ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
ЖИВОТИНСКИ КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ
В днешно време широка популярност е придобило понятието тъканна култура, което има обобщаващ смисъл и се използува за обозначаване на клетки, тъкани и органи, преживели в условия in vitro за повече от 24 часа. Това сборно понятие...
Реферат по Биология добавен на 05.05.2010
Стил на ръководене
Стилът на мениджъра и неговите методи на работа. -Отражение на личните качества и осъзнаване на ролята ,която трябва да играе в фирмата. - Стилът на мениджъра отразява общия му подход. - Поведение и отношение към подчиненит...
Курсова работа по Биология добавен на 11.04.2010
Африканският слон
Африканският слон е най-големият и най-силен сухоземен бозайник и в същото време най-добродушното по характер животно.Живее кротко в семейни общности. Африканският слон е рожба на саваната. Но благодарение на своята приспособимо...
Лекция по Биология добавен на 26.03.2010
Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота
Взаимодействието между организмите и между тях и средата е основата на живота. Важно е обаче да се знае, че организмите на Земята съществуват не просто като някакъв самостоятелен компонент, който си взаимодейства със средата. Орг...
Реферат по Биология добавен на 26.03.2010
Опорно-двигателна система
Опорно-двигателна система 1) Скелет. Особености на човешкия скелет. 2) Устройство на костите и ставите 3) Кости на скелета – череп, гръбначен стълб, гръден кош, кости на крайниците. Скелета изпълнява три основни функции ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
РНК нагъване
ІІ. Вторична структура на РНК и методи за предсказване чрез прилагане на биоинформатични подходи 1. Характеристика на РНК вторичната структура Вторичната структура на РНК се състои от двойноверижни региони формирани чрез наг...
Лекция по Биология добавен на 26.03.2010
Включения в пластидите
Включения в пластидите І.Скорбяла Всички пластиди имат способност да образуват скорбяла.Тя се отлага под фор-мата на скорбелни зърна.Различават се няколко типа скорбяла: 1.Асимилационна 2.Резервна...
Лекция по Ботаника добавен на 26.03.2010
Метаморфози на корена
Метаморфози на корена Под влияние на външните условия корените претърпяват редица изменения ( метаморфози ) несамо във формата и строежа си но и в извършваната от тях функция.По важни метаморфози на корена са следните: ...
Лекция по Ботаника добавен на 26.03.2010
Морфология на листа
Лист - Folium  Листът е надземен орган на растенията, възникнал в тяхната еволюция специално да изпълнява две функции: 1.Да извършва процесът фотосинтеза 2.Да извършва процесът транспирация Лист- части на листа Един ти...
Лекция по Ботаника добавен на 26.03.2010
Морфология на стъбло
Съдържание I. Основни понятия 1.Стъбло 2. Метаметр 3.Пъпки II. Пъпки 1. Вегетативни 2. Закрити ; Открити 3. Нормални странични 4. Добавни пъпки 5. Спящи III. Стъбло 1. Характеристика 2. Форма на стъ...
Реферат по Ботаника добавен на 26.03.2010
Биология на актиномицетите. Морфологични, физиологични и биохимични особености
БИОЛОГИЯ НА АКТИНОМИЦЕТИТЕ. Морфологични, физиологични и биохимични особености. Наричат ги още лъчисти гъби поради морфологично сходство с плесените. Отнасят се към Разред Actinomycetales . Това са Грам (+) бактерии с високо с...
Лекция по Микробиология добавен на 26.03.2010
Ботаника
Семейства – Familia - Fam Род – Genus – G Вид – Species-Sp Това са надвидови категории, следвад подвидове Под видове – Subspesies – Ssp. Разновидност – Varietas – Var Форма – Forma – f Разбообразието на разтеният...
Тема по Ботаника добавен на 26.03.2010
Предмет и задачи на цитологията. Исторически бележки. Клетъчна теории
1.предмет и задачи на цитологията. истори-чески бележки. клетъчна теория. В началото на развитието си цитологията е била описателна, а след това се превръща в експериментална наука. Задачите, които тя си поставя клонят към биохим...
Пищов по Биология добавен на 26.03.2010
Дългомуцунест тюлен
Благодарение на дебелия и мастен слой дългомуцунестият тюлен,който достига 3,5 метра дължина и телесна маса от 315 килограма,живее в ледени води,в които човекът би замръзнал за секунди. С големите си очи и копринена козина дългом...
Доклад по Биология добавен на 26.03.2010
Еукариотни МО. Плесенни гъби – особености в морфологията и размножаването.
Тема 4: Еукариотни МО. Плесенни гъби – особености в морфологията и размножаването. Плесенни гъби – са еукариотни. В еволюционно отношение стоят по-високо от бактериите и актиномицетите. Разпространени са посъвместно(навсякъде)...
Тема по Микробиология добавен на 26.03.2010
Ботаника лекции
Въведение в Ботаниката Ботаниката е наука за растенията, покриваща широк спектър от научни дисциплини изучаващи: строежа, растежа, развитието, размножаването, екологията, еволюцията и таксономията на растенията. Растенията биват ...
Лекция по Ботаника добавен на 26.03.2010
Хранене. Храна и витамини
Храненето е основен жизнен процес. Чрез приеманата храна организмът получава енергия за всички жизнени процеси и градивни материали за растеж и за подмяна на изхабени клетки или на изхабени части на клетките. Човек използва за хр...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Естествена резистентност на организма към инфекции
ЕСТЕСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ОРГАНИЗМА КЪМ ИНФЕКЦИИ. ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ НА КОЖАТА, ЛИГАВИЦИТЕ И НОРМАЛНАТА МИКРОФЛОРА Имунитет – това е съвкупност от биологични процеси и механизми, насочени към защита на вътрешната среда на макроо...
Лекция по Микробиология добавен на 26.03.2010
Стерилизация
I. Определение – съвкупност от методи, чрез които се постига унищожаване на вегетативните форми на микроорганизмите и техните спори. II. Видове методи: 1. Физични методи – съвкупност от методи чрез висока температура, налягане ...
Протокол по Микробиология добавен на 26.03.2010
Замяна на гени. Трансгенни организми – предизвикателство към бъдещето
Замяна на гени. Трансгенни организми – предизвикателство към бъдещето. Замяна на гени. Много от познанията ни за фенотипната изява на гените са получени при изучаване на мутантни индивиди - индиви¬ди, съдържащи мутантни гени....
Тема по Клетъчна биология добавен на 26.03.2010
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Алгебра
 Доклади по Икономика на труда
 Курсови работи по Физкултура и Спор...
 Казуси по Икономика на труда
 Упражнения по Литература
 Дипломни работи по Археология
 Лекции по Програмиране
 Конспекти по Маркетинг
 Тестове по Финанси
 Тестове по Бизнес комуникации и кор...
 Казуси по Екология
 Реферати по Изследване на операциит...
 Планове по Икономика
 Доклади по Хранително-вкусова проми...
 Дипломни работи по Педагогика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg