ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Инфлация в България 2000-2013
Курсова работа на тема "Инфлация в България 2000-2013", материалът се състои от 14 страници.... И тъй като на пазара няма повече стоки от преди, но пък има повече пари – и тъй като сега има хора, които могат да купят повече, откол...
Курсова работа по Микроикономика добавен на 10.06.2014
Анализ и оценка на организационата структура за управление на фирма
Курсова работа по: Основи на управлението на тема "Анализ и оценка на организационата структура за управление на фирма ", материалът се състои от единадесет страници.... Предимствата на тази структура са,че органзацията е разделен...
Курсова работа по Икономика добавен на 30.05.2014
Анализ на осигуреността на предприятието с персонал и на използването на работното време
Курсова работа по: Бизнес анализ на тема "Анализ на осигуреността на предприятието с персонал и на използването на работното време", документът се състои от 16 страници.... Този анализ следва да установи състоянието и квалификаци...
Курсова работа по Икономика добавен на 30.05.2014
Нови видове двигатели
Курсов проект по: Икономика на транспорта на тема "Нови видове двигатели", документът се състои от 17 страници.... Избягването на този риск е едно от най-големите предизвикателства при конструирането на водородните двигатели, но ...
Курсова работа по Икономика добавен на 29.05.2014
Има ли разлика между понятията „недвижим имот“ и „недвижима собственост”?
Казус на тема "Има ли разлика между понятията „недвижим имот“ и „недвижима собственост”?", материалът се състои от единадесет страници.... Обособеността на недвижимите имоти, образуваща поземлен имот, е резултат от изкуствено деле...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.05.2014
Алкател - Лусент
Курсова работа на тема "Алкател-Лусент", материалът се състои от двадесет страници.... Фирмата е основана на Стария континент през 2002 година, чрез придобиване на различни производствени сектори от Алкател. Qualcomm – американс...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.05.2014
Интегрирaни мaркетингови комуникaции
Документът се състои от шест страници.... Рaзрaботенa комуникaционнa кaмпaния зa брaндa Wendy’s в Бългaрия с продължителност от еднa годинa. 1.Предстaвяне нa компaниятa. • Реклaмa • Пъблик рилейшънс • Нaсърчaвaне нa продaжбите...
Казус по Икономика добавен на 27.05.2014
Анализ на развитието на раждаемостта през периода 2004-2012г. в България
Курсова работа по: Демографски основи на застраховането и социалното дело на тема "Анализ на развитието на раждаемостта през периода 2004-2012г. в България", документът се състои от 27 страници.... Трябва да се има предвид, че бли...
Курсова работа по Застрахователно дело добавен на 27.05.2014
Утвърждаване на пазарната икономика в България в условията на икономическия преход
Курсова работа на тема "Утвърждаване на пазарната икономика в България в условията на икономическия преход".... След това отрицателните ефекти започват да преобладават над положителните и Бордът превръща страната, надянала негова...
Курсова работа по Икономически теории добавен на 27.05.2014
Управление на риска на конкретен процес или част от процес, услуга
Курсова работа по: Стандарти и системи за управление на тема "Управление на риска на конкретен процес или част от процес, услуга", документът се състои от девет страници.... В публичния сектор възможностите за прекратяване на рис...
Курсова работа по Икономика добавен на 25.05.2014
Застраховки “каско” на Летателни Апарати
Курсова работа на тема "Застраховки “каско” на Летателни Апарати", материалът се състои от седем страници.... Целта на това съглашение е възстановяване на финансовото положение на застрахование след реализиране на застрахователния...
Курсова работа по Застрахователно дело добавен на 25.05.2014
Особености на данъците върху доходите на физическите лица
Доклад на тема "Особености на данъците върху доходите на физическите лица", материалът се състои от 24 страници....Доходи от търговия с ценни книжа, дялови участия, други инвестиции, както следва: - доходи от сделки с акции на пу...
Доклад по Финанси добавен на 25.05.2014
Финансови инструменти в контекста на ММС/МСФО
Учебният материал се състои от 43 страници.... В контекста на МСС 39 Финансови инструменти: представяне и оповестяване дългосрочния дъл де третира като финансов пасив от позициите на емитента, който е с фиксиран падеж и първоначал...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 24.05.2014
Интернационализация на бизнеса на фирма
Учебният материал се състои от 22 страници и представлява курсова рабата по: Международен мениджмънт на тема "Интернационализация бизнеса на фирма"..... Тази амбициозна цел е поставена от фирмата тъй като е кандидатствала за финан...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 24.05.2014
Германската школа в икономическата наука
Курсова проект по: Икономически теории на тема "Германската школа в икономическата наука", материалът се състои от седем страници.... Според Зомбарт едрото промишлено производство се нуждае от защита и това трябва да става чрез кр...
Курсова работа по Икономика добавен на 24.05.2014
Потребителска удовлетвореност и Жизнен цикъл на клиента
Учебният материал се състои от петнадесет страници.... Сред основните причини за интереса на компаниите към потребителската удовлетвореност и нийният анализ могат да се посочат следните : 1.Маркетингът като бизнес се стреми да от...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Сравнение на конкурентоспособността на две конкурентни предприятия
Самостоятелна работа по: Мениджмънт на маркетинга на тема "Сравнение на конкурентоспособността на две конкурентни предприятия", документът се състои от дванадесет страници.... Сред основните причини за отличните финансови резултат...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление
Курсова работа по: Съвременни бизнес организации на тема "Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление", материалът се състои от десет страници.... Най-общо създад...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Анализ на мениджърските роли
Курсова работа по: Лидерство и ръководство на тема "Анализ на мениджърските роли", документът се състои от пет страници.... Много често се налага той да бъде арбитър.Той трябва да умее бързо да взема решения за своевременното реша...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Превръщането на неформален ръководител в формален лидер
Курсова работа по: Лидерство на тема "Превръщането на неформален ръководител в формален лидер", документът се състои от дванадесет страници.... Поради това, лидерът се намира в силна зависимост от групата, тъй като от него се о...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Музика
 Упражнения по Физкултура и Спорт
 Дипломни работи по Медицина
 Доклади по Психология
 Лекции по Литература
 Курсови работи по Митология
 Проекти по Български език
 Протоколи по Неорганична химия
 Дипломни работи по Икономика
 Есета по Философия
 Пищови по Хидрогеология
 Тестове по Технически науки
 Документи по Финанси
 Конспекти по Електротехника
 Лекции по Философия
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg