ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Понятия и аспекти в деловото общуване
Материалът се състои от осем страници.... Ценности и норми на поведение това са правила, които предписват определено поведение. Например – доверие, толерантност, надежда … Те са средство за защита и гарантиране на определени интер...
Реферат по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 13.09.2014
Обкръжаваща среда в фирма
Курсова работа по: Управление на фирмата на тема "Обкръжаваща среда на Монбат АД", материалът се състои от седем страници..... Продажбите с отложено плащане в страната и за експорт се застраховат в Българска агенция за експортно з...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 13.09.2014
Теория на властта
Реферат на глава "The logic of Power" от книгата на Манкър Олсън - Power And Prosperity: Outgrowing Communist And Capitalist Dictatorships, материалът се състои от шест страници.... В такъв случай въпросният неподвижен бандит пече...
Реферат по Икономика добавен на 11.09.2014
Основни направления и етапи в развитието на избирателната кампания
Курсова работа по: Политически маркетинг на тема "Основни направления и етапи в развитието на избирателната кампания", материалът се състои от единадесет страници..... Основна роля играят местните партийни организации, които чрез ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 08.09.2014
Сравнение на теориите за мотивацията на Маслоу, Алдърфър и Херцберг. Какво е общото и различното между тях?
Курсова работа на тема "Сравнение на теориите за мотивацията на Маслоу, Алдърфър и Херцберг. Какво е общото и различното между тях?", материалът се състои от четири страници.... поред Маслоу удовлетворяването на потребностите се о...
Курсова работа по Икономически теории добавен на 08.09.2014
Плащания базирани на акции
Учебният материал се състои от осем страници.... Разредени нетните доходи на обикновена акция се изчисляват да се получи ефект за опции върху акции и други награди на запасите, и да поеме конвертиране на привилегировани акции Въпр...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 07.09.2014
Стратегически контрол
Стратегически контрол в Девин АД. Курсова работа по Стратегически мениджмънт. Обектът на стратегически контрол, избран за нуждите на настоящата курсова работа, е фирма „Девин“ АД, материалът се състои от осем страници..... Стратег...
Казус по Мениджмънт добавен на 06.09.2014
Обучение на безработните лица в Република България
Курсова работа на тема "Обучение на безработните лица в Република България", материалът се състои от петнадесет страници.... Тази важна дейност се осъществява на местно, регионално и национално ниво и е свързана с проучване на р...
Курсова работа по Икономика добавен на 06.09.2014
Пет професионални етични казуса от нашето ежедневие
Курсова работа на тема "Пет професионални етични казуса от нашето ежедневие", материалът се състои от 14 страници.... Колкото и ограничителни и тромави да са законите и всички други нормативни актове регулиращи счетоводната профес...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.09.2014
Задачи, видове и субекти на съдебно - счетоводните експертизи
Курсова работа на тема "Задачи, видове и субекти на съдебно - счетоводните експертизи", материалът се състои от пет страници.... В границите на едно производство могат да бъдат поставени няколко на брой единични експертизи на вещи...
Курсова работа по Финанси добавен на 02.09.2014
Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД
Курсова работа по: Маркетинг на тема "Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД", материалът се състои от седем страници.... Групата има силно присъствие в страните от ЦИЕ и продължава експанзията си в региона. ОТП обслужва над 9 милио...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 02.09.2014
Счетоводен сметкоплан-национален и индивидуален
Курсова работа по: Обща теория на счетоводството на тема "Счетоводен сметкоплан-национален и индивидуален", материалът се състои от единадесет страници.... Изплатени са от касата 50лв транспортни разходи за доставени материали. ...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 02.09.2014
Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация
Курсов проект по: Маркетингови изследвания на тема "Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация", материалът се състои от десет страници.... Вторичните данни създават отправната точка за изследването и предлагат...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 31.08.2014
Училището като организация
Курсова работа по: Организационен мениджмънт на тема "Училището като организация", материалът се състои от единадесет страници.... Неговата цел е да разшири и фокусира знанието върху значимите проблеми на съвременността. Няма спор...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 27.08.2014
Влияние на идеите и възгледите на политиката между Фридман и Хайек върху развитието на икономическата теория
Курсова работа по: Икономически теории на тема "Влияние на идеите и възгледите на политиката между Фридман и Хайек върху развитието на икономическата теория", материалът се състои от дванадесет страници.... Парите разглежда като в...
Курсова работа по Икономически теории добавен на 22.08.2014
Анализ и оценка на испански емитивен национален туристически пазар
Материалът се състои от десет страници.... Резултатите показват, че социално-демографските фактори - пол, възраст, образование, район на местоживеене на пътника и основна дейност, заедно с пътните характеристики - продължителност,...
Курсова работа по Икономика добавен на 21.08.2014
Световна криза – произход и въздействие върху българската банкова система
Учебният материал се състои от десет страници.... Това влияние се разпространява посредством действието на различни фактори, които обуславят процеса на разпространението на негативните ефекти на кризата от една система към друга. ...
Курсова работа по Икономика добавен на 18.08.2014
Модерно е да си зелен
Материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Увод. 2. Какво представлява „Зеленият маркетинг“ ? 3. Как потребителите се отнасят към зелената вълна в маркетинг стратегиите? 4. Какво е влиянието на зеления маркетинг в...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 18.08.2014
Сухо мляко - курсова работа
Курсова работа на тема "Сухо мляко".... При наличие на кислород в опаковката под влияние на светлината, топлина може да настъпи окисление на мазнини. Опаковките могат да бъдат херметични без азот, нехерметични и херметични наситен...
Курсова работа по Стокознание добавен на 13.08.2014
Набиране, подбор и ориентация на човешките ресурси
Курсова работа по: Управление на човешките ресурси на тема "Набиране, подбор и ориентация на човешките ресурси", материалът се състои от единадесет страници....Тяхното правилно формулиране е изключително важно за подбора на подход...
Курсова работа по Икономика добавен на 13.08.2014
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Токсикология
 Курсови работи по Фолклористика
 Теми по Политология
 Теми по Изобр. изкуство
 Курсови работи по Теория на вероятн...
 Казуси по Туризъм
 Доклади по Култура и изкуство
 Доклади по Биогеография и география...
 Курсови работи по Метрология и уред...
 Лекции по Механика
 Дипломни работи по Педагогика
 Лекции по Технически науки
 Курсови работи по Неврология
 Курсови работи по Архитектура
 Дипломни работи по Журналистика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg