2012
Маркетингови изследвания - тест 2
Материалът се състои от 14 страници и представлява тест по маркетингови изследвания, който съдържа 100 въпроса с отговори, и се е падал на изпит по маркетингови изследвания в УНСС. ...1. Осн.предназначение на МИ е: а) да събират ...
Тест по Маркетинг добавен на 12.05.2012
Маркетингови изследвания - тест
Материалът представлява тест по маркетингови изследвания, съдържащ 81 въпроса с отговори. Тестът се е падал на изпит по маркетингови изследвания в УНСС. ...1.Разделението,че в МИ трябва да има строго разделение на задачите, като в...
Тест по Маркетинг добавен на 12.05.2012
Ценова политика - лекции
Материалът се състои от 31 страници и съдържа лекции по ценова политика, УНСС. ...Двигател на икономическото развитие - елемент на цената е печалбата, която стимулира икономическата дейност; Потребителят трябва да е склонен да оц...
Лекция по Маркетинг добавен на 12.05.2012
Стандартизация и конкурентоспособност - реферат
Реферат на тема стандартизация и конкурентоспособност и връзката им с пазарната икономика, обяснение на различни видове международни и български стандарти, рефератът съдържа 10 страници....В условията на развиващата се пазарна ико...
Реферат по Маркетинг добавен на 12.04.2012
Рекламни форми в интернет – предимства, недостатъци, съвети за употреба
Материалът се състои от 9 страници и представлява реферат на тема "Рекламни форми в интернет - предимства, недостатъци, съвети за употреба". ...Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глоба...
Реферат по Маркетинг добавен на 04.04.2012
Основоположникът на маркетинга Филип Котлър
Материалът се състои от 5 страници и представлява реферат на тема "Основоположникът на маркетинга Филип Котлър". ...Съветите, които Котлър дава на компаниите, които се борят за отличен маркетинг, са : да проучват маркетинговите ум...
Реферат по Маркетинг добавен на 31.03.2012
Социална кампания „Вълшебството на едно забравено детство”
Курсовата работа се състои от 25 страници...В днешно време на модерни технологии много от децата не знаят какво е да играят на вън с другарчетата си до залез! Лошото е, че и техните родители са забравили за това и не им показват к...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 08.03.2012
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg