ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Социология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Железеният закон на олигархията на Михелс
Домашно по икономическа социология на Димитър Атанасов Кискинов,гр.1206,Фак. №:28113118 Как смятате,по какъв начин развитието и достъпността на новите технологии и на медиите ще се отрази на вали...
Есе по Социология добавен на 01.04.2010
Базови икономически идеологии
Базови икономически идеологии МОТО: Милтън Фридмън – “Моето схващане за държавните разходи, може да се изрази по следния начин: 1- когато някой харчи собствените си пари за свои нужди, той е много загрижен затова, колко пари са...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Качествена методология - основни понятия
Съдържание: I. Въведение; Познавателни възможности на качествените методология; Биографичен метод; Етнометодология; Активно социално изследване; II. Дълбочинно интервю Същност на метода; Условия на анкеть...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Социология на управлението
2.сОЦИОЛОГИЯ НА ИКОНОМИКАТА се съпътства от отделни самостоятелни дисциплини като социология на предприятието,социология на маркетинга и т.н. Социологията на мениджмънта.... възниква на базата на частна ик.теория- социология на тр...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Естествено възпроизводство на населението
ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО Възпроизводството заедно с миграциите е основен фактор за формирането на броя и структурата на трудовите ресурси. Възпроизводст-вото е естествената смяна на поколенията; съвкупност от п...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Организациите в икономическия живот на обществото
Въпрос 24,25 Организациите в икономическия живот на обществото 1.Възникване и същност Организациите са продукт на капитал. Начин производство, докапитал. Човещки обединения са: 1)по силата на традицията , чрез която се п...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Артефактичен анализ на компютър
Артефакти наричаме социалните предмети като неявни за всекидневното съзнание единства от социална форма и материално съдържание. Пример за артефакт е компютърът. Артефактичният анализ се състои в това, да разгледаме ар...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
Емпирическа социология
1. Емпирическа социология В днескашното време почто във всичките държави в света се провеждат социологични изследвания, които най-чесо се осъществяват по социална поръчка и се предназначават за решаване на възникващите социални...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Понятието социология и възникване на науката
Димитър Чиллев, Изпит 21 ноември 10 часа, поправка 18 декември от 9 часа. Изпитът е по два начина – един от нас тегли билет с един въпрос и после устно препитване 45 мин. Вторият начин е теглим билет прочитаме го, учителя тегли би...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Социални общности
СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ Доц. дсн Начко Радев Изпит: 17.04.2010 г. – 11.ОО ч. – 2 въпроса от конспекта Поправка – 15.05.2010 г. – 11.00 ч. Чавдар Кюранов – „Човешките общности” – изд. 1982 г. Николай Тилкиджиев – „Социалните науки”...
Тема по Социология добавен на 01.04.2010
Преговори и конфликт : стачката като инструмент
Преговори и конфликт : стачката като инструмент 1.УВОД Първите стачки са отбелязани при първата свободна трудова дейност на човека. Надписи на керамични плочки удостоверяват, че първите стачки са възникнали 2000г. пр. н. ер...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Идентификация на социалния работник и социалната работа
Тема 5 : Индификация на социалния работник и СР Като помощна професия СР се характеризира със следните подцели: *създаване на условия за реализиране на социална сигурност и защита на хората *увеличаване степента на самостоятелн...
Тема по Социология добавен на 01.04.2010
Представително социологическо проучване на варненското население
Въведение През месец март, 2009 година в район Приморски, беше проведено социологическо изследване на варненското население. Чрез него се цели да се извлече информация от общ характер за това как живеят хората, дово...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Семейството като фактор на социализацията
Понятието „социализация” е въведено за пръв път от американския социолог Ф. Г. Гидингс. През 1887г. в книгата си „Теория на социализацията” той го интерпретира в значение близко до съвременното. Според него това е процес на развит...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Общество и околна среда
Нов Български Университет Антропологични четения Общество и околна среда Човешкият род съществува на Земята от около половин милион години. Скоростта на промяната на модерната епоха лесно м...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Интегративна ориентация на социологическото познание в икономиката
III. ИНТЕГРАТИВНАТА ОРИЕНТАЦИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ НА ИКОНОМИКАТА Същност и особености Интегративната ориентация поставя акцента не толкова върху познанието на типичните функции и специфика на икономиката, колкото върху...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Защо съвременния човек трябва да има часовник
есе по социология на тема: Защо съвременния човек трябва да има часовник? Часовникът е устройството, което ни дава информация за часа в момента, но това не е неговата единствена функция- той има още много социални...
Есе по Социология добавен на 01.04.2010
Социология - тест
ВАРИАНТ 1 1. Очертайте основните проблемни области на социологията на застраховането и социалното осигуряване: 2. Социалното взаимодействие представлява: А) форма на социален контакт между индивидите Б) социална позиция ...
Тест по Социология добавен на 01.04.2010
Емпирично социологично изследване
Цел: С настоящето ЕСИ целим да осигурим достоверна и представителна информация относно последиците за българина от световната икономическа криза. Това е необходимо,защото икономическата криза влияе върху нивото на цените на стокит...
Проект по Социология добавен на 01.04.2010
Проучване на район "Mладост" Варна по възрастови групи
Въведение Екип 9, съставен от Никола Николов и Росица Иванова избра да проведе социологическото си проучване на 01.04.2009 г., сряда, във времето между 17:00 и 19:00. Избраното време за изследването бе съобразено с това, че повеч...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Компютърни системи и технол...
 Курсови работи по Трудова психологи...
 Теми по Социална политика
 Курсови работи по Финанси
 Проекти по Изобр. изкуство
 Пищови по Икономика на труда
 Тестове по Химия
 Лекции по Математическа логика
 Лекции по Транспорт
 Есета по Английски
 Лекции по Западноевропейска
 Дипломни работи по Комуникационна т...
 Проекти по Специална педагогика
 Пищови по Математически анализ
 Теми по Социална психология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg