ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Индустриално производство - лекции
Учебният материал се състои от 30 страници.... 1)по единично движение Р=1 всеки отделен полуфабрикат от партидата се премества самостоятелно от дадено работно място към следващото. В този случай обемът на транспортната работа е на...
Лекция по Икономика добавен на 09.04.2014
Семестриална задача по Инвестиции
Материалът се състои от девет страници.... При конвенционалния режим франчайз, франчайзополучатели предоставят част от капитала и се изисква първоначално инвестиране в оборудване, знаци, мека мебел и интериор на техните ресторанть...
Курсова работа по Икономика добавен на 08.04.2014
Същност и съдържания на отчета за финансовото състояние на ТБ
Курсова работа по: Банково счетоводство на тема "Същност и съдържания на отчета за финансовото състояние на ТБ", материалът се състои от 13 страници.... Банките съставят и Отчет за управлението (Доклад на ръководството), който съд...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 08.04.2014
Икономика базирана на знанието. Знание през целия живот. Българският резултат
Реферат по: Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси, материалът се състои от 14 страници.... Ако по-евтиният източник на конкурентноспособност за едно дружество е корупцията и сивата икономика, вместо инвестициите ...
Реферат по Икономика добавен на 08.04.2014
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност
Курсова работа на тема "Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност", материалът се състои от 24 страници.... Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор .Пр...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 07.04.2014
Данъчно облагане в България и във Франция
Курсова работа на тема: Данъчно облагане в България и във Франция.... Вносни мита - чрез тях се облагат внасяните в страната стоки и услуги; към тях се отнасят и таксите с равностоен ефект. Те обикновено имат регулативно значение ...
Курсова работа по Икономика добавен на 07.04.2014
Счетоводна политика
Материалът се състои от четири страници... IV. Отчитане на материалните запаси При придобиване на стоково-материални запаси, те се заприхождават по цена на придобиване (историческа цена) или по доставна стойност, която вкл...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 04.04.2014
Мотивация на персонала във фирма
Курсова работа по: Управление на човешките ресурси на тема "Мотивация на персонала във фирма", материалът се състои от осем страници.... След обработка на резултатите от проучването се получи следното процентово съотношение: 60 %...
Курсова работа по Икономика добавен на 31.03.2014
Качество - фактор за успеха в „Старбъкс”
Учебният материал се състои от шест страници.... Не на последно място мисята на „Старбъкс” се отразява в печеленето на нови и задържането на стари клиенти, споделяйки опита и отличното обслужване в заведенията по цял свят на свето...
Курсова работа по Икономика добавен на 31.03.2014
Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането
Доклад по : Прогнозиране и планиране на тема "Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането", материалът се състои от единадесет страници.... Прилягайки изкуството да мислите интроспективно, вие ще придо...
Доклад по Икономика добавен на 31.03.2014
Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009
Практическа задача по: Конюнктура и прогнозиране на международните пазари на тема "Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009", материалът се състои от 11 страници.... ...
Казус по Макроикономика добавен на 28.03.2014
Структуриране на данните за производството, вноса и износа според международните стокови класификации ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO
Курсова работа по: Конюнктура и прогнозиране на международните пазари на тема "Структуриране на данните за производството, вноса и износа според международните стокови класификации ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO", материалът се състои ...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.03.2014
Eмисии на ценни книжа
Курсова работа по "Корпоративни финанси" на тема "Eмисии на ценни книжа", материалът се състои от шест страници.... Ценната книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез представяне на документ. Следовате...
Курсова работа по Финанси добавен на 27.03.2014
Управление на риска в застрахователния бизнес, същност и особености
Материалът се състои от тринадест страници.... Обикновено тези подцели са свързани пряко със застрахователното дружество като юридическа личност или имат отношение към внасяне на подобрения в неговия социален климат. Така напр...
Курсова работа по Застрахователно дело добавен на 25.03.2014
Тест по счетоции и стандарти
Тест по счетоции и стандарти специалност Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия, магистърскка степен в стопанска академ Димитър Ценов Свищов. Теста включва въпросите от онлайн тестовете в системата.... Кое от изброените ...
Тест по Счетоводство добавен на 24.03.2014
Оповестяване на застрахователния риск в годишните финансови отчети
Курсова работа на тема "Оповестяване на застрахователния риск в годишните финансови отчети на ЗД ЕВРОИНС АД и ЗАД Булстрад ", материалът се състои от единадесет страници.... Рисковото състояние на застрахователя обуславя необход...
Курсова работа по Застрахователно дело добавен на 19.03.2014
Музеите на Варна-реконструкция и модернизация
Учебният материал се състои от 20 страници.... Следи за изпращането на информация относно изпълнението на договорите за обществени поръчки, по които страна е Бенефициента; Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни по...
Курсова работа по Икономика добавен на 18.03.2014
Подготовка на продукта за въвеждане на пазара: разработване на опаковка (етикет, маркировка), марка и сервиз на конкретен продукт
Материалът се състои от единадесет страници....  Използване сервизна мрежа на дистрибуторите – това е звено от канала на разпределение и се намира най-близко до клиента,може да предложи бързо и добро обслужване;  Използване на ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 13.03.2014
Безработица-същност, видове и причини
Курсова работа на тема "Безработица-същност, видове и причини", материалът се състои от дванадесет страници..... То показва каква може да бъде максималната заетост, съответстваща на потенциалното производство. То е отражение на съ...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 12.03.2014
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол - инвентаризация, експертиза и писмени обяснения
Учебният материал се състои от единадесет страници.... Специфичните нормативни документи: Закон за счетоводството и Международни стандарти за финансови отчети / Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприяти...
Курсова работа по Финанси добавен на 12.03.2014
Страници: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg