ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Мениджмънт
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Въведение в конкурентоспособността на фирмата
Материалът съдържа пет страници..... Намаляването на цената е била основата, с чиято помощ производителя е откроявал своята стока и е печелил пазарен дял. Доколко цената е активен инструмент в конкурентната борба зависело от специ...
Лекция по Мениджмънт добавен на 15.06.2013
Европейска интеграция на информационното общество
Презентация на тема "Европейска интеграция на информационното общество", материалът съдържа двадесет страници.... 2. Информационното общество, част от дейностите на Европейския съюз 2.2 Мост над дигитана пропаст  ...
Друго по Мениджмънт добавен на 05.06.2013
Конфликти и справяне с конфликти в организацията
Курсова работа на тема "Конфликти и справяне с конфликти в организацията", материалът се състои от девет страници.... За това те не се решават, а се разрешават. Съществуват 3 основни начина за разрешаване на конфликти: прилагане н...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 03.06.2013
Обща характеристика и особености на модела за корпоративно ръководство в Гърция
Материалът съдържа 12 страници и разглежда: I. Обща характеристика и особености на модела за корпоративно ръководство в Гърция. II. Структура, принципи и особености на кодекса за корпоративно ръководство. III. Особености на акцион...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 03.06.2013
Социални фактори и здраве. Общ адаптационен синдром
Реферат на тема "Социални фактори и здраве. Общ адаптационен синдром", материалът се състои от шест страници.... Социалната макросреда е непосредственото обкръжение индивида, ежедневните социални контакти и т.н. Социалната микрос...
Реферат по Мениджмънт добавен на 19.05.2013
Съвременни тенденции в стратегията на издателския мениджмънт
Реферат по учебна дисциплина: “Управление на издателството” на тема "Съвременни тенденции в стратегията на издателския мениджмънт", материалът се състои от 11 страници.... И накрая, но не на последно място от значение за просперит...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 16.05.2013
Цели, структура, ръководство и анализ на управлението на - Изпълнителна агенция по лекарствата
Курсова работа по - Основи на мениджмънта на тема "Цели, структура, ръководство и анализ на управлението на Изпълнителна агенция по лекарствата ", материалът се състои от 26 страници..... В повечето инспектирани цен...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 16.05.2013
Стил и метод на ръководството
Курсова работа по дисциплината "Основа на корпоративното управление", на тема "Стил и метод на ръководството", материалът се състои от осемнадесет страници.... Когато системно се възлагат задачи под равнището на възможностите на п...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Проблеми и перспективи на териториалното разпределение на мрежа от заведения
Материалът се състои от 33 страници и е на тема "Проблеми и перспективи на териториалното разпределение на мрежа от заведения „Happy Bar & Grill” в България".... 4. Заплахи. • Промяна в начина(стандарта) на живот на потребителите...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Контролът като функция на управлението
Презентацията съдържа единадесет страници.... Какво е контрол? • Контрол (IPPF, The IIA) – Всяко действие на ръководството, насочено към подобряване управлението на риска и увеличаване на вероятността за реализиране на постав...
Тема по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Лидерство в международния мениджмънт на компанията
Презентация на тема "Лидерство в международния мениджмънт на компанията", материалът се състои от 25 страници.... SWOT­анализ на компанията H.I.S. Силни страни • Млад и силно мотивиран персонал • Богата проду...
Друго по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Кореспонденция при набиране на персонал от външни източници
Материалът се състои от 35 страници..... 3.4. Грешки при съставянето на автобиография: - Непрегледност и нечетливост - Правописни грешки - Пропуснати основни елементи - Излишен текст - Пропуснати дълги периоди от...
Друго по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Качества на лидера
Материалът се състои от шест страници.... Често ефикасните лидери си избират помощник, с когото обсъждат перспективите, етапите, изпълнителите на отделните задачи, за да установят как изглежда идеята през погледа на изпълнителите ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 09.05.2013
Мениджмънт - същност и основни понятия
Материалът се състои от шесет страници..... Втората фаза на отделянето на мениджмънта от процеса на труда е характерна с това,че не само управлението на работния процес влиза в сферата на отговорностите на собствениците и техните ...
Тема по Мениджмънт добавен на 09.05.2013
Ръководителите в управлението
Презентация на тема "Ръководителите в управлението", материалът се състои от 12 страници.... Възможни са две изходни позиции: * Първата изходна позиция е тази, в която се намира фирмата и от която, отчитайки своите възможности, ...
Друго по Мениджмънт добавен на 12.04.2013
Изграждане, поддържане и развитие на националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112
Материалът се състои от 21 страници... 112 е ключов елемент от безопасността на гражданите. Всеки европеец трябва да знае този номер и как да го използва, за да получи спешна помощ. Майк Амароса, председател на Фондация „112” ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 07.04.2013
Управление на човешките ресурси - тест
Тест по УЧР със верните отговори. 1. Съвременните трудови пазари формират средства за:.. 2. Пазарните субекти на феномена”трудов пазар” са:.. 3. Трудовите пазари и тяхната ефективност са най- непосредствено свързани с:.. ...
Тест по Мениджмънт добавен на 26.11.2012
Управление на иновациите - изпитен тест
Изпитен тест с верните отговори по "Управление на иновациите" в НБУ при инж. Кирил Радев, оценен с 6... 1. На фаза втора от обобщен модел за структуриране на инвестиционните процеси на фирмено равнище се извършва? 2. Към междуличн...
Тест по Мениджмънт добавен на 25.11.2012
Организационна структура на Банка ДСК ЕАД
Материалът се състои от 16 страници и представлява курсова работа по основи на управлението на тема: организационна структура на банка ДСК ЕАД. ...Организационната структура показва всички структурни звена на Банка ДСК ЕАД според ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 14.05.2012
Мотивация в организацията
Знанието как и защо да се мотивират служителите е важно управленческо умение. Естество на мотивация в организациите. Мотивацията е съвкупност от сили, които карат хората да избират определени поведения измежду многото алтернати...
Казус по Мениджмънт добавен на 01.03.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg