ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Откриване на спа център - бизнес план
Учебният материал се състои от 16 страници.... Идеята да се открие спа центърa възниква в резултат от целенасочено търсене на идея за бизнес и откритата нова пазарна възможност. Нейни източници са незадоволените нужди и изисквания...
План по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мотивация и мотивиране
Реферат на тема "Мотивация и мотивиране", материалът се състои от девет страници.... Той е следствие от действието на традициите и архитиповете върху отделната личност. При формиране на своята мотивационна структура, личността раз...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Социално-икономически и културни региони на Гърция
Реферат по: Социално-икомически и културни региони на Балканите на тема "Социално-икономически и културни региони на Гърция", материалът се състои от 25 страници.... Най-ниските равнинни части по теченията им са заблатени. На късо...
Реферат по Икономическа и социална география добавен на 26.04.2014
Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки
Реферат на тема "Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки", материалът се състои от 21 страници.... Това стана и основната причина органите на прокуратурата да бъдат ненужно засипвани със сигнали за разследване на престъ...
Реферат по Финанси добавен на 26.04.2014
България в световната икономика и търговия
Реферат на тема "България в световната икономика и търговия", материалът се състои от десет страници.... След редица от събрания, на които се обсъжда членството на България на 1 декември страната ни официално става членка на свето...
Курсова работа по Икономика добавен на 26.04.2014
Анюитет. Същност на анюитета
Учебният материал се състои от девет страници.... Погасяването на дълга изисква неговото планиране (съставяне погасителен план). То се изразява в определянето на периодичните плащания (срочни плащания). Срочните плащания обхващат ...
Курсова работа по Финанси добавен на 26.04.2014
Връзката данъци - икономически растеж
Материалът съдържа девет страници.... В световен мащаб държавата продължава да има съществена роля в икономиката. Tя се изразява основно в създаване на правила за поведение на участниците в икономическия живот и съблюдаване на тях...
Курсова работа по Икономика добавен на 26.04.2014
Особености при разработване на рекламното послание
Курсова работа на тема "Особености при разработване на рекламното послание", материалът се състои от осем страници..... При печатна реклама, комуникаторът трябва да вземе решение за заглавието, копието, илюстрацията и цвета. Ако п...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 25.04.2014
Моята предприемаческа идея: Изграждане на комплекс от устойчиви сгради
Учебният материал се състои от 22 страници..... Енергийно-ефективното строителство и обновяването на сградния фонд е въпрос, който в момента касае в най-висока степен строителните предприемачи и собствениците на сгради. Необходимо...
Курсова работа по Икономика добавен на 25.04.2014
Отражение на плоския данък върху размера на събраните държавни приходи
Курсова работа по: Бюджет и бюджетна система на тема "Отражение на плоския данък върху размера на събраните държавни приходи", материалът се състои от 14 страници.... При статична данъчна ставка (каквато е в България) това означав...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Финансова устойчивост
Доклад по: Местни финанси и администрация на тема "Финансова устойчивост", материалът състои от осем страници.... Нейните основни показатели дават предства и оценяват развитието на финансовото състояние на общините .Системата за о...
Доклад по Финанси добавен на 25.04.2014
Икономически и фискални проблеми и рискове
Курсова работа по: Глобални проблеми на съвременността на тема "Икономически и фискални проблеми и рискове", материалът се състои от пет страници..... Ограничаването на юджетния дефицит от една страна предпазва от голямо намаление...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Държавен дълг
Реферат по: Публични финанси на тема "Държавен дълг", материалът се състои от 15 страници.... Ако дългът е държан под формата на краткосрочни вземания, напр. тримесечни ценни книжа, доходът ще съответства на текущия процент на пар...
Реферат по Финанси добавен на 25.04.2014
Анализ на персоналното финансово състояние
Семестриален казус по: Персонални финанси на тема "Анализ на персоналното финансово състояние", материалът се състои от 13 страници.... Главно за хранителни продукти, алкохолни напитки, тютюневи изделия, ресторанти, нови дрехи и п...
Казус по Финанси добавен на 25.04.2014
Задания за допълнителна задължителна самостоятелна работа по маркетинг
Учебният материал съдържа 21 страници.... • За разлика от стандартните сайтове за онлайн пазаруване, във Fashion days продуктите се предлагат в кампании на различни марки, т.е. не са налични в сайта постоянно, а за ограничен пери...
Казус по Маркетинг добавен на 25.04.2014
Езиков анализ на радиореклама на верига супермаркети ЦБА
Курсова работа по: Eзик на медийното и деловото общуване на тема "Езиков анализ на радиореклама на верига супермаркети ЦБА", материалът съдържа осем страници.... В случая имаме известна доза манипулация на потребителите, защото с...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 25.04.2014
Сивата икономика в България
учебният материал се състои от осемнадесет страници.... Налице са обаче някои ограничения пред предприемането на едни по-твърди мерки срещу заобикалянето на данъка които намират израз във възприемането на данъка като форма на инте...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Обща характеристика на валутните сделки. Видове валутни операции. Валутен арбитраж. Валутен риск и средства за защита
Учебният материал се състои от 11 страници.... . При съвременни условия не се използват некласическите едновалутни уговорки, а така наречените многовалутни или мултивалутни уговорки. При тях размерът на плащането, изразен в една в...
Курсова работа по Финанси добавен на 24.04.2014
Ролята на Световната банка в Централна и Източна Европа
Курсова работа по: Международни финансови организации на тема "Ролята на Световната банка в Централна и Източна Европа", учебният материал се състои от 12 страници.... Тези приоритети определиха структурата на Стратегията за партн...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.04.2014
Доброволно здравно осигуряване в България- мотиви, възможности, условия
Реферат по: Спецсеминар на тема "Доброволно здравно осигуряване в България- мотиви, възможности, условия", материалът се състои от 29 страници..... При фатален край застрахователната сума се изплаща на посочените в застраховката п...
Реферат по Икономика на труда добавен на 23.04.2014
Страници: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg