ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки
Курсова работа по: Банково счетоводство на тема "Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки", материалът се състои от 12 страници.... Може да се наложи сумите за разходи, начислени по данък върху печалбата з...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 12.02.2014
Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор
Курсова работа по: Бюджетно счетоводство на тема "Счетоводно отчитане на материалните запаси. Сравнение между частния и публичния сектор", материалът се състои от 23 страници.... Когато отчетната стойност на материалния запас е по...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 12.02.2014
Общински бюджет
Курсов проект по: Местно самоуправление на тема "Общински бюджет", материалът се състои от шестнадесет страници.... Оперативното им управление се осъществява от специализирани финансови служители на общината, такива са финансовият...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.02.2014
Финансов анализ на фирмената дейност
Учебният материал се състои от седемнадесет страници.... Дори при наличието на това малко понижение, все пак балнсовото число през последната година от отчетния период е по-високо отколкото през началната година. Балансът отговаря...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.02.2014
Бизнес план за ресторант
Документът се състои от 35 страници.... Зад цялата технология по обслужването на гостите в ресторанта ще се крие един голям и сплотен екип от хора. Всъщност човешкия фактор е основополагащия в ресторантьорството, тъй като хората ...
План по Икономика добавен на 11.02.2014
Държавни ценни книжа /ДЦК/ – видове и характеристики
Курсова работа на тема "Държавни ценни книжа /ДЦК/ – видове и характеристики", материалът се състои от 25 страници.... Централната банка бе принудена да кредитира непрекъснато и пряко бюджета, в условията на лихвен процент, който ...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.02.2014
Делови преговори в международна среда. Дистрибутивен и интегративен стил на водене на международни делови преговори
Курсова работа на тема "Делови преговори в международна среда. Дистрибутивен и интегративен стил на водене на международни делови преговори ", материалът се състои от 21 страници.... Ако в този момент се привлекат вниманието и ...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 10.02.2014
Познанието като философски проблем. Епистемология
Реферат по: Философия на тема "Познанието като философски проблем. Епистемология", материалът се състои от седем страници.... Познанието има социокултурен характер, то е преплетено в реалната жизнена дейност на човека. Той непрекъ...
Реферат по Финанси добавен на 09.02.2014
Основи на Маркетинга - лекции
Учебният материал се състои от 61 страници.... Какво се разбира под понятието “маркетинг”? • Къде се прилага маркетингът? • Какво е благоприятствало възникването на “пазар на купувача” и каква е ролята на маркетинга в неговите усл...
Лекция по Маркетинг добавен на 09.02.2014
Развитие и произход на НАТО
Материалът се състои от тринадесет страници.... Нерешените въпроси и главно германския въпрос обаче се превръщат в източници на напрежение, в обекти на след военна конфронтация и на политиката на студената война. СССР и САЩ демонс...
Реферат по Международни Отношения добавен на 09.02.2014
Разходи и отговорности на местните власти в България
Учебният материал се състои от осем страници и представлява курсова работа по: Фискална децентрализация..... Поради това при прехвърлянето на отговорности на местните власти трябва да се съблюдава специфичната за всяка страна тери...
Курсова работа по Финанси добавен на 08.02.2014
Управление на промяната
Курсова работа по: Стратегическо управление на човешките ресурси на тема "Управление на промяната".... принцип е че, за да погледнеш в бъдещето си и да работиш върху него е необходимо да загърбиш миналото. Връзката с миналото е пр...
Курсова работа по Икономика добавен на 08.02.2014
Олигопол на пазара
Курсова работа по: Микроикономика на тема "Олигопол на пазара (цени на горивата)", материалът се състои от 14 страници.... Тъй като продукцията на тези фирми е слабо диференцирана, за потенциалните клиенти е почти безразлично къ...
Курсова работа по Микроикономика добавен на 08.02.2014
Паричен съвет в Аржентина
Учебният материал се състои от осем страници..... Засилването на долара през последните четири години обаче довежда до засилване на песото, до спад в конкурентноспособността на аржентинските стоки, до трайна рецесия в страната и д...
Реферат по Финанси добавен на 07.02.2014
Финансиране на бизнеса чрез суап
Курсова задача по „Финансиране на бизнеса”, материалът се състои от 12 страници.... Включват се и други съображения, като очакванията за правителствената политика, ликвидността, търсенето и девалвацията. Таксата може да бъде взета...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.02.2014
Управление на държавния дълг
Реферат по: Бюджет и бюджетна политика на тема "Управление на държавния дълг", материалът се състои от 11 страници....Определя се от нуждата от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения. Произтича от несъответствие...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.02.2014
Аутсорсингов план
Учебният материал се състои от 13 страници.... Сътрудниците, отговорни за внедряване на аутсорсинг-релациите разбират ясно ключовите фактори за успешна работа в алианса. Проблемите, които могат да възникнат и да попречат или да п...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 06.02.2014
Отчет за проведено практическо обучение във фирма
Документът се състои от единадесет страници.... Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди). ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 06.02.2014
Същност на организацията, основни характеристики, модел на организационно поведение
Курсов проект по: Организационно проектиране на тема "Същност на организацията, основни характеристики, модел на организационно поведение", материалът се състои от десет страници.... Терминът устройство насочва към редица фактори....
Курсова работа по Икономика добавен на 06.02.2014
Хуманитарната интервенция в Сирия
Курсова работа на тема "Хуманитарната интервенция в Сирия", учебният материал се състои от 12 страници.... Прибързаното и използван би могло да доведе до злоупотреба със сила, нарушаване на човешките права, пренебрегване принципа ...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 05.02.2014
Страници: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg