ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Мениджмънт
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по мениджмънт
Мениджмънт – процес на планиране, организиране, ръководене и контроли-ране на интегрирани системи от хора, материали, съоръжения, енергия и др. За постигане на предварително зададени цели. М и управление са синоними, но понятието ...
Документ по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Същност на стратегическия мениджмънт
1. СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ Стратегическият мениджмънт включва вземането на стратегически решения и извършването на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена организация. Той според Г. Д...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Същност на банковия мениджмънт
1.СЪЩНОСТ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ Банковата система е съвкупност от банки и банкоподобни институции като водещо място в тази система има Централната, в нашите условия БНБ. Банковата система включва БНБ, Търговските банки и банко...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Протоколи по иновационен мениджмънт
Разходите биват два вида: • Иновационни • Експлотационни Инвестиционните разходи включват: еднократни, капиталови вложения, разходи за земята, за сгради, за оборудване, за изграждане на инфраструктура – пътища, тръбопроводи, ел...
Протокол по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Стратегически мениджмънт
1.Какво представлява стратегическият мениджмънт? Стратегическия мениджмънт представлява съвкупност от теоретични знания и практически умения, посредством които се търси и постига цялостно и всеобхватно изграждане, ефективно упр...
Доклад по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Проект по мениджмънт
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 1. Общи сведения за бизнес организацията: "Самел 90" е основана през 1964 г. с цел задоволяване на потребностите на Българската армия от електронно свързочно оборудване. След 1990 г. традиционната гама от...
Проект по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Същност на банковия мениджмънт
Същност на банковия мениджмънт Банковия мениджмънт означава управление на банковата система, която е сложен организъм и това прави нейното управление доста трудно. Това довежда до специфика на мениджмънта на Банка, Търг.банка и...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Производствен мениджмънт
Стопанска и производствена дейност – същност, проблеми. Принципът на ефективността и нуждата от мениджмънт на производството. Същността на стоп дейност е осигуряване на собственото и на чуждото съществуване. Това съществуване се о...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Възникване и развитие на научния мениджмънт в САЩ. Х. Форд
1)Възникване и развитие на НУ в САЩ.Предпоставки. Основни представители. Според една популярна дефиниция научният мениджмънт “е този вид мениджмънт, който ръководи даден бизнес или дейности в съответствие със стандартите, устан...
Реферат по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Стратегически мениджмънт - анализ на външна среда
I. Теоритична част: Организациите са субекти на административна и стопанска дейност, която се определя от стопанските им цели, същността на извършваните в тях процеси, ресурсите, които участват в тези процеси, мястото им в ико...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Индустриален мениджмънт
Индустриалният мениджмънт има за предмет направляването на дейностите и ръководенето на хората с оглед постигането на определени цели при производството на дадена продукция в индустриалната фирма. Мениджмънтът е процес на взаи...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Организационен мениджмънт на малки и средни предприятия
Организационен мениджмънт на МСП Предназначението на операционният мениджмънт е поставянето, формирането и реализацията на целите и плановете на фирмата – най-важната дейност, по която се залага при изграждането на организацио...
Лекция по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Концептуални основи на фирмения мениджмънт
Концептуални основи на фирмения мениджмънт – характеристика на фирмения мениджмънт. Обкръжаваща среда на фирмата. Взаимодействие между външната среда и фирмата. 1.Въвеждане в темата 2.Характеристика на фирмения мениджмънт Ф...
Тема по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Оценка на персонала
Оценяването на персонала има познавателна, диагостична и мотивираща функция. Чрез нея се получава мнение за оценяващия, а самия той придобива представа за мястото си в средата. Освен това оценката на персонала спомаг...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 02.04.2010
Управление на стреса на човека
Съществува голямо разнообразие от стратегии и техники за справяне със стреса. Най-общо те могат да се обединят в два подхода: индивидуални стратегии и организационни стратегии. Индивидуалните стратегии са онези, които всеки един с...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 24.03.2010
Основи на управлението
Управлението като процес, макар и неосъзнато, е съпътствало човешкия живот от дълбока древност. Но за наука за управление може да се говори едва в началото на нашия век, когато през 1903 г. американският инженер Фредерик Тейлър на...
Лекция по Мениджмънт добавен на 21.03.2010
Ролята на мениджъра и ръководството в предприятието
Съвсем малко са случаите да загине бизнесът заради това, че не е бил управляван. Най-добро е управлението, което позволява максимална самостоятелност.Управлението има значение дотолкова , доколкото помага за постигане на добри п...
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 20.03.2010
Стратегия за управление на имоти
1. Анализ на макроикономическата среда. Външните фактори, оказващи влияние върху основните макроикономически показатели в страната се очакват да бъдат относително благоприятни в рамките на периода 2007-2009г. Очакванията за разви...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.03.2010
Пищови по Мениджмънт
Основни варианти за организация на службата по контролинга Първи вариант-на първо равнище на управление координират своите действия основните отдели- Контролинг/финансов, информационен/ по пътя на създаване на общ отдел (направлен...
Пищов по Мениджмънт добавен на 19.03.2010
Социометрични методи за изследване на личността
Тези методи се отнасят по-скоро за взаимоотношението между личност и общество, отколкото само за преценка на личността. Затова с основание те се използват и в психологията на личността, и в социалната психология. Целта на социомет...
Доклад по Мениджмънт добавен на 15.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg