ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление
Курсова работа по: Съвременни бизнес организации на тема "Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление", материалът се състои от десет страници.... Най-общо създад...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Анализ на мениджърските роли
Курсова работа по: Лидерство и ръководство на тема "Анализ на мениджърските роли", документът се състои от пет страници.... Много често се налага той да бъде арбитър.Той трябва да умее бързо да взема решения за своевременното реша...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Превръщането на неформален ръководител в формален лидер
Курсова работа по: Лидерство на тема "Превръщането на неформален ръководител в формален лидер", документът се състои от дванадесет страници.... Поради това, лидерът се намира в силна зависимост от групата, тъй като от него се о...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Роля на мениджъра за формиране поведението на персонала в една организация
Курсова работа по: Управленско общуване и поведение на тема "Роля на мениджъра/ръководителя за формиране поведението на персонала в една организация", материалът се състои от осем страници.... Тук формалните групи, които се управл...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 23.05.2014
Анализ на системата за управление на дистрибуцията на майонеза
Учебният материал се състои от тринадесет страници.... Фирмата прави доставки от складовите си бази със собствен превоз до обектите на клиентите си:търговци на едро и дребно,супермаркети и хипермаркети.Доставките са безплатни и об...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 22.05.2014
Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори
Учебният материал се състои от девет страници.... Успоредно с това невербалната комуникация е незаменимо средство за разчитане кодовете и сигналите на тялото на опонента и конкурента и така да се постигне максимална ориентация за ...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 22.05.2014
Развитие на Трети стълб на ЕС - Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи
Реферат по: Международни отношения на тема "Развитие на Трети стълб на ЕС - Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи", документът се състои от 38 страници.... Европейската комисия се стреми да инициира законо...
Реферат по Международни Отношения добавен на 20.05.2014
Корпоративно управление и конкурентоспособност
Курсова работа на тема "Корпоративно управление и конкурентоспособност", материалът се състои от единадесет страници.... Въпрос на престижи репутация е компаниите, които държат на своите инвеститори, да се присъединят към Кодекса....
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.05.2014
Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции
Доклад на тема "Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции", материалът се състои от 11 страници.... Дебитират се при превеждането на начислените осигурителни вноски и п...
Доклад по Счетоводство добавен на 19.05.2014
Ефектът на котвата
Казус по: Поведенчески икономикс на тема "Ефектът на котвата", материалът се състои от пет страници.... На практика това може да изглежда по следния начин: Продавач говори с потенциалният купувач и го разпитва за продуктите, коит...
Казус по Икономика добавен на 16.05.2014
Отчет за преддипломен стаж
Учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 1. Информация за приемащата организация 2. Звено и работно място 3. Задачи и дейности, извършени от студента по време на стажа 4. Усвоени в университета знания и умения, о...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 15.05.2014
Международни интеграционни общности
Курсова работа на тема "Международни интеграционни общности", материалът се състои от 12 страници.... Факторите на икономическия растеж са насърчаване на иновациите, образованието и цифровото общество, по-ефикасно използване на пр...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 14.05.2014
Сравнение между управленското счетоводство и финансовото счетоводство
Курсова работа по: Управленско счетоводство на тема "Сравнение между управленското счетоводство и финансовото счетоводство", материалът се състои от седем страници.... В качеството на бази за разпределение могат да се използват пр...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 13.05.2014
Бизнес преговори
Курсова работа по: Бизнес преговори на тема "Бизнес преговори с Община Копривщица за издаване на разрешително за изграждане на инфраструктура до хотел", материалът се състои от осем страници.... Началото на преговорния процес ще з...
Курсова работа по Икономика добавен на 13.05.2014
Отчитане на запор върху заплатите на работниците
Учебният материал се състои от десет страници.... Използвани документи за изплащането на заплати са още: Разходен касов ордер или по банкова сметка на работника. С бланката Платежно нареждане за превода към Бюджета се внасят начи...
Курсова работа по Икономика добавен на 11.05.2014
Проблемни ситуации в управлението и алтернативи за тяхното преодоляване
Учебният материал се състои от седемнадесет страници.... Щом главната причина е отчуждаването, а нейната икономическа основа е собствеността, то на преден план трябва да се постави преструктурирането на собствеността. Трябва да се...
Курсова работа по Икономика добавен на 11.05.2014
Командитно дружество с акции
Реферат на тема "Командитно дружество с акции", материалът се състои от осем страници.... Пекратяване на КДА става със съгласието на комплементарите. Тъй като участието на акционерите е капиталово, смъртта на акционер или обявява...
Реферат по Икономика добавен на 10.05.2014
Визия, цели и стратегия за развитие на фирма
Курсова работа по: Стратегическо управление на тема "Визия, цели и стратегия за развитие на фирма", материалът съдържа осем страници.... Целта на закона е да осигури следните основни права на потребителите: право на информация на ...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.05.2014
Предприятието според неговите класификационни принципи
Задание №1 по икономика на предприятието на тема: Предприятието според неговите класификационни принципи, материалът се състои от 47 страници..... Очакванията за развитието на разглежданите показатели в българската икономика са...
Тема по Икономика добавен на 09.05.2014
Правила и процеси на антисубсидийната процедура на ЕС
Реферат по: Европейска икономика на тема "Правила и процеси на антисубсидийната процедура на ЕС", материалът се състои от 14 страници.... В последната година от прилагането на мерките, производителите от Общността могат да поискат...
Реферат по Икономически теории добавен на 09.05.2014
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg