ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Популация
Популацията представлява съвкупност от индивиди на един и същ биологичен вид,които се възпроизвеждат в своето местообитание.Установяват се сложни взаимоотношения на представители,свързани по между си с генетично родство...
Реферат по Биология добавен на 26.03.2010
Генетика
Репликация на ДНК * Чрез митозата се запазва консерватизма на наследствеността * Репликацията протича в S-периода (синтетичния) на интерфазата на митотичния цикал Генетична информация е зашифрована в първичната структура ...
Лекция по Генетика добавен на 26.03.2010
Произход и еволюция на сухоземните гръбначни животни
Въпрос 23 Произход и еволюция на сухоземни гръбначни животни. По-важни групи и значението им за еволюцията. Клас Земноводни (Amphibia) - една от най-характерните особености на класа е, че представителите му са свързани както с...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Произход и еволюция на рибите
22. Произход и еволюция на рибите Обща характеристика на хордови- при най-низшите хордови скелетът е представен от хорда, а при по-висшите от гръбначен стълб. За разлика от безгръбначните, при които опората на тялото е външна(...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Осбености на Клас Насекоми
Въпрос 21 ТИП ARTHROPODA. БИОЛОГИЧНИ И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА КЛАС INSECTA ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧИНА НА ЖИВОТ (ВОДЕН, СУХОЗЕМЕН, ПАРАЗИТЕН), ХРАНЕНЕ, РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ Класът обединява трахейнодишащи членестоноги е н...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Особености в устройството на членестоногите
Въпрос 19 ТИП ARTHROPODA. ОСОБЕНОСТИ В УСТРОЙСТВОТО НА ЧЛЕНЕСТОНОГИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАНЕТО НА СЕГМЕНТАЦИЯТА,ФОРМИРАНЕТО НА ОТДЕЛИ НА ТЯЛОТО И НАЧЛЕНЯВАНЕ НА ПРИДАТЪЦИТЕ КЪМ НЕГО Тип Членестоноги е с най-голямо видово р...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Особености в устройството на членестоногите
Въпрос 19 ТИП ARTHROPODA. ОСОБЕНОСТИ В УСТРОЙСТВОТО НА ЧЛЕНЕСТОНОГИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАНЕТО НА СЕГМЕНТАЦИЯТА,ФОРМИРАНЕТО НА ОТДЕЛИ НА ТЯЛОТО И НАЧЛЕНЯВАНЕ НА ПРИДАТЪЦИТЕ КЪМ НЕГО Тип Членестоноги е с най-голямо видово р...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Тип Мекотели-обща характеристика
Въпрос18 ТИП MOLLUSCA. ОСОБЕНОСТИ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЯЛОТО И НАЧИНА НА ЖИВОТ НА МЕКОТЕЛИТЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЯЛОТО НА МЕКОТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЧЕРУПКАТА, МАНТИЯТА И МАНТИЙНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ОРГАНИ. СПЕЦИФИКА ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Сравителен преглед на плоски, кръгли и прешленести червеи
Въпрос 17 СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ТИПОВЕТЕ PLATHELMINTES, NEMATHELMINTES, ANNELIDA. ОСНОВНИ ПРОГРЕСИВНИ БЕЛЕЗИ В ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ, ПОЯВЯВАЩИ СЕ ПРИ РАЗЛИ4НИТЕ ГРУПИ ЧЕРВЕИ. ЦИКЛИ НА РАЗВИТИЕ ПРИ ПАРАЗИТНИТЕ ЧЕРВЕИ – ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Сравнителна характеристика на вегетативни и репродуктивни органи при двусемеделните растения
Въпрос 13 СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЕГЕТАТИВНИТЕ И РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ДВУСЕМЕДЕЛНИТЕ (КЛАС MAGNOLIOPSIDA) И ЕДНОСЕМЕДЕЛНИТЕ (КЛАС LILIOPSIDA) РАСТЕНИЯ. ПРОИЗХОД И ОСНОВНИ Е...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Многоклетъчни животни
Въпрос 15 МНОГОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ. ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕРИСТИКА В НИВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МНОГОКЛЕТЪЧНИТЕ ЖИВОТНИ. СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД СЪОБРАЗНО СИМЕТРИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЯЛОТО ПРИ ДВУПЛАСТНИ И ТРИПЛАСТНИ ЖИВОТНИ Тялото на мн...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Размножаване и жизнени цикли при едноклетъчните животни
Въпрос 14 ПАРАЗИТИЗЪМ, ПАТОГЕННИ ЕДНОКЛЕТЪЧНИ И БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОТ ТЯХ. РАЗМНОЖАВАНЕ И ЖИЗНЕНИ ЦИКЛИ ПРИ ЕДНОКЛЕТЪЧНИТЕ ЖИВОТНИ Едноклетъчните животни, наричани още първаци или протозои са организми, които морфологическ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Обща характеристика на вегетативните и репродуктивни органи при растенията
Въпрос 12 Обща характеристика на вегетативните и репродуктивните органи при голосеменните растения (подотдели Pinophytina и Cycadophytina). Произход и основни етапи в еволюцията на голосеменните растения. Подотдел Pinophytina....
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Среда и условия на съществуване на организмите
Въпрос 33 Среда и условия на съществуване на организмите.Екологични фактори.Влияние на абиотичните фактори върху организмите.Оптимум и песимум.Екологична пластичност на организмите.Еврибионтни и стенобионтни организми. Среда ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Хидросферата като екологична система
31.Хидросферата като екологична система. Основни понятия. Главни местообитания и съответните им съобщества.Основни градиенти на водната среда (течения,налягане,топлина,светлина,разтворени газове,соленост) и специфично зониране на ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Вегетативна нервна система
Въпрос N 29 Вегетативната нервна система инервира вътрешните органи, регулира тяхната функция и осъществява поддържане на хомеостазата в организма, без ангажиране на съзнателната дейност на мозъчната кора, но тя също се контроли...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Древност и разселване, раси при човека
Въпрос N 30. Изчисленията основани върху методите на сравнителната биохимия и фосилните сведения предполагат, че прадедния ствол, от който съвременните хора са се раз¬клонили от семейство Роngidае (големи човекоподобни) е станал...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Физиология на жлезите с вътрешна секреция
Въпрос 27 Физиология на жлезите с вътрешна секреция Екзокринните жлези отделят своите сетрети в кухините на вътрешните органи или в междуклетъчната среда /или по повърхността на тялото/. Такива са храносмилателната, слюнче...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Условия на съществуване на птици и бозайници
Условия на съществуване и биологични прояви на птици и бозайници Главните отличителни белези на птиците се изразяват в следното:тялото е покрито с пера,предните крайници са видоизменени в криле,телесната температура е постоянна,...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Анатомия и физиология на централна нервна система
Анатомия и физиология на централната нервна система.Устройство на главен мозък.Структура и функция на невроните.Класификация на невроните.Синапси в ЦНС.Невромедиатори и неврорегулатори.Рефлекторна дейност на нервната система.Рефле...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Застрахователно дело
 Теми по История на България
 Доклади по Агробизнес
 Курсови работи по Хранително-вкусов...
 Уроци по Испански
 Реферати по История на България
 Проекти по Биоорганична химия
 Дипломни работи по Социология
 Доклади по Икономика
 Доклади по Етика
 Конспекти по Финанси
 Доклади по История на България
 Реферати по Психология
 Лекции по Реклама и PR
 Други учебни материали по Логистика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg