ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пазар на труда. Основни индикатори
Курсов проект по: Икономика на Европейския съюз на тема "Пазар на труда. Основни индикатори", документът се състои от тринадесет страници..... За разлика от други стоки, труда който се предлага като такава на работодателя не закуп...
Курсова работа по Икономика добавен на 12.01.2015
Анализ на рентабилността
Курсова работа по: Анализ на финансовите отчети на тема "Анализ на рентабилността", документът се състои от двадесет страници..... В заключение на трябва да се отбележи, че могат да се съставят и други отношения, характеризиращи р...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 10.01.2015
Институционална характеристика
Учебният материал се състои от десет страници..... Административното ръководство на администрацията на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор. Главният секретар: ...
Курсова работа по Икономика добавен на 08.01.2015
Как да стимулираме заетостта по време на криза?
Курсова работа на тема "Как да стимулираме заетостта по време на криза?", материалът се състои от 18 страници..... Негативното влияние на кризата се изразява в това, че индикаторите на пазара на труда се влошават. Също така и е ре...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.01.2015
Характеристика на дейността на общинската администрация в община Хасково
Курсова работа на тема "Характеристика на дейността на общинската администрация в община Хасково", документът се състои от 13 страници.... Ето защо, и бъдещото u развитие е свързано главно със създаване на условия за икономическо ...
Курсова работа по Икономика добавен на 06.01.2015
Счетоводно отчитане на разчети с персонала и осигурителните задължения прилежащи към тях. Сравнение между частния и публичния сектор
Курсова работа по: Бюджетно счетоводство на тема "Счетоводно отчитане на разчети с персонала и осигурителните задължения прилежащи към тях. Сравнение между частния и публичния сектор (първостепенни и второстепенни разпоредители с ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 03.01.2015
Глобализацията и влиянието й върху труда
Реферат по: Икономика на труда на тема "Глобализацията и влиянието й върху труда", документът се състои от осем страници и разглежда: 1.Що е глобализация 2.Развитие на глобализацията 3.Лична преценка за глобализация..... Според ме...
Реферат по Икономика на труда добавен на 03.01.2015
Финансово-счетоводен анализ на депозитния портфейл на търговските банки
Курсова работа на тема "Финансово-счетоводен анализ на депозитния портфейл на търговските банки", документът се състои от десет страници и разглежда: 1. Същност, роля и значение на финансово-счетоводния анализ 2. Счетоводен анали...
Курсова работа по Финанси добавен на 02.01.2015
Данъчен кредит
Документът се състои от осем страници и разглежда: 1. Същност на данъчния кредит 2. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ 3. Условия, при наличието на които възниква правото на данъчен кредит 4. Възникване на прав...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.01.2015
Брутните международни валутни резерви в България
Курсова работа на тема "Брутните международни валутни резерви в България", документът се състои от четири страници..... В условията на засилена колебливост на финансовите пазари в еврозоната в последните години все по-важно знач...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.12.2014
Добри практики за мотивиране на млади служители
Курсова работа по: Управление на човешките ресурси на тема "Добри практики за мотивиране на млади служители", документът се състои от дванадесет страници..... Често започват работа в малки или средни фирми, за да натрупат опит с ц...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.12.2014
Изследване и анализ на системата за управление на човешките ресурси в фирма
Курсова работа по: Мениджмънт на човешките ресурси на тема "Изследване и анализ на системата за управление на човешките ресурси в ,,Сватбена агенция Брилянтин’’", документът се състои от 14 страници..... Ние можем и знаем как да п...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.12.2014
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната
Курсова работа по: Макроикономика на тема "Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната", документът се състои от осемнадесет страници..... Намалението на раждаемостта е...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 20.12.2014
Европейска сметна палата
Курсова работа на тема "Европейска сметна палата", документът се състои от шест страници и разглежда: 1. История 2. Роля 3. Структора на ЕСП 4. Дейност и процес на вземане на решения.... Всички 28 членове на ЕСП провеждат заседани...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 17.12.2014
Работната заплата като основен стимул за работа във фирмата
Курсова работа по: Управление на Човешките ресурси на тема "Работната заплата като основен стимул за работа във фирмата", документът се състои от осем страници..... ...
Курсова работа по Икономика добавен на 17.12.2014
Фирмената организация на българската икономика
Курсова работа на тема "Фирмената организация на българската икономика – критерии; малки, средни и големи предприятия; юридическият статут на фирмите", документът се състои от тринадесет страници..... Естеството на българското еже...
Курсова работа по Микроикономика добавен на 17.12.2014
Мотивация на човешките ресурси в организацията
Курсова работа по: Стратегическо управление на човешките ресурси на тема "Мотивация на човешките ресурси в организацията", документът се състои от 18 страници.... Този модел, в противовес на модела на икономическата целесъобразнос...
Курсова работа по Икономика добавен на 14.12.2014
Инфлация и дефлация в България през последните 5 години
Курсова работа на тема "Инфлация и дефлация в България през последните 5 години", документът се състои от шест страници.... Като вземем предвид гореописаните статистики, можем да заключим, че инфлацията в България (за последните 5...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2014
Необходимост, същост, роля и значение на способите за фактическия контрол
Документът се състои от единадесет страници и разглежда: I. Необходимост, същост, роля и значение на способите за фактическия контрол ІІ. Използване на способите на фактическия контрол в дейността на контролните органи..... Способ...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2014
Принципи на дейността на органите на съдебната система
Курсова работа по: Устройство на съдебната власт и нейната администрация на тема "Принципи на дейността на органите на съдебната система", документът се състои от седем страници..... ...
Курсова работа по Икономика добавен на 11.12.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg