ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Как да стимулираме заетостта по време на криза?
Курсова работа на тема "Как да стимулираме заетостта по време на криза?", материалът се състои от 18 страници..... Негативното влияние на кризата се изразява в това, че индикаторите на пазара на труда се влошават. Също така и е ре...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.01.2015
Характеристика на дейността на общинската администрация в община Хасково
Курсова работа на тема "Характеристика на дейността на общинската администрация в община Хасково", документът се състои от 13 страници.... Ето защо, и бъдещото u развитие е свързано главно със създаване на условия за икономическо ...
Курсова работа по Икономика добавен на 06.01.2015
Счетоводно отчитане на разчети с персонала и осигурителните задължения прилежащи към тях. Сравнение между частния и публичния сектор
Курсова работа по: Бюджетно счетоводство на тема "Счетоводно отчитане на разчети с персонала и осигурителните задължения прилежащи към тях. Сравнение между частния и публичния сектор (първостепенни и второстепенни разпоредители с ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 03.01.2015
Глобализацията и влиянието й върху труда
Реферат по: Икономика на труда на тема "Глобализацията и влиянието й върху труда", документът се състои от осем страници и разглежда: 1.Що е глобализация 2.Развитие на глобализацията 3.Лична преценка за глобализация..... Според ме...
Реферат по Икономика на труда добавен на 03.01.2015
Финансово-счетоводен анализ на депозитния портфейл на търговските банки
Курсова работа на тема "Финансово-счетоводен анализ на депозитния портфейл на търговските банки", документът се състои от десет страници и разглежда: 1. Същност, роля и значение на финансово-счетоводния анализ 2. Счетоводен анали...
Курсова работа по Финанси добавен на 02.01.2015
Данъчен кредит
Документът се състои от осем страници и разглежда: 1. Същност на данъчния кредит 2. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ 3. Условия, при наличието на които възниква правото на данъчен кредит 4. Възникване на прав...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.01.2015
Брутните международни валутни резерви в България
Курсова работа на тема "Брутните международни валутни резерви в България", документът се състои от четири страници..... В условията на засилена колебливост на финансовите пазари в еврозоната в последните години все по-важно знач...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.12.2014
Добри практики за мотивиране на млади служители
Курсова работа по: Управление на човешките ресурси на тема "Добри практики за мотивиране на млади служители", документът се състои от дванадесет страници..... Често започват работа в малки или средни фирми, за да натрупат опит с ц...
Курсова работа по Икономика добавен на 28.12.2014
Изследване и анализ на системата за управление на човешките ресурси в фирма
Курсова работа по: Мениджмънт на човешките ресурси на тема "Изследване и анализ на системата за управление на човешките ресурси в ,,Сватбена агенция Брилянтин’’", документът се състои от 14 страници..... Ние можем и знаем как да п...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 20.12.2014
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната
Курсова работа по: Макроикономика на тема "Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната", документът се състои от осемнадесет страници..... Намалението на раждаемостта е...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 20.12.2014
Европейска сметна палата
Курсова работа на тема "Европейска сметна палата", документът се състои от шест страници и разглежда: 1. История 2. Роля 3. Структора на ЕСП 4. Дейност и процес на вземане на решения.... Всички 28 членове на ЕСП провеждат заседани...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 17.12.2014
Работната заплата като основен стимул за работа във фирмата
Курсова работа по: Управление на Човешките ресурси на тема "Работната заплата като основен стимул за работа във фирмата", документът се състои от осем страници..... ...
Курсова работа по Икономика добавен на 17.12.2014
Фирмената организация на българската икономика
Курсова работа на тема "Фирмената организация на българската икономика – критерии; малки, средни и големи предприятия; юридическият статут на фирмите", документът се състои от тринадесет страници..... Естеството на българското еже...
Курсова работа по Микроикономика добавен на 17.12.2014
Мотивация на човешките ресурси в организацията
Курсова работа по: Стратегическо управление на човешките ресурси на тема "Мотивация на човешките ресурси в организацията", документът се състои от 18 страници.... Този модел, в противовес на модела на икономическата целесъобразнос...
Курсова работа по Икономика добавен на 14.12.2014
Инфлация и дефлация в България през последните 5 години
Курсова работа на тема "Инфлация и дефлация в България през последните 5 години", документът се състои от шест страници.... Като вземем предвид гореописаните статистики, можем да заключим, че инфлацията в България (за последните 5...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2014
Необходимост, същост, роля и значение на способите за фактическия контрол
Документът се състои от единадесет страници и разглежда: I. Необходимост, същост, роля и значение на способите за фактическия контрол ІІ. Използване на способите на фактическия контрол в дейността на контролните органи..... Способ...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2014
Принципи на дейността на органите на съдебната система
Курсова работа по: Устройство на съдебната власт и нейната администрация на тема "Принципи на дейността на органите на съдебната система", документът се състои от седем страници..... ...
Курсова работа по Икономика добавен на 11.12.2014
Проблеми на правовото регулиране на транснационалните корпорации на международно и национално равнище
Реферат на тема "Проблеми на правовото регулиране на транснационалните корпорации на международно и национално равнище", документът се състои от четиринадесет страници..... Същевременно и световният износ сам по себе си се превръщ...
Реферат по Международни Отношения добавен на 11.12.2014
Ресурсна обезпеченост на България
Учебният материал се състои от единадесет страници.... До момента капиталовия пазар в България не изпълнява пълноценно специфичните цели, които са му отредени. Въпреки известните различия в степента на еволюция на отделните сегме...
Курсова работа по Икономика добавен на 11.12.2014
Бизнес план за откриване на обект от типа „скара бира“
Учебният материал се състои от единадесет страници.... В първите месеци след отриването на обекта очакваме около 10-12 000 лв. месечен оборот, което означава, че след приспадане на разходите ще имаме между 430 и 1400 лв. нетна печ...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.12.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Планове по Археология
 Уроци по Културология
 Теми по Геология
 Други учебни материали по Застрахов...
 Теми по Геометрия
 Проекти по Счетоводство
 Лекции по Физика
 Съчинение разсъждения по Литература
 Лекции по Медицина
 Теми по Микроикономика
 Есета по Литература
 Анализи по Маркетинг
 Лекции по Реклама и PR
 Дипломни работи по Социология
 Документи по Химия на високомолекул...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg