ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Социология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Социални институции
Тема 8. социалните институции Социлните институции са универсални , трайни социокултурни стр-ри със съответни и адекватни мисии и механизми за задоволяване на базисни и жизненоважни потребности на хората в едно общество. 1. Соци...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Медии и общество
МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО Отношението медии-общество е много тясно свързано. Ролята на медиите е изключително голяма в обществения живот. Масовите комуникации заемат съществено място в живота на хората. Те влияят върху формирането...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
Култура и религия на народите
Култура и религии на народите Културата и религиите са всеобхватни понятия.Религията сама по себе си не създава култура.Тя само утвърждава и налага културни ценности,съществуващи далеч преди...
Есе по Социология добавен на 31.03.2010
Социологията на Макс Вебер
8. Политическата социология на Макс Вебер Макс Вебер - основател на модерната политология на XX век. Политологията като обективна наука и база за ефективност на политическата практика. Определения на политиката, властта и държа...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Същност на емпиричното социологическо изследване
Социологическото изследване може да бъде ориентирано към ре¬шаване на теоретични или на практически задачи. ТЕОРЕТИЧНОТО И ЕМПИРИЧНОТО В СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В теоретичната ориентация на социологическото изследване се впи...
Тема по Социология добавен на 31.03.2010
Социално осигурявяне
1.Характеристика на цеховите осигурителни отношения Исторически, първите форми на осигурителните отношения възникват по времето на феодализма в рамките на гилдиите и цеховете. Цеховото осигуряване обхваща всички случаи, непоср...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Научният статут на андрагогика
1. Поява и развитие на андрегогиката В съвременната система на соцалните науки андрегогиката вече е обосебена като односително самостоятелна наука. Тя заема важно място в системата на педагогическате науки. В етимологиче...
Реферат по Социология добавен на 31.03.2010
Социологията като наука
Социологията като наука 1. Възникване на социологията Социологическото познание съществува от най-дълбока древност, но възникването си като наука, социологията дължи на големия френски учен Огюст Конт (1798-1857). Той е създател...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Социално осигурявяне
1.Характеристика на цеховите осигурителни отношения Исторически, първите форми на осигурителните отношения възникват по времето на феодализма в рамките на гилдиите и цеховете. Цеховото осигуряване обхваща всички случаи, непоср...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Научният статут на андрагогика
1. Поява и развитие на андрегогиката В съвременната система на соцалните науки андрегогиката вече е обосебена като односително самостоятелна наука. Тя заема важно място в системата на педагогическате науки. В етимологиче...
Реферат по Социология добавен на 31.03.2010
Основни видове общество
Основни видове общество *прости общества – групи от хора, обединени в елементарна организация с примитивна йерархия, почти без никакво разделение на труда, с еднакъв прост начин на живот. Някои изобщо нямат вождове, а други им...
Лекция по Социология добавен на 31.03.2010
Анализ на анкета
Анализ на резултатите от анкетно изследване Предмет: Мнението специалистите от ДСХ, с. Главиница, по отношение на професионалните ценности, които се реализират при тяхното взаимодействие; Резултатите от проведеното анкет...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
Алкохол - употреба, злоупотреба и зависимост
В повечето култури по света алкохолът, кофеи¬нът и никотинът са най-често употребяваните легални психоактивни вещества, а алкохолът определено е ве¬ществото, предизвикващо най-много проблеми. Вероят¬но поради дългата му история, т...
Доклад по Социология добавен на 20.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Журналистика
 Теми по Информатика, ИТ
 Теми по Икономика на труда
 Проекти по Информатика, ИТ
 Теми по Икономика
 Документи по Медицина
 Проекти по Планиране и прогнозиране
 Есета по Антропология
 Казуси по Логистика
 Курсови работи по Наказателно право
 Конспекти по Електротехника
 Лекции по Физиология на животните и...
 Документи по Психиатрия
 Протоколи по Електроника
 Казуси по Европейска интеграция
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg