ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Социология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Дневен център за деца с увреждания като ресоциализираща
У В О Д Милиони хора по света си задават въпроса: Има ли нещо по – мило от нашите деца? Те са нашето най – голямо богатство, дори и да са с увреждания. Независимо от затрудненията и различията, които имат те са равни с останал...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Икономическа социология - лекции
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ТЕМА № 1 Възникване на социологията като наука. Методически принципи на първите макросоциологически принципи – схващанията на Огюст Конт, Хърбърт Спенсър и Емил Дюркем. Курс по позитивна фи...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Методика на социалното изследване
Методика на социалното изследване Лекции Доц. д-р Добринка Александрова Какво да изследваме? Как да го изследваме? Какви методи и източници е използвал дипломантът? Компетентностите. Да няма заучена теория. Да има данни, фак...
Лекция по Социология добавен на 01.04.2010
Поглед върху социалната терапия
Трудотерапията при деца/възрастни с увреждания особености, трудности, силни страни Същност: Трудотерапия – коригиране на недостатъците в емоционално-волевата сфера. Теория: Развитието върви от природата към култ...
Доклад по Социология добавен на 01.04.2010
Нагласите на обществото за причините за асоциално поведение на децата
ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НАГЛАСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА АСОЦИАЛНО ПВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА През последните години се забелязва увеличаване на детската агресивност и пр...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
Взаимодействието култура – икономика в индустриалните общества
Речниковото съдържание на понятието “култура” обикновено включва в себе си съвкупността от материални и духовни ценности, създадени от човечеството в неговото историческо развитие; умение да се използват тези ценности за покоряван...
Доклад по Социология добавен на 01.04.2010
Анализ на Капиталистическата революция - Бъргър
Първоначално, когато човек прочете заглавието на книгата(„Капиталистическата революция”) би се учудил. Но когато се замислим тази система наистина трансформира всяка система от обществения живот. Бъргър иска да ни очертае контурит...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Адаптацията на човека в обществото
Адаптацията на човека в обществото Цялостният живот на човека и развитието му като полезна личност в обществото за самия него си и към останалите в обкръжението му протича в цялото му житие. В социалната среда в която живее в...
Курсова работа по Социология добавен на 01.04.2010
Социализацията на човека според "Изкуството да обичаш "от Ерих Фром
Любовта е най-чистото и искрено чувство,което всеки носи в душата си. Тя трябва да е чиста и непорочна,идвайки от сърцата ни за да ни накара да се чувстваме щастливи. Ние не можем да предвидим, кога тя ще дойде и дали ще се запа...
Реферат по Социология добавен на 01.04.2010
"Берлин: симфонията на големия град"
Филмът „Берлин: симфония на големия град” е създаден през 1927 година. Чрез него е представено ежедневието на град Берлин – от сутринта, до вечерта. Показани са картини от един обикновен ден. Виждаме как хората се веселят и работя...
Тема по Социология добавен на 31.03.2010
Социология
1.ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЯТА Социологията е наука която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. Социологията разкрива необходимостта от един мн. по-широк поглед в/у нашата същност и поведе...
Пищов по Социология добавен на 31.03.2010
Общество и околна среда
Нов Български Университет Антропологични четения Общество и околна среда Човешкият род съществува на Земята от около половин милион години. Скоростта на промяната на модерна...
Реферат по Социология добавен на 31.03.2010
Глобален PR
През различните исторически периоди индивида е подлаган на най-различни манипулации с цел да пренебрегне търсенето на собствената си идентичност и да насочи усилията си към постигане на външни цели, чрез които той да намери точнот...
Курсова работа по Социология добавен на 31.03.2010
Социална услуга "Наблюдавано жилище"
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ Дефиниция: Дългосрочна социална услуга в общността за оказване на подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, на които предстои да напуснат или които са напуснали специализиран...
Доклад по Социология добавен на 31.03.2010
"Бягство от свободата" - Ерих Фром
Свободата – психологически проблем? В човешката история, централно място заема желанието и борбата за свобода, била тя духовна, икономическа или политическа. За свобода, търсейки нови възможности воюваха потиснатите срещу тези...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
Варненци за себе си и своя град.
Социологията е наука за съвместният живот на хората в общество. Всекидневно се извършват промени в социалният статус на тези общества и рокади в тяхното битие. За да се изчисли и асимилира житейското положение на тези общнос...
Курсова работа по Социология добавен на 31.03.2010
Икономическа социология
ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ТЕМА № 1 Възникване на социологията като наука. Методически принципи на първите макросоциологически принципи – схващанията на Огюст Конт, Хърбърт Спенсър и Емил Дюркем. Курс по позитивна фи...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Писане на дипломна работа
Методика на социалното изследване Лекции Доц. д-р Добринка Александрова Какво да изследваме? Как да го изследваме? Какви методи и източници е използвал дипломантът? Компетентностите. Да няма заучена теория. Да има данни, фак...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Мотивация и удовлетвореност от труда
Поведението на икономическите субекти се определя от вътрешни и външни причини. Външните причини се определят като стимул, а вътрешните като мотив. Последният е скрит от външната среда. Той се детерминира от потребностите, интерес...
Доклад по Социология добавен на 31.03.2010
Обект, субект и предмет в науката
Определения на понятията: обект, субект и предмет в науката Науката е целенасочена дейност, процес, система, насочени към постигането, обобщаването и анализирането на определени знания. Всяка наука има свои изследователски мет...
Тема по Социология добавен на 31.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Други учебни материали по Статистик...
 Планове по Агробизнес
 Доклади по Екология
 Документи по Административно право
 Теми по Международни Отношения
 Есета по Философия
 Теми по Електротехника
 Курсови работи по Съвременни филосо...
 Анализи по Философия
 Тестове по Литература
 Доклади по Социология
 Курсови работи по Религия
 Упражнения по Геометрия
 Теми по Педагогика
 Лекции по Маркетинг
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg