ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Мениджмънт
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Традициони концепции и нови моменти в теорията на лидерството
Дипломна работа, в която са описани същноста на лидерството,традиционните концепции,концециите за лидерското поведение, моделите на ситуационното лидерство и новите моменти в теорията на лидерството....
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 09.08.2010
Теми за държавен изпит по Мениджмънт
16.” Търговска революция” и раждането на маркетинга. параметрите на конкурентното противостоене в условията на високоразвития пазар.Маркетингов комплекс / миксмаркетинг / и видовете маркетингови ...
Лекция по Мениджмънт добавен на 17.06.2010
Стратегическо планиране
Проект „Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО”, финансиран по Оперативна програма „Административен к...
Проект по Мениджмънт добавен на 09.06.2010
Банков мениджмънт
Банковият мениджмънт в най-широк смисъл означава управление на банковата система. Тъй като банковата система като цяло е сложен организъм, и това прави нейното управление доста трудно. Сложността на управление на банките и банкови...
Тема по Мениджмънт добавен на 22.05.2010
Мотивацията в управлението – Съдържателни теории (HR мениджмънт)
КУРСОВА РАБОТА Тема: Мотивацията в управлението – Съдържателни теории Съдържание: 1. Същност на мотивацията. 2. Вътрешна мотивация. 3. Външна мотивация. 4. Теории за мотивацията. 5. Теория за йерархия на потребностите н...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 21.05.2010
Иновативна програма
FP7 е съкратеното название на Седма рамкова програма (7РП) за Научни изследвания и технологично развитие. Това е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа с продължителност от 2007 до 2013 г. Бюджетът...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.05.2010
Стратегически анализ на Оргахим АД, гр. Русе
Включва история на фирмата, създаден е икономически профил на предприятието. Разгедана е фирмената мисия, политиката на качество и опазването на околната среда. Направена е стратегия на корпоративно ниво както и SWOT анализ. Презе...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 16.05.2010
Организационен мениджмънт на малки и средни предприятия
Организационен мениджмънт на МСП Предназначението на операционният мениджмънт е поставянето, формирането и реализацията на целите и плановете на фирмата – най-важната дейност, по която се залага при изграждането на организацио...
Лекция по Мениджмънт добавен на 10.04.2010
Концептуални основи на фирмения мениджмънт
Концептуални основи на фирмения мениджмънт – характеристика на фирмения мениджмънт. Обкръжаваща среда на фирмата. Взаимодействие между външната среда и фирмата. 1.Въвеждане в темата 2.Характеристика на фирмения мениджмънт Ф...
Тема по Мениджмънт добавен на 10.04.2010
Библиотечен мениджмънт
История и развитие на библиотеките - Библиотеката като институция Библиотеката е институция, обезпечаваща обществените потребности от информация, чрез съсредоточените във нейните фондове информационни масиви. В юридически см...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Мениджмънт на проекти
Обща стратегия за разработване на транснационални проекти в образователната сфера гл. ас. д-р Елена Лавренцова, Тракийски Университет - ДИПКУ Основи и обща методология на проектния мениджмънт Проектният мениджмънт (Project Ma...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Система за енергиен мениджмънт, обследване и анализи
Система за енергиен мениджмънт, обследване и анализи Енергийният мениджмънт представлява планиране и контрол върху работата на съоръженията консумиращи и отчитащи енергия и в резултат управление на ефективното ползуване на вид...
Документ по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Екипите в търговския мениджмънт
УВОД Екипите са неделима част от съвременния мениджмънт. В продължителен период от развитието на управлението ударението е върху установяването на устойчива среда, традиционни роли и рутинни операции. Интензивното пазарно прони...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Класици на научния мениджмънт
Класици на научния мениджмънт Възникването на науката за управление основателно се свързва с името на американския инженер-изследовател Фредерик Унслоу Тейлър (1856 – 1915) , той е признат единодушно за „бащата на научният мени...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Добрият мениджмънт
ДОБРИЯТ МЕНИДЖМЪНТ КУРСОВА ЗАДАЧА СЪДЪРЖАНИЕ: СЪЩНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТА ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА МЕНИДЖЪРЪТ И НЕГОВАТА РОЛЯ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛИДЕРА И МЕНИДЖЪРА ЛИДЕРСТОВОТО – ИЗКУСТ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Иновационен мениджмънт
№1. Иновационният менинджмънт е функционален мениджмънт по функцията иновации. Две са функциите на фирмат–маркетинг и иновации. Иноватиката е наука за генерирането, разработването, внедряването и разпространен. на иновациите. Тов...
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Лекции по финансов мениджмънт 2009
1. Същност и предмет на финансовия мениджмънт като теоретична дисциплина и практика. Същност: Ф.М. подпомага глобалния фирмен мениджмънт и най-общо може да се определи като управление на и чрез финансите на фирмата. Обект на Ф...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Индустриален мениджмънт
ИМ е съвкупност от дейности осигуряващи функционирането на с-мата в съответствие с представените пред нея цели и задачи. Резултатите поставят изисквания към функционирането на с-мата, а от определя необходимите ресурси. По обратен...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Пищови по мениджмънт
Мениджмънт – процес на планиране, организиране, ръководене и контроли-ране на интегрирани системи от хора, материали, съоръжения, енергия и др. За постигане на предварително зададени цели. М и управление са синоними, но понятието ...
Документ по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Същност на стратегическия мениджмънт
1. СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ Стратегическият мениджмънт включва вземането на стратегически решения и извършването на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена организация. Той според Г. Д...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Реклама и PR
 Уроци по Финанси
 Есета по Социална психология
 Лекции по Екология
 Реферати по Физиология на растеният...
 Теми по Политология
 Теми по Педагогическа психология
 Казуси по Макроикономика
 Реферати по Религия
 Есета по Митология
 Доклади по Лингвистика
 Анализи по Съвременни философски уч...
 Проекти по Медицина
 Пищови по Бизнес комуникации и коре...
 Теми по Стара история
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg