ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Театрознание и театрално изкуство, Изобр. изк...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Култура, културен шок
Лекция 1 Култура(лат.) Първоначалният смисъл на думата CULTURA е обработка на земята, земеделски труд. Връзката между културата и човешката дейност е че културата е продукт на човешките прояви и култура има само в чов...
Лекция по Културология добавен на 23.04.2010
Културно-историческо наследство
За да се очертаят границите на културно- историческото ни наследство, неминуемо трябжа да се опрем на понятието, старини, исторически ценности, културни ценности и съкровища. Старините са обекти носещи белезите от човешко развитие...
Тема по Културология добавен на 23.04.2010
Културология
За да познаваме добре манталитета и духа на хората от различни епо-хи, трябва да познаваме религията им. По думите на Клод - Леви Строс „историята на религиите става неделима част от историята на самото чове-чество”. Религията е и...
Тема по Културология добавен на 23.04.2010
Малтийска кухня
Малта има своя собствена кухня. Както всички други средиземноморски страни, е благословена с прясна риба, вкусни зеленчуци, сладки плодове и изобилие на лимони, маслини, каперси и чесън, мента и босилек и други и много много слънч...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Иконографията на Европа през следвоенното време
1. Иконографията на Европа през следвоенното време: Планът Маршал Планът Маршал е не само решаващ елемент на стопанската интеграция на Европа, но също и средство за визуализация на Европа. В по- кратка форма това става в бро...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Организационна култура и управление на времето
ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ Мартин Пламенов Георгиев „Няма нищо постоянно, освен промяната.” Хераклит 1. Организационната култура • Система от споделени ценности, предположения, вярвания и норми, които ...
Урок по Културология добавен на 23.04.2010
Музейно дело
История на музейното дело в България 1. Развитие на музейното дело през 17- 19 век Един от първите исторически паметници, насочени към опазване на историческото минало е “История Славяноболгарская” на Пайсий Хилендарски, к...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Формиране на старобългарската култура VI-XI век
Формиране на старобългарската култура VI-XI век Станчо Ваклинов Увод В историята на европейската цивилизация създаването на българската държава и на средновековната българска култура представлява брънка от свързана вер...
Анализ по Културология добавен на 23.04.2010
Регионална библиотека „Христо Ботев” – гр. Враца
Курсова работа на тема: Регионална библиотека „Христо Ботев” – гр. Враца – анализ на възможностите за задоволяване на читателските търсения и възможността за провеждане на практики от студенти специалност „ Културология” Библ...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Културно и историческо развитие на Атонските манастири през Средновековието
Р Е Ф Е Р А Т на тема: „Културно и историческо развитие на Атонските манастири през Средновековието” Укрепването и ролята на манастирите в Балканския православен свят през Средновековието като културни центрове, нам...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Актуалност на темите за културата и комуникацията
Актуалност на темите за културата и комуникацията Човек – култура.Човек е немислим вън от културата * Човек може да се разглежда като „продукт” на културата, въвлечен в нейните норми и ценности, обучен на технологиите на дейнос...
Лекция по Културология добавен на 23.04.2010
Естеството на културата
Представата ни за култура се формира в съзнанието ни като подходим към нея с разберане. Трудно е да се даде точно определение, тъй като понятието е многостранно и многопластово. Ако разсъждаваме абстрактно бихме могли да направи...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Младежката субкултура
3. Младежката субкултура Историята на самото понятие за културна идентичност е свързана с мла- дежта – да си припомним началото на популяризирането на този сега вероятно най-широко прилаган интегрален термин чрез книгата на Ери...
Тема по Културология добавен на 23.04.2010
Градска култура и съвременна градска среда
Изследванията на градската среда започват след края на Втората световна война. Тогава се и формира направлението в науката “Етнография на съвременността”, като първоначално целта й е да изследва промените настъпили в Града след...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Читалището-люлка на българската духовност
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА Родоначалниците, пионерите, първите, в която и област да са се появили и появяват – социалната, икономическата, политическа...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Българското културно-историческо наследство като част от Европейското и Световното културно наследство
Българското културно-историческо наследство като част от Европейското и Световното културно наследство Увод: Българското културно-историческо наследство е наследството на една държава, на територията на която след основаван...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Как българското свещенство определя своите пастирски пазачи в периода 1943 - 1944
Тема: Как българското свещенство определя своите пастирски пазачи в периода 1943 - 1944 Съвременният човек често се страхува да покаже, че е вярващ; на него му се струва, че има нещо особено, нещо специално религиозно в това да...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Представата за рая в „Утопия” на Томас Мор
Утопия е въображаем остров, описан от Томас Мор като място със съвършена социална, правна и политическа система. Днес думата се използва за общества, които са нереалистични и които е невъзможно да бъдат осъществени. С „Утопия“ ...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Културологията като наука. Актуалност на културознанието
Същност, функция и структура на културологията. В историята на идеите,свързани с познанието на обществото,културата и човека,името на Лесли Уайт има вече своето трайно и превилегировано място.Той е между първите изслед...
Реферат по Културология добавен на 23.04.2010
Развитие и структура на човешките раси
РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА НА ЧОВЕШКИТЕ РАСИ 1. Същност на расите Произход на понятието: - Арабски корен – рас – глава, начало - Италиански корен – раца – плен За пръв път това понятие е употребено от Франсоа Берние през 1684г. в...
Лекция по Културология добавен на 23.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по История на държав...
 Доклади по Изобр. изкуство
 Тестове по Право
 Реферати по Естетика
 Пищови по Макроикономика
 Лекции по Биология
 Теми по Мениджмънт
 Дипломни работи по Математика
 Уроци по Право
 Реферати по Социална психология
 Лекции по Лингвистика
 Лекции по Изследване на операциите
 Реферати по Конституционно право
 Курсови работи по Технология за пре...
 Лекции по Право
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg