ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Социология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Гражданско общество
Гражданско общество – многомерна, вътрешно противоречива, динамично променяща се реалност на частните интереси на идивидите като свободни и автономни субекти. В динамичен план понятието изразява самодейността на обществените индив...
Реферат по Социология добавен на 05.11.2011
Емиграцията на Българските специалисти в чужбина
Това ЕСИ е предназначено за опит за разрешаването на този проблем в страната ни. Крайно време е българските учени и специалисти да бъдат признати в България, да им бъде осигурявано необходимото за да се доказват като професионалис...
Курсова работа по Социология добавен на 06.05.2011
История на социологията - лекции
По дисциплината История на социологията Включена като задължителна учебна дисциплина в учебния план на специалността „Социология” История на в социологията не се преподава като дисциплина не сама за себе си, а с цел получава...
Лекция по Социология добавен на 15.04.2011
Постановка на проблема
Емпирично социологическо изследване на тема "Балансът между работата и семейния живот на младите семейства в България"Темата на настоящето изследване е : Балансът между работата и семейния живот на младите семейства в България. П...
Тема по Социология добавен на 23.03.2011
Социалната работа като теория - дефиниция,обект,предмет,функции,задачи
Наименованието „теория на социалната работа” е актуален, съществен и заедно с това дискусионен проблем в съвременната социална наука, който се отнася до сфера с ясно изразен теоретико- приложен характер и със сравнително кратък и...
Реферат по Социология добавен на 07.03.2011
Разработване на програма на ЕСИ на тема: Социални последици за българина от безработицата
Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда. Наличието на безработица е признак, че дадена ико...
Курсова работа по Социология добавен на 27.01.2011
Балансът между работата и семейния живот на младите семейства в България
Емпирично социологическо изследвне по Икономическа социология на тема "Балансът между работата и младите семейства в България". Темата на настоящето изследване е : Балансът между работата и семейния живот на младите семейства в Бъ...
Проект по Социология добавен на 18.12.2010
Кристиян Джордано, мафията и ситуацията в България
Кристиян Джордано е роден през 1945 г. в Лугано (Швейцария), но по националност е италианец. Висшето си образование завършва в градовете Берн и Хайделберг. През 1973 г. защитава докторат по социология в Хайделберг. Хабилитира се к...
Курсова работа по Социология добавен на 22.11.2010
Телефонни измами в България
Целта на настоящата курсова работа е да събере, селектира и обобщи телефонните измами извършвани на територията на Република България. Идеята за нея се появи във връзка с зачестилите през последните години случаи на извършени те...
Курсова работа по Социология добавен на 22.11.2010
Управление на персонала
1. Същност и цели на управление на персонала Основни области, в които се осъществява управление на персонала са: подбор , обучение и заплащане на персонала, повишаване в длъжност, оценка на работата, трудови правоотношения, сигур...
Доклад по Социология добавен на 21.11.2010
Социална отговорност на търговските фирми
Проблемът за социалната отговорност става все по-значим, поради стремежът към удовлетворяване на потребностите на потребителите, повишаване ценностната значимост и полезност на продуктите по отношение на качествените параметри, фо...
Доклад по Социология добавен на 26.10.2010
Отношението на гражданите на София към проблемите с отпадъците (ЕСИ)
Съдържание: 1. Тема. Постановка на проблема 2. Цел на изследването 3. Задачи на изследването 4. Основна хипотеза 5. Теоретичен модел 6. Система от индикатори 7. Въпросник 8. Методика на извадката и на регис...
Доклад по Социология добавен на 25.10.2010
Ерих Фром
Подходящо за студенти и ученици, изразена е личната ми позиция отностно книгата "Бягство от свободата" на Ерих Фром Бягство от свободата… Знам, че звучи абсурдно! Съзнанието отказва да приеме подобно противоречие. Съвре...
Есе по Социология добавен на 06.10.2010
Теми по социология
Предмет на социологията като наука. Методи на соц.изследване. Структура на соц.познания Социологията е наука, която изучава човеka в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В периметъра на социологическото внима...
Тема по Социология добавен на 26.09.2010
КЛАСИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ:
Социологията – такава, каквато са я разбирали нейните основоположници ,- е била едновременно обяснение и обосноваване, защита и илюстрация на обществото. Социологическото мислене има историчен характер, социологията е исторична на...
Реферат по Социология добавен на 15.07.2010
Фокус групи
В социологическата науката са познати множество инструменти за изследване на даден социологически проблем. Всеки един от тях дава различен обхват на проблема, което от своя страна се определя именно от използвания инструмент. Най-...
Курсова работа по Социология добавен на 14.06.2010
Финансиране за социални дейноси реализирани от неправителствени организации
Основните типове финансиране в социалната сфера, достъпни за българските неправителствени организации, са следните: 1. приходи от собствена регламентирана дейност. Дълго време в българската данъчна практика се обсъждаше въпроса...
Реферат по Социология добавен на 16.05.2010
ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ В ИСТОРИЯТА И В ДНЕШНО ВРЕМЕ
Историята на човечеството е история на цивилизациите. Невъзможно е по друг начин да разглеждаме развитието на човешкия род. Тази история се разгръща посредством поко-ления от цивилизации — от древните шумерски и египетски цивили...
Документ по Социология добавен на 12.05.2010
Глобализация
Глобализация е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, социални, технологични и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора. По своята същност пром...
Курсова работа по Социология добавен на 08.05.2010
Професионални нагласи и умения необходими за работата на социалния педагог
Между предметите и явленията от действителността съществува универсална връзка и взаимодействие. В това взаимодействие по специфичен начин участва и човекът. Той активно въздейства върху външната среда и я преобразува съобразно св...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по История на държав...
 Есета по Музика
 Реферати по Политология
 Конспекти по Електротехника
 Пищови по Музика
 Други учебни материали по Теория на...
 Реферати по Методика на обучението
 Дипломни работи по Лингвистика
 Лекции по Хидрогеология
 Теми по Етнология
 Реферати по Здравен мениджмънт
 Курсови работи по Електроника
 Курсови работи по Теория на възпита...
 Реферати по Митология
 Лекции по Икономика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg