ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Същност и особености на образователните системи - пищови
2.Особеност на съдържанието на образованието: *ориентация към личностните структури (ЗУН, СУД, СМ, СЕН, СДП); *обем и характер на съдържанието на образованието; *дидактическа структура на учебния план, на материала, на формите на ...
Пищов по Биология добавен на 07.02.2012
Операционни апарати - пищови
Качество на с-мите основни показатели на качество. Преходните процеси които протичат в устойчивите затворени САУ при промяна на входните въздействия, се разделят на два основни вида: колебателни и аперио-дични. Колебателен прехо...
Пищов по Биология добавен на 06.02.2012
Класификация на антибиотиците
Думата "антибиотици" идва от гръцката борба ("против") и BIOS ("живот").Антибиотик е лекарство, което убива или забавя растежа на бактериите. Антибиотиците са един клас на антимикробни вещества, по-голяма група, която включва и ан...
Реферат по Микробиология добавен на 06.01.2012
Класификация на антибиотиците
Антибиотиците са изключително важни в областта на медицината, но за съжаление бактериите са способни да се развиват резистентност към тях.Антибиотик-устойчиви бактерии, са микроби, които не са убити от често използваните антибиоти...
Реферат по Микробиология добавен на 05.11.2011
Двумембранни органели - митохондрии
Митохондриите са характерни за всички еукариотните клетки – автотрофните фотосинтезиращи растения и хетеротрофните гъби и животни.Техния строеж и функции в растителните и животинските клетки принципно са еднакви и различия се набл...
Реферат по Ботаника добавен на 10.10.2011
Хромозомни болести
Гените са разположени линейно по дължината на хромозомите и всяка хромозома носи точно определени гени.Мястото на гена в хромозомата е негов генен локус,той може да бъде зает от различни варианти на гена-негови алела. Един ген м...
Реферат по Биология добавен на 25.09.2011
„Житни поля, кървави хълмове”
„Обмен на идентичности” - Оформянето на пазарната общност в Гювезна В голяма част от книгата Ананстасия Каракасиду разглежда подробно разказите, които е чула по време на своето теренно проучване. С според разказите, а и споре...
Документ по Антропология добавен на 17.04.2011
Минерални торове
Презентация на тема минерални торове (какво е, за какво служи, видове, изкуствени торове, диаграми) 14 страници, ashhdajsdjadgjhasgdjashgdjahdjahsdhsadajdghajsdghsajhdgahgdghgashgdaghjshgdjadgjsg...
Доклад по Ботаника добавен на 01.04.2011
Речен рак
Клас ракообразни включва над 20000вида и се разделяна низши и висши.Често главата и гърдите са слети в главогръд, който е покрит с твърда хитинова обвивка- щит.Характерен белег за ракообразните е наличието на две двойки антени.Кла...
Доклад по Биология добавен на 23.03.2011
Физични понятия и дозиметрични единици в лъчелечението
В лъчелечението се налага облъчване с алфа- , бета- и гама-лъчите на редица кратко, средно и дългоживущи радионуклиди. Това налага доброто познаване на редица физични понятия и дозиметрични единици... ...
Реферат по Радиобиология добавен на 22.02.2011
Употреба, злоупотреба и зависимост от медикаменти ПАВ
Презентация, в която се посочват някои медикаменти, действащи като психоактивни вещества и рисковете от продължителната им употреба и злоупотребата с тях. Може да се използва за превенция на ПАВ, за Здравно образование, в часовет...
Тема по Биология добавен на 19.02.2011
Управление на персонала
Въведение в концепцията на управление на персонала 1.Същност: Концепция за управление на наетата работна сила.Съвременната концепция е управлението на чов.ресурси (последен етап от развитието на управлението). 2.Етапи в разв...
Лекция по Биология добавен на 30.01.2011
Аристотел „Реторика „
През 343 г. пр.н.е., след смъртта на Хермий, Аристотел напуска Атарней и по покана на Филип II става възпитател и учител на сина му, бъдещият Александър Велики, който тогава е на 13 години. В Македония той преподава не само на Але...
Курсова работа по Биология добавен на 28.01.2011
Статия на Клифърт Гиърц
Смесените жанрове: преобразуванията на социалната мисъл Мисля, че голяма част от нещата, които хората твърдят, са верни. Едно от тях е, че през последните години в интелектуалния живот се наблюдава смесване на огромно количество ...
Документ по Антропология добавен на 18.01.2011
Генетична предразположеност към затлъстяване
Наднорменото тегло и затлъстяването добиват размерите на пандемия (епидемия с особено големи размери). Първопричината им е множествена и комплексна. Въпреки общоприетото мнение, те не са резултат само от прекомерно хранене. Все по...
Курсова работа по Генетика добавен на 14.01.2011
Глобализация и постиндустриално общество
Понятието глобализация предизвиква различни асоциации. За едни това е пътят към икономически и обществен прогрес. Други приписват именно на глобализацията разширяването на пропастта между бедните и богатите страни. Великите държав...
Курсова работа по Биология добавен на 09.01.2011
Човек и природа - Тест за 4ти клас
Тестът по "човек и природа" е предназначен за ученици от четвърти клас. Той има за цел да провери техните знания върху определен материал, който е изучен през годината....
Тест по Биология добавен на 30.12.2010
Опазване на чистотата на водата
Гръбнакът на нашето водно стопанство са реките. В тях се изливат милиони кубически метра замърсена вода. Значително са замърсени реките Струма, Марица, Тунджа, Вит, Осъм, Камчия, Огоста, Янтра и Дунав. Само р. Дунав внася в Черно ...
План по Биология добавен на 16.12.2010
Симптоми, профилактика и лекуване на болести причинени от микроорганизми
Все по-често в кабинета на гинеколога идват млади хора, които са заразени с полово предавано заболяване. В повечето случаи, пациентите се обръщат към специалист много късно, когато инфекцията е в напреднал стадий на развитие, кога...
Есе по Биология добавен на 14.12.2010
Контрол и сертификация на продуктите, получени по биологичния метод на производство
Контрол и сертификация на продуктите, получени по биологичния метод на производство . Това е целия материал който ще ви е нужен .. Реферат!...
Биография по Биология добавен на 11.12.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Уроци по Английски
 Планове по Математическо моделиране
 Анализи по Механика
 Тестове по Информатика, ИТ
 Реферати по Дерматология
 Анализи по Литература
 Казуси по Планиране и прогнозиране
 Реферати по Социална медицина и орг...
 Доклади по История
 Анализи по Лингвистика
 Казуси по Европейска интеграция
 Теми по Макроикономика
 Есета по Литература
 Уроци по Лингвистика
 Дипломни работи по Социална политик...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg