ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството
Курсова работа на тема "Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството", документът съдържа двадесет страници.... Чрез разработване на маркетингова концепция на фирмата могат да се обобщят отговорите на тези често задавани въпроси. ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 17.10.2014
Сравнение между банков заем и лизинг
Учебният материал се състои от десет страници и представлява курсова работа на тема "Сравнение между банков заем и лизинг"..... При финансирането чрез лизинг се плаща малко по-висока парична сума, но лизингополучателят има по-лесе...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.10.2014
Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград
Документът се състои от тридесет страници..... Първоначалната ниска заетост се обуславя от началното навлизането на продукта на пазара, но с приближаването на пролетно-летния сезон се очаква ръст, поради вече утвърждаващите се паз...
Курсова работа по Икономика добавен на 15.10.2014
Външнотърговска сделка за покупко-продажба. Условия (клаузи) на външнотърговския договор
Документът се състои от шест страници.... Инициативата за осъществяването на търговски контакт е прието, че би могло да се осъществи, както от страна на продавача така и от страна на купувача. Официалното търговско предложение за ...
Казус по Икономика добавен на 14.10.2014
Управление и организация на външната търговия в България
Документът съдържа десет страници..... 3) Продуктов модел – фирмата се занимава активно с външнотърговска дейност, като се специализира по групи продукти или по разновидностите на един продукт. За всяка група продукти или отделна ...
Лекция по Икономика добавен на 14.10.2014
Роля и значение на счетоводната информация за управлението на външнотърговската дейност в условията на съвременната пазарна икономика
Учебният материал се състои от двадесет страници...... В общата подготовка се включват такива мероприятия като: изработване, сключване и прилагане на междуправителствени търговски договори и спогодби, създаващи добра база за търго...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 14.10.2014
Парична политика на централната банка на Япония
Курсова работа по: Парична теория и парична политика – ІІ ниво на тема "Парична политика на централната банка на Япония", документът се състои от 21 страници.... По време на своите заседания, политическия съвет обсъжда икономическ...
Курсова работа по Икономика добавен на 14.10.2014
Стратегическа рамка за развитието на община Пловдив за периода 2014-2020г.
Учебният материал се състои от дванадесет страници.... Съответно, за да може градът да развие своята икономика и тя да бъде конкурентоспособна и на едни от най-развитите градове в света, общината трябва да заложи на добре квалифиц...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.10.2014
Критичен анализ на „Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.”
Курсова работа на тема "Критичен анализ на „Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.”", документът се състои от седем страници..... Демографските процеси ...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 09.10.2014
Позицията на Великобритания по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 2020г.
Материалът се състои от 21 страници и разглежда: 1. Многогодишната финансова рамка на ЕС – същност и особености 2. Обобщение на споразумението на Европейския съвет 3. Мнението на Великобритания относно съставената многогодишна ф...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.10.2014
Бизнес етика и международен мениджмънт
Курсова работа по: Международен мениджмънт на тема "Бизнес етика и международен мениджмънт", документът се състои от единадесет страници.... Социално – културните особености на отделните нации и етнически групи се определят от въз...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 28.09.2014
Деловите контакти при осъществяване на сделки с недвижими имоти
Курсова работа на тема "Деловите контакти при осъществяване на сделки с недвижими имоти", документът се състои от шестнадесет страници.... Целта при първия разговор е да създадем у отсрещната страна интерес и желание да се срещне ...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 28.09.2014
Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район
Доклад на тема "Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район", материалът съдържа шест страници..... При селското стопанство се наблюдава ,че технологичните разходи са сведени до минимум, което води до малки добиви и ниско ...
Анализ по Планиране и прогнозиране добавен на 26.09.2014
Добро ли е здравеопазването в България?
Контент анализ на тема "Добро ли е здравеопазването в България?", документът се състои от седем страници.... За съжаление голяма част от нашите лекари предпочитат да практикуват навън, тъй като там трудът им е справедливо оценен и...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 26.09.2014
Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение
Курсова работа по: Информационен мениджмънт на тема "Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение", материалът съдържа 14 страници.... При неспазване на нормите да бъде нака...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 22.09.2014
Организационно поведение - пищови
Пищови по: Организационно поведение, материалът съдържа 36 страници.... Те се основават на мотивационната функция на работната заплата.Планиране на разходите за труд-задачата е да се определят разходите за ефективното функциониран...
Пищов по Икономика добавен на 22.09.2014
Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес
Доклад по: Маркетинг на тема Управление на маркетинга - книга "Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес", материалът се състои от 24 страници.... Всички те имат влияние върху потенциала за печалба....
Доклад по Маркетинг добавен на 21.09.2014
Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, , разчети с ДОО,здравно осигуряваване и други свързани с персонала
Материалът се състои от осемнадесет страници.... 1. Краткосрочни доходи – доходите на персонала, които стават напълно изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персонала е положил труд. В тези доходи не се вкл...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 17.09.2014
Същност и развитие на международната криза на дълговете
Учебният материал се състои от девет страници.... Първо, парите няма да се умножават без нищо насреща. Заради търговията между отделните банки се получава така, че те си дължат големи суми, но влоговете в тези банки са по-малко. В...
Курсова работа по Икономически теории добавен на 17.09.2014
Теоретико-методологични проблеми при представяне и отчитане на лицензионните права
Курсова работа по: Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и природните ресурси на тема "Теоретико-методологични проблеми при представяне и отчитане на лицензионните права", материалът се състои от петнадесет ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 17.09.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg