ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Винена дегустация
Курсова Работа по: Стокознание на тема "Винена дегустация", материалът се състои от петнадесет страници..... Балансът е отношението на тези четири компонента един спрямо друг. Казваме, че виното е балансирано, когато нищо не пре...
Курсова работа по Стокознание добавен на 12.03.2014
Прогнозиране на стойността на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на база стойностите му между 1 януари 2008 и 6 януари 2011 г
Курсова работа по: Прогнозиране и планиране на тема "Прогнозиране на стойността на Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на база стойностите му между 1 януари 2008 и 6 януари 2011 г", материалът се състои от 31 страници.... 3.2 Оценява...
Курсова работа по Планиране и прогнозиране добавен на 11.03.2014
Икономическият растеж зависи от нововъведенията
Материалът се състои от осем страници.... • През 2012 г. Rolls-Royce инвестират $ 570 милиона откривайки фабрика за разработване и производство на двигатели за совалки и самолетни двигатели. Тези и много други Корпорации инвести...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 10.03.2014
Бизнес план за създаването на хотелски комплекс
Материалът се състои от 18 страници и е на тема "Бизнес план за създаването на хотелски комплекс".... Регионът се характеризира с прохладно лято и мека зима. Въздухът е изключително чист, което е благоприятно за почиващите. Минер...
План по Икономика добавен на 10.03.2014
Младежка заетост и безработица (национален и сравнителен аспект)
Казуса:Младежка заетост и безработица (национален и сравнителен аспект)е използван в НБУ и е защитен с отлична оценка, съдържа 10 страници: Увод, Основни причини за младежката безработица, Образователна система, както и качество н...
Казус по Маркетинг добавен на 09.03.2014
Влияние върху икономическата теория на идеите и възгледите на Фридрих Лист
Курсовият проект е по дисциплипната Икономически теории, Специалност: Международни икономически отношения, защитен е с отлична оценка в Пловдивския университет "Пайсии Хилендарски"през януари 2014г, материалът съдържа 22 страници....
Курсова работа по Икономически теории добавен на 09.03.2014
Анализ и оценка на безопасните условия на труд
Курсова работа на тема "Анализ и оценка на безопасните условия на труд", материалът се състои от 26 страници.... Върху условията на труда влияят множество елементи, включени в организацията на труда. Въз основа на направените клас...
Курсова работа по Икономика на труда добавен на 07.03.2014
Доклад за подбор на персонал и ефективна система за управление на кариерата в фирма
Учебният материал се състои от осем страници....  Най-важната част за мен от CV-то е професионалната история на кандидата. Тя заслужава най-голямо внимание, особено като имаме впредвид позицията за която се кандидатства в нашия с...
Курсова работа по Икономика на труда добавен на 07.03.2014
Борсовата търговия с ценни книжа като съвременно инвестиционно решение в България
Учебният материал се състои от 24 страници.... - Публичното дружество трябва да осигурява равнопоставеност на своите акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на друж...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.03.2014
Данък върху добавената стойност
Курсова работа на тема "Данък върху добавената стойност", материалът се състои от седем страници.... Приспадане на данъчния кредит се реализира след изтичане на месеца чрез отразяване на сумите в справката-декларация . Когато з...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 06.03.2014
Животозасраховане
Учебният материал се състои от 15 страници.... Разходи за медикаменти и консумативи, вследствие на злополука, общо, акутно или хронично заболяване, или застрашена бременност - до 600 лв. - покриват се необходими и действително изв...
Курсова работа по Застрахователно дело добавен на 06.03.2014
Информационно осигуряване на качеството
Реферат по: Квалитология на тема "Информационно осигуряване на качеството", материалът се състои от 12 страници.... Този подход осигурява по-добро управление на многобройни взаимообвързани дейности, разглеждани катопроцес на превр...
Курсова работа по Икономика добавен на 05.03.2014
Изследване на пазара на перални машини
Учебният материал се състои от 25 страници.... 2.3. Емпирични дефиниции на основните понятия, използвани в концептуалния модел Пазар - съвкупност от потенциални и реални платежоспособни потребители на продуктите на дадена фирма....
Курсова работа по Маркетинг добавен на 05.03.2014
Проекто предложение за начина на комуникиране с колегите
Курсов проект по: Делови взаимоотношения и комуникативни умения на служителите в администрацията на тема "Проекто предложение за начина на комуникиране с колегите", материалът се състои от 14 страници.... Не бива да си въобразява...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 05.03.2014
Калкулиране при наличие на брак в производството
Курсова работа на тема "Калкулиране при наличие на брак в производството", материалът се състои от осем страници.... За целта производственият брак се включва в производствените отчети като брой продукти и съобразно степента на за...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.03.2014
Концепция “Точно навреме”
Учебният материал се състои от десет страници и е на тема "Концепция “Точно навреме” (Just in time)".... Често се получава мениджърските концепции, каквато е JIT, да се прилагат погрешно, поради това предстои преосмислянето и евен...
Курсова работа по Икономика добавен на 26.02.2014
Здравеопазване и валутен финансов риск
Курсова работа на тема "Здравеопазване и валутен финансов риск", материалът се състои от девет страници.... Те от своя страна са пряко свързани с икономическите процеси в страната, които са изложени на различни финансови рискове. ...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 25.02.2014
Конкуренция в аграрната сфера, особености и характеристики на пазара на зърнено житни култури
Курсова работа на тема: Конкуренция в аграрната сфера, особености и характеристики на пазара на зърнено житни култури, материалът се състои от 33 страници.... Неголемият брой продавачи се обяснява с това, че новите претенденти тру...
Курсова работа по Агробизнес добавен на 24.02.2014
Актуалността на критериите от Маастрихт
Материалът се състои от осем страници.... С присъединяването на Република България към Европейския съюз перспективите за членство на страната в Европейския паричен съюз (ЕПС) стават все по-осезаеми и реални. Основната цел на и...
Доклад по Икономика добавен на 22.02.2014
Маркетингов план за създаване на несъществуващо ваканционно селище
Учебният материал се състои от осем страници.... Цената на продукта има решаващо значение за реализацията на проекта. Тя трябва да бъде оптимизирана по начин, който позволява от една страна достъпност на потребителите и от друга с...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 22.02.2014
Страници: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg