ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Анализ на възпроизводството на населението и социално-демографските структури в България през периода 2004-2010г.
Документът се състои от шест страници.... След регитриране на този минимум процесът започва да се стабилизира , като целта е постепенно към 2020г. да се достигне ниво, типично за повечето от западноевропейските страни (най-вероятн...
Курсова работа по Биология добавен на 11.12.2013
Отглеждане на казанлъшката маслодайна роза
Реферат на тема "Отглеждане на казанлъшката маслодайна роза", материалът се състои от 11 страници....След риголването в зависимост от валежите и развитието на плевилите се извършва неколкократно култивиране или брануване, ас пред...
Курсова работа по Биология добавен на 24.11.2013
Любовта, брака и семейството
Есе на тема "Любовта, брака и семейството", материалът се състои от 8 страници.... Семейната единица губи своята цялост,грижата за децата е поверена на слугини,разкошния и арзвратен живот изкошават свойката.В българското традицион...
Есе по Антропология добавен на 30.07.2013
Антигените - характеристика, видове и свойства кръстосана реактивност имунологични адюванти
Презентация на тема "Антигените - характеристика, видове и свойства кръстосана реактивност имунологични адюванти", материалът съдържа 12 страници..... Антигените се характеризират с чужд произход. Те са продукт на чужда генетична ...
Друго по Биология добавен на 30.07.2013
Популацията - Основна екологична еденица
Презентация на тема "Популацията - Основна екологична еденица", съдържа 29 страници.... Демографска структура 1. Възрастова структура- Най- общо индивидите се групират в 3 групи- предразмножителна,размножителна и следразмн...
Друго по Биология добавен на 30.07.2013
Стерилизация на хранителните среди и въздуха във ферментатора
Учебният материал се състои от 15 страници.... Коагулацията на микробните белтъчини от действието на йоните на тежките метали е в зависимост от валентността и атомното им тегло. Например тривалентните йони имат много по-голямо коа...
Реферат по Микробиология добавен на 30.07.2013
Анализ на умиранията по причини в България
Курсов проект по: Демография на тема "Анализ на умиранията по причини в България (общо и пол) в динамика за периода 1999-2007 г.", материалът се състои от 15 страници..... Коефициента на смъртност е 971,0 на 100 хил. души от насе...
Конспект по Биология добавен на 15.07.2013
Устройство на черепа
Презентацията съдържа деветнадесет страници.... По външната повърхност на люспата се намират две изпъкналости различно изразени при различните индивиди . Над орбиталния ръб се разполага различно изразена веждна дъга . Между ...
Друго по Биология добавен на 06.07.2013
Алелопатични взаимоотношения между растенията
Презентация на тема "Алелопатични взаимоотношения между растенията", материалът се състои от 14 страници.... Установено е, че къклицата и райграсът не покълват в присъствието на семена от цвекло.  Ако тютюневи семена пок...
Друго по Биология добавен на 15.05.2013
Фотосинтеза
Материал на тема "Фотосинтеза", материалът се състои от 21 страници и разглежда: 1. Структурна организация на фотосинтетичния апарат. 2. Светлинна фаза на ФС. Енергетика на ФС-процес..... Тилакоидните мембрани са хетерог...
Тема по Биология добавен на 15.05.2013
Биологични характеристики и особености на щуката
Презентация на тема "Биологични характеристики и особености на щуката", материалът съдържа 17 страници.... Формата на тялото й е удължена, леко странично сплескана ­ много подходяща за извършване на мълниеносни движения. Очите ...
Друго по Биология добавен на 15.05.2013
Хипоксия и Височинна болест
Реферат на тема "Хипоксия и височинна болест", материалът се състои от 12 страници и разглежда: 1. Увод. 2. Клинични признаци на хипоксията. 3. Видове хипоксии. I .Хипоксична хипоксия. II. Кръвна (хемична) хипоксия. III. Циркулат...
Реферат по Биология добавен на 15.05.2013
Основна обработка на почвата, ръж и пшеница (мека и твърда)
Материалът се състои от 13 страници.... Такава предварителна оран е наложителна и при разораване на стара люцерна, с което се цели корените да се изкарат на повърхността за изсушаване. Със следващата дълбока оран (2-4 седмици след...
Реферат по Биология добавен на 29.04.2013
Тъканно изкуство- котленски килими
Материалът се състои от две страници... Декоративните тъкани имат голямо значение, те са част от националното ни художествено богатство, те са носители на вековните постижения в културата и изкуството. Умението да се тъче се пред...
Тема по Биология добавен на 29.11.2012
Входно ниво 5-ти клас - Човек и природа
Учебният материал представлява - Преговор на учебния материал по „Човекът и природата” от 4 ти клас, състои се от четири страници.... 4. Размножаване: а) При растенията, чрез плод и семе; - органи: цвят, тичинки и плодник ( праш...
Тест по Биология добавен на 24.09.2012
Екологична химия. Замърсяване на биосферата.
Материалът се състои от 24 страници и представлява реферат на тема: екологична химия, замърсяване на биосферата. Материалът съдържа: биосфера; биосфера-биотоп; метаболизъм; живите организми като емитери; замърсяване на биосферата;...
Реферат по Биология добавен на 04.06.2012
Справка за финансово икономическото състояние - образец
СПРАВКА За финансово икономическото състояние на................................................................................................................................................................ (име/наименован...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Служебна бележка за облагаем доход и удържан данък от работодателя през годината - образец
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО _______________________________________________________________ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ЕИК______________________________ Териториална дирекция на Националната...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Свидетелство за дарение - образец
……………………………………………….. пълно наименование на учебното заведение град/село ……….. община …………., област …………… СВИДЕТЕЛСТВО за дарение № ........................ / ........................ 20....... година Дарител: .....
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност - образец
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Социална политика
 Есета по Музика
 Теми по История на България
 Реферати по Психология
 Лекции по Фармация
 Лекции по Испански
 Есета по Социология
 Теми по Физика
 Планове по Бизнес комуникации
 Есета по Лингвистика
 Лекции по Екология
 Лекции по Транспорт
 Курсови работи по Алгебра
 Лекции по География
 Документи по Химия на високомолекул...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg