ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Условия на съществуване и биологични прояви на риби, земноводни и влечуги
Условия на съществуване и биологични прояви на риби,земноводни и влечуги Първитечерепни животни са възникнали през ордовик-период в историята на Земята,съществувал преди около 400 млн. год.Останките от тези първи черепни са неп...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Кожа и кожни образувания
24.Кожа и кожни образувания. Опорно-двигателна система Кожата е единствената част от тялото, която е в пряк допир с околната среда. Тя е наситена с рецептори. Предпазва тъканите, които лежат под нея. Спомага за поддържането н...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Хемолитотрофни бактерии
2 въпрос. Хемолитотрофни бактерий Много групи водни и почвени бактерий използват енергията отделена от окисление на неорганични с-ния и йони (H2, NH4+, NO2-, H2S, S, S2O3,2-тионати, СМ(сулфидни минерали)Fe2+, CO). Краен акцептор ...
Тема по Микробиология добавен на 26.03.2010
Постембрионално развитие при многоклетъчните животни
Постембрионално развитие при многоклетъчните животни Постембрионалното развитие обхваща тези изменения на животните, които започват след излюпването на яйцето или след раждането на индивида и завършват с неговата смърт. Постемб...
Урок по Биология добавен на 26.03.2010
Човешки геном
Човешкият геном се състои от 23 двойки хромозоми, наредени по големина от 1 до 22. Двадесет и третата хромозома е половата – две сравнително големи Х хромозоми при жените и ХУ – при мъжете, като У е най – малката хромоз...
Реферат по Биология добавен на 26.03.2010
Причинители на червенката и листериозата
Erysipelothrix rhusiopathiae е най-важният представител на рода, широко разпространен в природата. Изолиран е от голям брой домашни и диви животни и птици, от студенокръвни, гризачи, насекоми и др.Намира се в тонзилите и илеоцекал...
Лекция по Микробиология добавен на 26.03.2010
Болестта бруцелоза при животните
Бру¬це¬ло¬за¬та е мно¬го се¬ри¬оз¬но и опас¬но ин¬фек¬ци¬оз¬но за¬бо¬ля¬ва¬не. От са¬мо¬то име на бо¬лест¬та ста¬ва яс¬но, че тя се пре¬диз¬вик¬ва от мно¬го жи¬ла¬ви и из¬к¬лю¬чи¬тел¬но вред¬ни мик¬ро¬ор¬га¬низ¬ми, на¬ре¬че¬ни бр...
Курсова работа по Зоология добавен на 26.03.2010
Теорията на Проп за „морфологията” на приказката.
Владимир Яковлевич Проп е руснак, роден през 1895 г. в Петербург, автор на „Морфология на приказката” (1928). Както се разбира от заглавието, обект на неговото изследване са приказките, чиято структура той доста добре е анализира...
Реферат по Морфология добавен на 26.03.2010
Сърдечно-съдова система
• Вътрешна течна среда-образувана от кръвта,лимфата и тъканната течност • Кръвта се състои от течна част-кръвна плазма и намиращите се в нея кръвни клетки-червени кръвни клетки(еритроцити),бели кръвни клетки(левкоцити) и кръвни п...
Урок по Биология добавен на 26.03.2010
Въглехидрати
Въглехидрати Въглехидратите са основни съединения в клетката и се разглеждат като съеднинеия на бъглерода и водата. Водородът и кислорода са в същото съотношение както във водата. Хим...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Царство Гъби
Царство Гъби Гъбите не са растения, а друга група организми, които се класифицират по различен начин. Към царство Гъби се отнасят много разнообразно устроени организми. Те имат общи белези ка...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Eндемити в Пловдивска област
Eндемити в Пловдивска област Балкански ендемити в Пловдивска област. Примери за балкански ендемити разпространени в Пловдивска област са: балкански рожец (Cerastium decalvans) бяла мура (Pinus peuce) жълт равнец (Achillea cl...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Генетика
Разред Правокрили – Orthoptera Подразред Дългоантенни – Dolichocera / Ensifera Сем. Щурци – Gryllidae Щурец пустинник – Gryllus (Melanogryllus) desertus Pall. Видът е повсеместно разпространен в нашата страна. Напада ра...
Лекция по Генетика добавен на 26.03.2010
Биотехнологична индустрия
Биотехнологичната индустрия в България Биотехнологията като производствена дейност е толкова стара, колкото и човешката цивилизация. Производството на хляб, вино, пиво, месни и млечни продукти човек е организирал, без да е позн...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Растителни тъкани
УПРАЖНЕНИЕ ІІ Растителни тъкани. Хистология І. Видове растителни тъкани. Растителната тъкан представлява група от свързани помежду си клетки, които имат общ произход, еднаква външна и вътрешна структура и изпълняват една и съ...
Лекция по Ботаника добавен на 26.03.2010
Ензими
Ензими Ензимите са молекули, които катализират биохимични процеси в клетката. Типичните ензими представляват белтъци или белтъчни комплекси, но съществуват и рибонуклеинови киселини с ензимна функция - т.нар. рибозими. Синтетич...
Есе по Биология добавен на 26.03.2010
Средно Ухо
Сестрински грижи за пациенти с възпалителни заболявания на средното ухо. План за сестрински грижи 1. Заболявания на средното ухо. Средното ухо представлява система от свързани помежду си кухини – тъпанчева кухина, клетъчна сис...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Качествен състав и замърсяване на атмосферният въздух
КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ Днес на всички е ясно, че жизнените процеси на планетата Земя се дължат на атмосферата - един необятен въздушен океан.Дишането на хората и животните, е окисляването на хемо...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Ретровируси
РЕТРОВИРУСИ Бъдещето на медицината Всеки един от нас носи поне половин дузина дефектни гени. Ние дори не предполагаме за тях докато в един момент дефектният ген не позволи на клетката да образува важен белтъ...
Доклад по Генетика добавен на 26.03.2010
Нервна система
Нервна система 1.Еволюция на нервната система 1.Мрежеста дифузна система 2.Ганглиста/верижна/ нервна система 3.Тръбеста нервна система - централна – главен и гръбначен мозък -периферна – черепно-мозъчни нерви и нервни възли/...
Урок по Биология добавен на 26.03.2010
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Български език
 Курсови работи по Педагогика
 Реферати по Алгебра
 Есета по История на България
 Дипломни работи по Счетоводство
 Пищови по Журналистика
 Реферати по Методика на обучението
 Пищови по Политология
 Пищови по Счетоводство
 Курсови работи по Архитектура
 Доклади по Педагогика
 Теми по Бизнес комуникации и коресп...
 Реферати по Здравен мениджмънт
 Реферати по Химична технология
 Други учебни материали по Счетоводс...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg