ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Иновации и предприемаческа дейност
Курсова работа по: Предприемачество на тема "Иновации и предприемаческа дейност", документът се състои от 12 страници.... Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Тя се свързва най – вече с развитието и растежа на ...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.11.2014
Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК
Курсова работа по: ТНК и световната икономика на тема "Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК", документ се състои от десет страници..... Различните еко-движения постоянно правят кампании по тези въпрос...
Курсова работа по Икономика добавен на 21.11.2014
Анализ на организационната структура на фирма
Курсова задача на тема "Анализ на организационната структура на фирма", документът се състои от осем страници.... Производственият процес включва производство на студено-сушено месо, разфасовки и млени меса, обескостяване Отделът ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 21.11.2014
Външна търговия на България (2007 – 2012)
Курсова работа на тема "Външна търговия на България (2007 – 2012)", документът се състои от 18 страници..... Силен пазар за българското вино се оказа Китай, където интересът е предимно към нашите марки от средния клас, които са и ...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 21.11.2014
Липсата на ефективност при привличането на преки чуждестранни инвестиции в България
Материалът се състои от десет страници и разглежда: 1. Фактори, ограничаващи притока на преки чужди инвестиции в страната 2. Мерки за преодоляване на конкурентните недостатъци на България 3. Заключение.... Чуждестранните инвестици...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.11.2014
Производствен мениджмънт и инженеринг
Курсова задача по "Производствен мениджмънт и инженеринг", документът се състои от девет страници.... Предметите на труда включват различни видове суровини, материали и полуфабрикати,върху които работниците въздействат чрез техник...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 19.11.2014
Маркетингово проучване на пазара на верига ресторанти за бързо хранене Макдоналдс
Документът се състои от 11 страници.... Нашият анализ се основава на търговско дружество "Макдоналдс", и по-специално на на техния продукт Биг Мак. За него ще започнем нашето проучване с кратък преглед на принципите на "Макдоналдс...
Казус по Маркетинг добавен на 17.11.2014
Аграрна икономика
Семестриална работа на тема: Аграрна икономика, документът се състои от 31 страници и разглежда: I Състояние на аграрния отрасъл и мястото му в националната икономика 1. Състояние на аграрния отрасъл 1.1. Използване на площите със...
Курсова работа по Агробизнес добавен на 15.11.2014
Бранд – търговска марка
Реферат на тема "Бранд – търговска марка", документът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1.Какво е търговска марка. 2.За какво са търговските марки 3. Стойност на търговските марки 4. Защо всяка компания трябва да защит...
Реферат по Маркетинг добавен на 13.11.2014
Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие
Курсова работа по: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие „Данон Сердика“ АД, документът се състои от двадесет и осем страниц...
Курсова работа по Планиране и прогнозиране добавен на 12.11.2014
Пазар на ресурсите – ценообразуване на производствените фактори
Документът се състои от тринадесет страници и разглежда: 1.Увод 2.Изложение 2.1 Пазар на ресурсите 2.2. Производствени фактори 2.3.Ценообразуване на производствените фактори 3.Заключение 4.Използвана литература..... Всеки ресурс е...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката.
Материалът се състои от девет страници и е на тема "Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката. Посочете примери за пряка и косвена намеса. С какви инструменти си служи държав...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Каква е ролята на държавата в условията на нарастваща глобална конуренция?
Документът се състои от девет страници.... Пренебрежителното отношение на политиците към държавата и нейната отговорност в условията на глобализиращото се общество всъщност е свързано с възприемането на порочната идеологическа кон...
Курсова работа по Икономика добавен на 07.11.2014
Създаване на сватбена агенция - бизнес план
Учебният материал се състои от осемнадесет страници и разглежда: 1.Резюме 1.1 Какво представлява сватбената агенция 1.2 Бизнес идея 1.3 Бизнес философия 1.4 Предназначение на бизнес плана 2. Профил на комп...
План по Икономика добавен на 07.11.2014
Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес
Курсова работа по: Икономика на предприятието на тема "Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес", документът се състои от петнадесет страници.... Внимание заслужава и влиянието на фактор...
Курсова работа по Икономика добавен на 05.11.2014
Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията
Курсов проект на тема "Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията", документът се състои от единадесет страници.... Разновидностите на времевите нормативи за различни видове норми,...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 04.11.2014
Базелски комитет по банков надзор
Материалът се състои от 29 страници и разглежда: I. Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти 1. Политика за установяване на отношения с клиент 2. Идентификация на клиентите 3. Общи изисквания за иден...
Документ по Финанси добавен на 04.11.2014
Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането
Лекция на тема: Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането . Застрахователен пазар. Финансиране на застрахователните компании . Застрахователни посредници и застраховки. Материалът се състои от три страници и разглежд...
Лекция по Застрахователно дело добавен на 04.11.2014
Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.
Курсов проект по: Международна финансова и бизнес история на тема "Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.", документът се състои от 28 страници..... Започнал процес на ликвидация на едрата земеделска собственост, б...
Курсова работа по Финанси добавен на 03.11.2014
Анализ на ликвидността
Курсова работа по: Анализ на финансовите отчети на финансовото предприятие на тема "Анализ на ликвидността", документът се състои от тринадесет страници..... Ето защо, ликвидността се анализира на база показатели, които са количес...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 31.10.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg