ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Театрознание и театрално изкуство, Изобр. изк...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Педагогическо взаимодействие за изграждане на умения за интерпетиране иносказателността на пословиците и поговорките
Цел: След разглеждането на картините,тълкуването на поговорката и проведените разговори учениците да могат да: - разказват за красотата и разнообразието на природата – планините равнините, реките, морето, растенията и животните; ...
Урок по Изобр. изкуство добавен на 26.07.2010
План-конспект по изобразително изкуство
план-конспект по Педагогика на изобразителната култура в детската градина за 3-та възрастова група I. Тема: “Пътуване в бъдещето” II. Цел – Формиране на общи представи за особеностите на фантазните образи. III. Програмни задач...
Конспект по Изобр. изкуство добавен на 26.05.2010
Читалище “Развитие” и Библиотека „Христо Ботев” в гр. Врацa
Възникване и развитие на читалище в гр. Враца Предпоставките на нашето Възраждане се коренят в промените на материалния бит и икономика, настъпили у нас през втората половина на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век. Развитието...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Националният археологически институт и музей
НАЦИАНОЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ Въведение Националният археологически музей към БАН е най-старият държавен музей в България. Създаден е като един институт заедно с Народната библиотека в...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Проблеми и перспективи за развитието на българската държавна политика в областта на музейното дело
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО Културното наследство на България е важна част от нейното национално богат¬ство и основен фактор за утвърждаването на културната...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Кирилицата – предимство или препятствие в обединена Европа
Кирилицата – предимство или препятствие в обединена Европа В условията на глобализацията и развиващите се с все по-бързи темпове информационни технологии ясно се открои въпросът пречи ли кирилицата на социализацията и приобщава...
Есе по Културология добавен на 23.04.2010
Реценция на книга
Книгата на доц. д-р Стефан Коларов “Книгоиздатели, литературен живот, творчество” е поредният му принос в изследването на родното книгоиздаване. Като изключим първата статия, в която проследява наченките на печата, всички остан...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Отношението на младото население към брака
Отношението на младите хора в България към брачната институция “Младите хора са изведени като приоритет в правителствената политика и са основата, върху която ще се развива европейското бъдеще на страната. Младите хора са н...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Регистрация на библиотечните фондове
Една от стъпките по пътя на всяка една библиотечна единица от придобиването ù до читателя е нейната регистрация. По същество регистрацията е вписване на всяка една книжна единица, намираща се в дадена библиотека, в специалните за ...
Документ по Културология добавен на 23.04.2010
Елинска култура
Старогръцката митология е уникално и невиждано явление в развитието на човешката цивилизация. Тя запазва своята популярност хилядолетия след създаването й в древна Елада и оказва определящо влияние върху развитието на европейската...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Класицъзмът
КЛАСИЦИЗМЪТ УПОТРЕБА НА ПОНЯТИЕТО. С други думи, понятието „класицизъм” в този случай се употребява като общо понятие за изкуство, следващо класическия канон и противопоставящо се на „разгулните” повеи в изкуството (александр...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Българските манастири през Възраждането
БЪЛГАРСКИТЕ МАНАСТИРИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 1. Обща характеристика. Отношение към основните възрожденски процеси. Според запазените исторически свидетелства до падането под османска власт в края на ХІV век в българските земи са съще...
Документ по Културология добавен на 23.04.2010
Надежда за възраждане на Свободния дух
Надежда за възраждане на Свободния дух Връзките между народите са естествен исторически процес и неминуемо водят до влияния във всички области на човешкия живот. Взаимодействия между различни култури, религии и езици ос...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Културата като социално-духовно явление
Култура и цивилизация Историческа проекция на понятието цивилизация Етимология – от латински и означава „граждански”: цивилизацията символизира обществените норми и изисквания, обноски, правата и задъл...
Лекция по Културология добавен на 23.04.2010
Обемистите описания
Обемиститте описания Две противоположни традиции в подхода към политическата култура се появяват веднага след въвеждането на понятието от Алмънд през 1956 година. Докато „Гражданската култура” е първата теория за връзкат...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Английската кухня
Английска кухня И до ден днешен английската кухня пази кулинарните традиции на "островното царство", макар че вече се чувства влиянието на Европа, преди всичко на френската кухня. Всички ястия се приготвят по най-опростен начин...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Българска национална кухня
Българска национална кухня Обликът на българската национална кухня ,нейните специфични кулинарни и вкусови особености са плод на хилядолетното развитие на кулинарното изкуство у нас. Характерна особеност на по-ранната ни к...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Италия и Испания
Италия Многообразие от двете страни на Апенините Италия е белязала културата на Европа така,както може би никоя друга страна по света.Столетия наред италианската култура е била задвижващият мотор за прогреса и новото мис...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Основни аспекти на съвременното културознание
2.Акценти/основно аспекти на съвременното културознание Определят се от тази необходимост от интердисциплинарен подход. Културознанието се налага като обединяваща всички хуманитарни дисциплини сфера. Човекът – културолог трябва...
Тема по Културология добавен на 23.04.2010
Представители на културознанието в 20 век
4.НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА И СЪЩЕСТВЕНИ ПРЕДСТВИТЕЛИ 1. Агрикултура – наука за обработването на земята; идеята за труда и човешката целенасочена намеса. Хезиот (7 век пр. н.е.) – „Дни и дела”, наръчник, в който се съдържа извес...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Социология
 Упражнения по Финанси
 Други учебни материали по Математич...
 Дипломни работи по Социална политик...
 Биографии по Астрономия
 Проекти по Механика
 Теми по Психология
 Анализи по Специална психология
 Документи по Медицина
 Реферати по Електротехника
 Курсови работи по Инженерна геологи...
 Конспекти по Материалознание
 Лекции по Стокознание
 Конспекти по Финанси
 Проекти по География
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg