ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Стокознание, Здравен мениджмънт, Застраховат...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Мерки срещу финансовата криза в България
Световната икономика е изправена пред най-сериозния си спад от времето на Голямата депресия, предупреждава ООН. В годишния доклад на световната организация за перспективите на икономиката се подчертава още, че засега се подценява ...
Казус по Икономика добавен на 10.03.2010
Автоматизация на контролинга в управлението на прозиводственото предприятие
След изучаването на изложението в тази глава вие ще разберете: • Какви са ролята и задачите на информационното осигуряване на контролинга в производственото предприятие; • Какви информационни системи, обслужващи контролинга са с...
Лекция по Мениджмънт добавен на 10.03.2010
Приходи на индустриалното предприятие
Обособяването на индустрията като самостоятелен отрасъл в народното стопанство е резултат от дълъг икономически процес. Индустрия е отрасъл на материалното производство с нарастваща материална база, създаваща възможност за прозво...
Тема по Икономика добавен на 10.03.2010
Парите - инструмент за Макроикономически контрол
Една от главните съставки на богатсвтото в едно съвремнно общество са парите. Те са такъв актив, който съдържа преимуществото на ликвидността, т.е. лесно и бързо се превръщат в блага и услуги без загуба на стойност. Обикновенно па...
Доклад по Финанси добавен на 10.03.2010
Индустриалните отношения в България
Индустриалните отношения в организациите у нас се разглеждат преди всичко в контекста на колективните трудови преговори и подписването на колективни трудови договори. Колективното трудово договаряне най-често се представя като м...
Реферат по Икономика добавен на 10.03.2010
Валутни пазари и валутни операции
Валутните пазари са особено динамична съставна част на световния пазар ( по-специално на неговия финансов сегмент ), на която взаимно се разменят (търгуват ) паричните единици на различните страни. Обективна основа за възникването...
Реферат по Международни Отношения добавен на 10.03.2010
Диагностика на мотивационната среда във фирма
Мотивацията представлява вътрешната енергия, която включва активността на човека в живота и работата. Мотивираният служител е този, на когото му “ горят очите ”, който отива на работа “ като на празник ”, вътрешно се нуждае от ...
Реферат по Финанси добавен на 10.03.2010
Теория на парите и кредита
Възникване на парите-Първата им форма е стокови пари(протопари)-парите възникват първоначално като стока из недрата на натурално-стковата размяна.Стоковото производство и натуралната размяна имат недостатъци които се преодолява...
Лекция по Финанси добавен на 10.03.2010
Международен Валутен Борд - Същност и значение, роля, функция, предназначение, място в историята, икономическа роля за България и света
Съветът на управляващите е висшият орган (Board of Governors), в него влизат министрите на финансите или управителите на централните банки на отделните страни;  Директоратът (или Управление на изпълнителните директори - Execut...
Анализ по Икономика добавен на 10.03.2010
Инвестиции и риск
Причините за риск са различни и се проявяват по различен начин, в зависимост от конкретните условия .Дължат се преди всичко на влиянието на случайни фактори, които не винаги могат да бъдат оценени с достатъчна точност. Част от т...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Анализ на обслужването в хотел Мимоза
Спа хотел Мимоза, Златни Пясъци е 4 звезден морски хотел разположен в Златни Пясъци. Сградата на хотела се състои от 2 тела на шест и седем етажа. Модерен, изцяло климатизиран 4-звездния All Inclusive Мимоза хотел & Спа е удобн...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 10.03.2010
Икономика на труда
Същност на труда-е сложно явление,което се разглежда в разл.процеси.От соц.гледна точка трудът е отнош.м/у хората в труд.проц.От икон.гледна точка ,труд.е целесъобразна дейн. На хората за създав.на блага.(хората влизат в опр.ико...
Тема по Икономика на труда добавен на 10.03.2010
Банков анализ
В настоящата разработка съм разгледала две български банки, които имат много голям дял на българския пазар, а именно Обединена Българска Банка АД и Централна кооперативна банка АД. 1.1. Обединена Българска Банка АД Обединена Б...
Анализ по Финанси добавен на 10.03.2010
Държавната администрация в България
Апаратът на държавната администрация играе решаваща роля в развитието на икономиката, тъй като нейната структура, визия и качеството на административното обслужване предопределят до голяма степен ефективността на институциите в ...
Доклад по Икономика добавен на 10.03.2010
Индустриална революция
Индустриалната революция се осъществява първоначално в Англия, там тя придобива и най-зряла форма. Обхваща периода от 70-те години на XVIII век до средата на XIX век. Революцията се изразява в това, че се преминава от манифакту...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Характеристика на методите за третиране на опции
Опциите се считат за иновационен инструмент, въпреки че водят началото си още от 17-ти век. Началото на съвременната турговия с опции се поставя със създаването на Чикагската борса за търговия с опции през 1973г. Този пазар ста...
Курсова работа по Икономика добавен на 10.03.2010
Осигуряване за всички осигурени рискове
Осигурителните правоотношения се учредяват за натрупване на парични средства, с които да се възмездяват загубените доходи, както и повишените разходи необходими за издръжка на осигурените лица и членове на техните семейства в р...
Реферат по Икономика добавен на 10.03.2010
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизацията (потреблението на основен капитал) в брутната добавена стойност за периода 1998 – 2009 год
Компоненти на БВП по метода на доходите. Един от най-важните приоритети при формирането и развитието на макроикономическата теория е определянето на състоянието и измененията в равнището на националното производство. Обобщаващ...
Проект по Икономика добавен на 10.03.2010
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Автомобилният парк се отчита в физически еденици, в края на отчетния период, по пребиваването по календарни дни в фирмата, независимо от тяхното тех. състояние и местонахождение. Следователно еденица на отчитане на автомобилите ...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Страници: 91 92 93 94 95 96
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg