ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:







































































































































































































































































































































изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Маркетингово изследване на жилищните имоти в град
Учебният материал се състои от шестнадесет страници.... Поради специфичните особености на строителната продукция маркетингът тук се разглежда като процес на изучаване на желанията и потребностите и задоволяването им с продукти на ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 22.02.2014
Регламентация на компонента „Оценяване на трудовото представяне” на човешките ресурси
Курсова работа по дисциплината: Системи за управление на човешките ресурси на тема "Регламентация на компонента „Оценяване на трудовото представяне” на човешките ресурси", материалът се състои от деветнадесет страници.... Проектир...
Курсова работа по Икономика добавен на 21.02.2014
Видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления
Курсова работа на тема "Типове и видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления", материалът се състои от четири страници.... Практическата му реализация се извършва въз основа на изчерпателността и задълбочеността. Нап...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.02.2014
Адам Смит - реферат
Реферат по икономически теории на тема- Адам Смит, материалът се състои от девет страници, Включва увод, биографични данни, произведенията му, методология и други важни неща..... Обосновава се тезата, че такава икономическа поли...
Реферат по Икономически теории добавен на 20.02.2014
Външнотърговски мениджмънт на индустриялния бизнес
Курсова работа по: Външнотърговски мениджмънт на индустриялния бизнес, материалът се състои от четири страници.... Следващият негативен ефект е, че се, създават условия за социална и правна несигурност на фирмата, поради факта, че...
Курсова работа по Икономика добавен на 20.02.2014
Стимулиране на продажбите на търговските посредници
Учебният материал се състои от четиринадесет страници и е на тема "Стимулиране на продажбите на търговските посредници"..... Времето за инициатива е времето, необходимо за подготовка на програмата преди внедряването й. То покрива ...
Курсова работа по Икономика добавен на 18.02.2014
Публично предлагане на ценни книжа
Курсова работа на тема "Публично предлагане на ценни книжа", материалът се състои от тринадесет страници.... В този случай капиталът на дружеството не се увеличава, но акционерите, които желаят, биха могли да се освободят от част ...
Курсова работа по Финанси добавен на 18.02.2014
Финансова криза 1996-1997г.
Документът се състои от единадесет страници..... Това извиква нуждата от особена концентрация на политическата енергия в градивни начинания, които да организират формирането и консолидирането на един нов държавнически режим. Факти...
Курсова работа по Икономика добавен на 18.02.2014
Анализ на работата по качество в фирма
Курсова работа по: Управлението на качеството на тема "Анализ на работата по качество в фирма", материалът се състои от 27 страници.... Фирмата се стреми да подобри духа и климата на работа вътре в нея. Това й дава конкурентно пр...
Курсова работа по Икономика добавен на 17.02.2014
Измами с ДДС и техники на данъчен контрол за разкриването им
Курсова работа по: Система и контрол на данъците и социалните осигуровки на тема "Измами с ДДС и техники на данъчен контрол за разкриването им", документът се състои от седем страници.... Предимството е, че за разлика от класиче...
Курсова работа по Финанси добавен на 17.02.2014
Интернет маркетинг – възможности, същност и задачи
Курсова работа по: Маркетинг на тема "Интернет маркетинг – възможности, същност и задачи", материалът се състои от двадесет страници.... Анализът може да се осъществи по традиционния начин чрез проучване на информацията, намираща ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 17.02.2014
Същност и развитие на маркетинговия микс
Курсова работа по: Маркетинг на тема "Същност и развитие на маркетинговия микс", материалът се състои от тринадесет страници.... Ползването на намаление при тях е възможно, ако е изпълнено някое условие. В зависимост от характера ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 17.02.2014
Проспект на първично публично предлагане на акции
Учебният материал се състои от дванадесет страници.... Посочените по –горе лица Декларират с подписите, положени на последната страница на документа, че са отговорни за изготвената информация и фактите, които са изложели не съдърж...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 15.02.2014
Източници на данъчните постъпления. Видове данъци
Курсов проект по: Финанси на тема "Източници на данъчните постъпления. Видове данъци", материалът се състои от 24 страници.... Субекти на данъка са приобретателите на дарения, купувачите и субектите при замяната, които са получили...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.02.2014
Фалитът на общинската охранителна фирма
Курсова работа по: Корпоративната сигурност на тема "Фалитът на общинската охранителна фирма "Егида" ", материалът се състои от 17 страници.... Те изискват и прилагането на иновационни инструменти за управление (а също така и за...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 13.02.2014
Директният и онлайн маркетинг, като съвременна комуникация без граници
Курсова работа на тема "Директният и онлайн маркетинг, като съвременна комуникация без граници", материалът се състои от 27 страници.... Спечелен онлайн маркетинг- при него измерваме споменаванията на наш продукт , услуга или бран...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 13.02.2014
Джон Мейнард Кейнс - курсова работа
Курсова работа на тема "Джон Мейнард Кейнс", материалът се състои от шест страници.... Той не само признава банкрута на свободната конкуренция и неспособността на капиталистическото пазарно стопанство да се саморегулира, но беше п...
Курсова работа по Икономически теории добавен на 12.02.2014
Аграрна политика за директно поддържане доходите на селскостопанските производители
Учебният материал се състои от 35 страници и разглежда: 1. Аграрните проблеми и необходимостта от правителствена намеса. 2. Същност и цели на аграрната политика. 3. Инструменти на аграрната политика –обща характеристика. 4. Типове...
Курсова работа по Агробизнес добавен на 12.02.2014
Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг
Курсова работа на тема "Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг", материалът се състои от осемнадесет страници.... За граници на стойността на бързата ликвидност се приемат 1-2, което означава, че ако дадена фирма...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 12.02.2014
Същност и елементи на счетоводния метод
Курсов проект на тема "Същност и елементи на счетоводния метод. Кратка характеристика на балансовото обобщаване като елемент на счетоводния метод", материалът се състои от единадесет страници.... Първо информацията която е регистр...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 12.02.2014
Страници: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg