ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Анализ на чувствителността. Определяне на критичната точка на продажбите при счетоводен и финансов подход
Курсова работа по: Финансов мениджмънт на тема "Анализ на чувствителността. Определяне на критичната точка на продажбите при счетоводен и финансов подход", материалът се състои от двадесет страници.... Когато анализираме един инв...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.05.2014
Класическа и кейнсианска концепция за равновесието
Курсова работа по: Класическа и кейнсианска концепция за равновесието. Методи за определяне на макроикономическото равновесие – съпоставяне на съвкупните разходи и доходи. Равенството изземвания - добавки към доходите..... Ако едн...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 09.05.2014
Симулации в образованието и обучението
Курсова работа по: Делови игри в управлението на тема "Симулации в образованието и обучението", материалът се състои от седем страници.... Терминът „микросвят” се отнася към образователни симулации, които по-скоро моделират някакв...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 09.05.2014
Отчитане на разчети с персонал и съдружници
Учебният материал се състои от десет страници.... Б) характеристика на 604 (Разходи за работни заплати) – Активна, Небалансова, Синтетична, чисто операционна. Дебитира се при начисляване на работната заплата, кредитира се при отна...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 09.05.2014
Комуникационна стратегия на фирма
Курсова работа на фирма "Комуникационна стратегия на фирма", материалът се състои от девет страници.... На второстепено място ще бъдат емоционалните и морални призиви, тъй като комуникационната стратегия ще фокусира върху предимст...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 09.05.2014
Показатели за финансовото състояние на фирмата
Курсова работа по: Теория на фирмата на тема "Показатели за финансовото състояние на фирмата", материалът се състои от 23 страници.... Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на фирмата да изплаща...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.05.2014
Eтични принципи и правила в рекламата
Курсова работа по: Етични принципи и правила в рекламата на тема "Примери за етична/ неетична реклама", материалът се състои от 13 страници.... Апелът на популярния български актьор Юлиян Вергов към българите да ваксинират дъщерит...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 06.05.2014
Наи-скъпият хотел в Европа - Mardan Palace
Курсова работа по: Управление на инвестиционния процес на тема "Наи-скъпият хотел в Европа - Mardan Palace", материалът се състои от девет страници..... Разходка в ботаническа градина или амфитеатър са само част от местата, които ...
Курсова работа по Икономика добавен на 06.05.2014
Анализ на системата за ценообразуване на фирма
Учебният материал се състои от 24 страници.... Всъщност потребителите владеят пазара, техните решения за ползването на услугите на дадена фирма е решаваща за развитието на фирмата, ако фирмата е некоректна и не спазва сроковете,ко...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 05.05.2014
Вирусен маркетинг - курсова работа
Курсова работа на тема "Вирусен маркетинг", материалът се състои от 15 страници..... Разчита се на това хората да си препредават съобщението, а това е безплатно. Стига идеята да успее да ги провокира и мотивират да го направят. П...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 05.05.2014
Финансиране на бизнеса чрез лизинг
Реферат на тема "Финансиране на бизнеса чрез лизинг", материалът се състои от 11 страници..... От своя страна се делят на специализирани и универсални съобразно характера на дейността им. Специализираните лизингови компании в пове...
Реферат по Финанси добавен на 04.05.2014
Същност и необходимост от кредита
Реферат на тема "Същност и необходимост от кредита", материалът се състои от осем страници.... От парична форма на капитала, преминава в производствена форма, след това в стокова и след реализацията на продукцията отново в парична...
Реферат по Икономика добавен на 03.05.2014
Проучване състоянието на опаковката и маркировката на продукт
Курсова работа по: Опаковка на продуктите на тема "Проучване състоянието на опаковката и маркировката на паста зъби Колгейт", материалът се състои от 22 страници..... Друго характерно за Колгейт е, че информационната пълнота е на ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 03.05.2014
Франчайзингът като вариант на дребно предприемачество
Курсова работа по: Предприемачество на тема "Франчайзингът като вариант на дребно предприемачество", материалът се състои от десет страници.... „Печалбата от моя франчайз е по-голяма от сумата, необходима ми за издръжката на моето...
Курсова работа по Икономика добавен на 03.05.2014
Пенсионни фондове - курсова работа
Курсова работа по: Финансови пазари и финансово посредничество на тема "Пенсионни фондове", материалът се състои от двадесет страници.... Вноските могат да се правят ежемесечно, през няка-къв друг интервал, или еднократно и се пра...
Курсова работа по Икономика добавен на 02.05.2014
Типологии на организационните култури
Учебният материал се състои от три страници и разглежда: I.1. Значение и критерии на типологията I.2. Типология на Ханди и Харисън I.3. Граници в използване на типологиите.... Основният проблем е, че повечето организационни култ...
Тема по Икономика добавен на 27.04.2014
Управление на доставчици
Учебният материал се състои от девет страници.... Например едно предприятие , чиято конкурентна стратегия е да бъде доставчик на ниска цена изисква ценово-чувствителна стратегия. То трябва да изгради своите производствени материал...
Тема по Икономика добавен на 27.04.2014
Тестове по счетоводна политика на нефинансовите предприятия
Това са въпроси от on line тестовете в СА Д. А. Ценов, използвани по магистърска програма Счетоводство и одит в нефинансови предприятия в първи курс. Отговорите които са маркирани в зелено са окончателния верен отговор.... Консоли...
Тест по Счетоводство добавен на 27.04.2014
Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма
Реферат на тема "Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма", материалът се състои от осем страници..... Достъпът и обхватът на системата за управление на индивидуалното ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мениджмънт на детската градина като социална организация
Реферат на тема "Мениджмънт на детската градина като социална организация", материалът се състои от осем страници.... Съдържанието на стратегическото планиране обхваща глобално остатъка на престоя на децата в детската градина-ако ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Страници: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg