ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Раздел примати и раздел хищници
Разред Примати-Primates Към този разред се отнасят майнуни и лемури,общо 179 вида.Първият пръст на предните и задните крайници се противопосттавя на останалите което улеснява захващането за клоните.Зъбите са диференцирани на рез...
Пищов по Биология добавен на 26.03.2010
Клас Cestoda
Клас Cestoda - Ендопарзаити, по-голямата част от тях живеят в червата на различни гръбначни и човека - Те са около 3000 вида - Притежават с;ледните белзи характерни за плоските червеи : те са паренхиматозни животни, нямат телес...
Лекция по Зоология добавен на 26.03.2010
Разред Acari
Разред Acari Те са паякообразни животни с разнообразна морфология, поради което за произхода и класификацията им няма единно мнение. Предимно дребни животни са. Някои ектопаразитни видове могат да достигнат от 1 до 3см, а пове...
Лекция по Зоология добавен на 26.03.2010
Тип Arthropoda
Тип Arthropoda Най-големия тип в животинското царство. До сега са описани повече от 1 000 000 вида, което е повече от ¾ от всички известни видове животни. Типа включва ракообразни, скорпиони, паяци, многоножки, насекоми. Тази г...
Лекция по Зоология добавен на 26.03.2010
Фактори с неблагоприятно въздействие върху отделителната система и кожата
Здравни познания и хигиена на отделителната система и кожата Неправилен хранителен режим Алкохол и никотин Лекарствени средства Болестотворни микроорганизми +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++...
Урок по Биология добавен на 26.03.2010
Висши функции на нервната система - обучение, памет, емоции и реч
Висши функции на нервната система - обучение, памет, емоции и реч. Човешкото развитие се определя от взаимодействието със средата, при което основно значение имат системите за регулация. Нервната регулация на функциите на вът...
Анализ по Биология добавен на 26.03.2010
Главен мозък
Главен мозък Главният мозък се намира в черепната кухина и е с тегло от 1350 до 1400 грама като самото тегло не е от особено значение за интелекта на дадения човек. Във вътрешността му се намират четири мозъчни стомахчета, коит...
Анализ по Биология добавен на 26.03.2010
Почвен мониторинг
Почвен мониторинг –Обект Юндола 1Морфологично описание на почвените профили Пробната площ се намира в ДЛ- УОГС „Юндола”, с надморска височина 1600м., изложението е северозападно. Основната растителност в района е представ...
Анализ по Биология добавен на 26.03.2010
Светлината като екологичен фактор
Светлината като фактор на средата има изключително важно значение за растенията и респективно за животните. Изключително значение на светлината за зелените растения се състои в това,че без нея не би могъл да се ос...
Реферат по Биология добавен на 26.03.2010
Пищов по Молекулярна Генетика
Всеки нуклеотид се състои пентоза, фосфатна група и база. Нуклеотидите в ДНК съдържат пентозата дезоксирибоза, а в РНК – рибоза, като и в двете пентози въглеродните атоми са номерирани от 1’ до 5’ . Двете пентози се различават с...
Пищов по Молекулярна генетика добавен на 26.03.2010
Оцеляването на растенията
ГЛАВА ТРЕТА РАСТЕНИЯ. ГЪБИ Общи сведения Хранителните потребности на тялото в повечето случаи могат да се набавят от растителните храни т.е. от фауната. Те в природата ще бъдат най-достъпни, но са необходими знания за тяхната у...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Eукариоти, прокариоти
Вид – група индивиди , които имат общи белези , размножават се помежду си и дават плодовито поколение. Биологично разнообразие – съвкупността от всички живи организми Таксон – всяка група , формирана в резултат на обединяв...
План по Биология добавен на 26.03.2010
Размножаване,екология и разпространение на водораслите
Въпрос №11 Размножаване, екология и разпространение на гъбите от отделите Oomycota, Zygomycota, Ascomycota и Basidiomycota. Царство Mycetalia са еукариотни, безхлорофилни организми. Те са хетеротрофи, сапрофити или парази...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Екология, разпространение и значение на водораслите
Въпрос 10 Екология, разпространение и значение на водорасли Водораслите са широко разпространени, няма географска зона където да не се срещат. Делят се на две големи групи: 1) обитаващи водни басейни; 2) живеещи извън водни ...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Основни морфологични и цитологични типове водорасли
Въпрос 9 Основни морфологични и цитологични типове водорасли Има няколко основни типа морфологична диференциация на талуса на водорасли, които за първи път са обособени от A. Pasher. 1. Монаден (флагелатен) морфологичен тип -...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Гаметогенеза
3.Гаметогенеза-овогенеза и сперматогенеза.Фази,генетични и физиологични събития.Яйцеклетката като високо диференцирана клетка-овоплазмена сегрегация. Многоклетъчните животни се размножават по два основни начина-безполово и по...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Съединителна тъкан
Въпрос N 4  СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН (TEXTUS CONJUNCTIVUS) Съединителната тъkaн изпълнява обединяваща роля при изгрaждане на органите и моделиране тялото на многоkлетъчните животни. Тя е uзолu¬рана от пряk дonup с оkолнаmа cpe...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Вируси
3. Вируси. Архитектура Науката вирусология изучава вирусите/Vira/,които са специфична група агенти причиняващи болести по растения,животни и човек.Вирусите са обекти,чиито геном е представен от НК-ДНК или РНК.Последната се ре...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Прокариотни организми
2.Прокариоти.Структура и функционалана организация. Химичен състав и физикохимични свойства.Форма и размери на бактериите.Повърхностни слоеве.Бактерийна капсула.Химичен състав,структура,финкции.Кетъчна стена .Химичен съста...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Клетъчен растеж и репродукция
Клетъчен растеж и репродукция-видове.Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл.Регулация на клетъчния растеж Клетъчното делене е в основата на размножаването на една клетъчна популация.Жизненият цикъл на клетката е последовател...
Тема по Биология добавен на 26.03.2010
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Пищови по Мениджмънт
 Реферати по Специална психология
 Лекции по Реклама и PR
 Курсови работи по История на държав...
 Лекции по Публична администрация
 Проекти по Педагогика
 Дипломни работи по Икономика
 Реферати по Конституционно право
 Лекции по Биохимия
 Дипломни работи по Туризъм
 Пищови по Аналитична химия
 Тестове по Счетоводство
 Лекции по Икономика на труда
 Доклади по Счетоводство
 Курсови работи по Психиатрия
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg