ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Мениджмънт
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Комуникационен план
Учебният материал се състои от девет страници.... Засилващата се конкуренция сред учебните заведения се води от активната борба за потребител. Конкуренция за привличане вниманието на отделния потребител. В този смисъл нараства ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 16.06.2014
Рециклиране на хартия
Курсова работа по „Въведенеие в предприемачеството” на тема: Рециклиране на хартия, материалът се състои от четиринадесет страници.... Инсталацията за сортиране на хартия, пластмаси и метали е разположена в хале с размери 60х24 м...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 13.06.2014
Разходи за агрегатно планиране
Учебният материал се състои от 24 страници и представлява курсова работа по: Агрегатно планиране..... За високо квалифицираните дейности тези разходи понякога са много високи и могат да достигнат стотици хиляди лева.Разходите за о...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 10.06.2014
Потребителска удовлетвореност и Жизнен цикъл на клиента
Учебният материал се състои от петнадесет страници.... Сред основните причини за интереса на компаниите към потребителската удовлетвореност и нийният анализ могат да се посочат следните : 1.Маркетингът като бизнес се стреми да от...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Сравнение на конкурентоспособността на две конкурентни предприятия
Самостоятелна работа по: Мениджмънт на маркетинга на тема "Сравнение на конкурентоспособността на две конкурентни предприятия", документът се състои от дванадесет страници.... Сред основните причини за отличните финансови резултат...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление
Курсова работа по: Съвременни бизнес организации на тема "Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление", материалът се състои от десет страници.... Най-общо създад...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Анализ на мениджърските роли
Курсова работа по: Лидерство и ръководство на тема "Анализ на мениджърските роли", документът се състои от пет страници.... Много често се налага той да бъде арбитър.Той трябва да умее бързо да взема решения за своевременното реша...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Превръщането на неформален ръководител в формален лидер
Курсова работа по: Лидерство на тема "Превръщането на неформален ръководител в формален лидер", документът се състои от дванадесет страници.... Поради това, лидерът се намира в силна зависимост от групата, тъй като от него се о...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Роля на мениджъра за формиране поведението на персонала в една организация
Курсова работа по: Управленско общуване и поведение на тема "Роля на мениджъра/ръководителя за формиране поведението на персонала в една организация", материалът се състои от осем страници.... Тук формалните групи, които се управл...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Корпоративно управление и конкурентоспособност
Курсова работа на тема "Корпоративно управление и конкурентоспособност", материалът се състои от единадесет страници.... Въпрос на престижи репутация е компаниите, които държат на своите инвеститори, да се присъединят към Кодекса....
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.05.2014
Симулации в образованието и обучението
Курсова работа по: Делови игри в управлението на тема "Симулации в образованието и обучението", материалът се състои от седем страници.... Терминът „микросвят” се отнася към образователни симулации, които по-скоро моделират някакв...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 09.05.2014
Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма
Реферат на тема "Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма", материалът се състои от осем страници..... Достъпът и обхватът на системата за управление на индивидуалното ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мениджмънт на детската градина като социална организация
Реферат на тема "Мениджмънт на детската градина като социална организация", материалът се състои от осем страници.... Съдържанието на стратегическото планиране обхваща глобално остатъка на престоя на децата в детската градина-ако ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Откриване на спа център - бизнес план
Учебният материал се състои от 16 страници.... Идеята да се открие спа центърa възниква в резултат от целенасочено търсене на идея за бизнес и откритата нова пазарна възможност. Нейни източници са незадоволените нужди и изисквания...
План по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мотивация и мотивиране
Реферат на тема "Мотивация и мотивиране", материалът се състои от девет страници.... Той е следствие от действието на традициите и архитиповете върху отделната личност. При формиране на своята мотивационна структура, личността раз...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Аутсорсингов план
Учебният материал се състои от 13 страници.... Сътрудниците, отговорни за внедряване на аутсорсинг-релациите разбират ясно ключовите фактори за успешна работа в алианса. Проблемите, които могат да възникнат и да попречат или да п...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 06.02.2014
Съвременни методи и техники за набиране на персонал
Учебният материал се състои от 14 страници и е на тема "Съвременни методи и техники за набиране на персонал".... Употребата на технологии за определяне на местоположението (най-често посредством IP адреса на мобилния телефон или н...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 05.02.2014
Изследване конкурентоспособността в отрасъл
Материалът се състои от 18 страници и представлява курсова работа по: Конкурентоспособност .... Всеки месец се организират събрания на ръководителите, с цел обсъждане на възникнали проблеми от работно естество (недоволство на ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 15.01.2014
Основни проблеми пред охранителния бизнес в България
Реферат по дисциплината: Мениджмънт на отбраната на тема "Основни проблеми пред охранителния бизнес в България", материалът съдържа 13 страници.... Всичко това се случва при изпълнение на служебния му дълг,като обекта се отбранява...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 15.01.2014
Портфолио на мениджмънт на качеството на образованието
Курсова работа по: Мениджмънт на качеството на образованието на тема "Портфолио на мениджмънт на качеството на образованието", материалът съдържа 9 страници.... Например ученик, завършил осми или седми клас, следва ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 03.01.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg