ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Социология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Доброволчество
Исторически бележки за доброволчеството В литературата като най-ранни се споменават доброволчески инициативи от около 500 г. пр.н.е. в Древна Гърция и Китай. Може да се предположи че те са били обусловени от контекста на древните...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
"Третият път" - Антъни Гидънс
Резюме: Книгата Антъни Гидънс- Третият път представя различните политически вълни, които „преминават” през Европа от началото на петдесетте до края на деветдесетте години на двадесети век. Една от главните цели на книгата е да п...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
"Бягство от свободата" - Ерих Фром
УВОД В тази книга е представено едно по-широко изследване върху структурата на характера на съвременния човек и върху проблемите на взаимодействието между психологическите и социологическите фактори. Той е освободен от оковите ...
Документ по Социология добавен на 01.04.2010
Емпирично социологическо изследване - проект
Проект за Емпирично социологическо изследване 1.Тема: "Проблеми на зависимите от наркотици сред младите хора в България" 2.Описание на проблема : Употребата на наркотици е обществено явление, ко...
Казус по Социология добавен на 01.04.2010
Проблема за конфликтите в социалната сфера
Тема 1 : Проблема за конфликтите в социалната сфера 1. Актуалност на проблема. Проблема за конфликтите е един от най-актуалните в съвременната наука. Конфликтите са неизменна част от битието на човека /при взаимоде...
Тема по Социология добавен на 01.04.2010
Емпирично социологическо изследване
Актуални проблеми на една от най-уязвимите социални групи в България – безработни 1. Основната цел на изследването е да направим обективна оценка на състоянието на безработицата в България , с цел да вникнем ...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Възникване на социологическото познание
Тема 1. Възникване на социологическото познание Предшественици на позитивната социология В края на 18 век Индустриалната революция в Европа в общи линии е приключила. Тя води големи икономически, социални и управленски...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Методи на регистрация
Методи на регистрация Чрез тази методика се определят начините (методите) за набиране на първична информация. Най често използваните методи за регистрация са следните: 1. Методи на допитване- източника на изследването и начин...
Тема по Социология добавен на 01.04.2010
Социално – защитни стратегии
Социалните стратегии могат да се разглеждат като съвкупност от начини, средства и механизми за управляване на промените в обществения и личния живот на хората, като се отчитат най-пълно условията и факторите, които им влияят сега ...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Що е култура
УВОД: Понятието “култура”, е сред широко използваните в съвременния език, с толкова много значения, че е трудно да се обхванат и посочат всички. Културата се схваща като характеристика на човек...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Същност и проблеми на гражданското общество
У В О Д Гражданското общество е един идеал за социален ред, който би могъл до определена степен да хармонизира противоречията между индивидуалните интереси и общественото благо. Идеята за него води началото си още от Античност...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Лекции по Етносоциология
Право на самоопределение. Принцип самоопределения, как и гражданский национализм, появился во времена Великой французской революции. Тогда он имел смысл народного суверенитета. Но впоследствии под ним стали понимать право наро...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Икономическа култура и модернизация на обществото
Тема 22 и 23 Икономическа култура и модернизация на обществото 1.Определение на културата и видове - cultus – обработен, разкрасен, образован ; Културата е съвкупност от правила, норми традици, ценности и институции, чрез ко...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Неформална икономика - нерегистрирана заетост в България и Италия
Университет за национално и световно стопанство Реферат по икономическа социология Тема: Неформална икономика-нерегистрирана заетост в България и Италия Изготвил:Светлана Петрова Димитрова Факултетен номер:291110448 ...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Емпирично социологическо изследване
Съдържание І.Програма на изследването 1.Цел на изследването - Кой прави изследването - Кой поръчва изледването - Защо се прави изследването - Решения и действия,който ще се предприемат 2.Изследователски задачи - Дефиници...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
Същност на социологията, модерността и медернизацията
I. ОСНОВНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА От самото начало социологията е разбирала себе си като наука. Социологията е наука за човешкото отношение, човешкото поведение и последствията за обществото от това поведение – има х...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Интеграция на етническите общности в България
България в началото на XXI век е държава, в която живеят различни етнически групи. Като цяло българския народ има натрупан ценен опит в етническите си взаимоотношения. За това свидетелства факта, че по нашите земи, векове наред са...
Есе по Социология добавен на 01.04.2010
Девиантното поведение на непълнолетните (на примера на северозападния регион)
ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НЕПЪЛНО-ЛЕТНИТЕ (НА ПРИМЕРА НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИ-ОН) СЪДЪРЖАНИЕ I. УВОД 2 II. ГЛАВА ПЪРВА. 4 ФОРМИ, РАВНИЩЕ И ДИНАМИКА НА ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕД НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1998-2002 ГОД...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Артефактичен анализ
Артефактичен анализ на артефакта “ЛОВЕЦ НА СЪНИЩА” Артефактите според Андрей Райчев са: „социални предмети като неявни за всекидневното съзнание единства от социална форма и материално съдържание” (Райчев, А., „Артефактичен ...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
Курсова работа на тема "Алкохолизмът в България"
Библиографска справка Изследване сред общата популация, направено от Националния център по наркоманиите през 2005 посочва, че всеки десети българин на възраст от 18 до 60 години пие повече от 10 мл концентрат на ден. Това означ...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Мениджмънт
 Есета по Икономически теории
 Планове по Счетоводство
 Доклади по География
 Проекти по Планиране и прогнозиране
 Курсови работи по Математика
 Уроци по Ентомология
 Реферати по Български език
 Документи по Статистика
 Доклади по Археология
 Анализи по Археология
 Дипломни работи по Медицина
 Проекти по Педагогика
 Теми по Машиностроене
 Есета по Право
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg