ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Теория на възпитанието, Специална педагогика...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Основните форми на дискусия и тяхното приложение в обучението по философските дисциплини
Материалът се състои от осем страници.... Синектиката има два етапа: първият е посветен на запознаването с характеристиките на проблема, а вторият включва стимулирането на участниците да търсят непознато решение. Методът е най-по...
Реферат по Педагогика добавен на 05.01.2014
Терапевтични интервенции при деца с аутизъм
Материалът се състои от 11 страници.... В същото време съществува опасност детето да бъде лишено от някоя форма на общуване, която то е намерило за ефективна. Това не означава да се каже, че "избухванията" са приемливи форми на об...
Реферат по Педагогика добавен на 05.01.2014
Инстинкт и обучение. Импринтинг
Учебният материал е на тема "Инстинкт и обучение. Импринтинг", съдържа седем страници.... и др. Носители на такива признаци могат да бъдат природни обекти или други животни. Привикването играе важна роля в много аспекти на приспо...
Тема по Педагогика добавен на 25.12.2013
Фактори за развитието на личността
Курсова работа по: Теория на възприятието на тема "Фактори за развитието на личността", учебният материал се състои от 16 страници.... Съзнанието е основна характеристика на човека. Биологическото в човека съществено се различава ...
Курсова работа по Педагогика добавен на 25.12.2013
Взаимодействие на учителите с родители на дете с умствена изостаналост
Реферат на тема "Взаимодействие на учителите с родители на дете с умствена изостаналост", материалът се състои от девет страници.... Предучилищния период и започването на училищния период е важно събитие за всяко семейство, но за ...
Реферат по Педагогика добавен на 22.12.2013
Симптоматични и терапевтични интервенции по Бун
Учебният материал се състои от 12 страници и представлява реферат на тема "Симптоматични и терапевтични интервенции по Бун".... Целта на тази техника е пациента да усвои естествената височина на гласа. Тази техника изисква да се у...
Курсова работа по Педагогика добавен на 22.12.2013
Логопедия
Материалът съдържа седем страници.... ППрез последните години в Гърция все повече има увеличаване на студентите, които избират да упражняват професия в областта на логопедията и логотерапията. В Гърция, се прилагат методи за п...
Реферат по Педагогика добавен на 14.12.2013
Българската образователна система - курсова работа
Материалът съдържа 12 страници..... Общо средно образование от своя страна може да бъде разделено на общообразователно и специализирано образование.Съществуват средни общообразователни училища с период на обучение 4-5 години.Прием...
Курсова работа по Педагогика добавен на 08.12.2013
Интерактивни методи на обучение
Реферат на тема "Интерактивни методи на обучение", материалът съдържа седем страници..... Тя е в съответствие с програмите на страните от Европа и демонстрира стремежа на българското образование да достигне едни добри резултати. В...
Реферат по Педагогика добавен на 28.11.2013
История на логопедията в България
Учебният материал се състои от 12 страници.... В последните години съществува тенденцията децата със СОП да бъдат изведени от социалните заведения и да бъдат интегрирани в масовите учебни заведения. Интегрираното им обучение в общ...
Реферат по Педагогика добавен на 26.11.2013
Масмедиите и новите комуникационни средства като възпитателен фактор
Учебният материал се състои от шест страници.... Ролята на телевизията в съвременното общество, нейните възможности за въздействие върху хората нараснаха изключително много и продължават да нарастват. Особено силно е това влиян...
Реферат по Педагогика добавен на 26.11.2013
Учениците ще учат, когато учителят
Учебният материал се състои от четири страници и е на тема "Учениците ще учат, когато учителят..."..... Трябва да има взаимно доверие между двете страни ученик – учител. То създава особена емоционална украса. Много важен момент за...
Есе по Педагогика добавен на 25.11.2013
Великата дидактика (Ян Амос Коменски)
Материалът съдържа шест страници..... Въз основа на направената периодизация в развитието той предлага следните училищни степени: майчино училище, основно училище или училище на родния език, латинско училище или гимназ...
Курсова работа по Педагогика добавен на 23.11.2013
Авторитетът на учителя
Материалът се състои от седем страници и представлява курсова работа по: Социология на образованието..... Фалшивия авторитет се проявява в множество форми : авторитет на насилието или потискането , който е„ най- страшен „ . „Най –...
Курсова работа по Педагогика добавен на 16.11.2013
Слухово подпомагане на работата по произношение при деца с увреден слух
Есе на тема "Слухово подпомагане на работата по произношение при деца с увреден слух", материалът се състои от седем страници..... Необходимо е поне при малките глухи деца да се прилагат образователни стратегии, за да може да се н...
Есе по Педагогика добавен на 14.11.2013
Примерен план-конспект на урок по математика в 4 клас - Делене на числата до 100
Примерен план-конспект на урок по математика в 4 клас - Делене на числата до 100 Тема: Делене на числата до 100 Тип на урока: За нови знания Образователно ядро: Числа Цели: Да се усвои алгоритъма на деление с двуцифре...
Курсова работа по Педагогика добавен на 12.11.2013
Методи на обучението - Същност, класификация, Дидактически технологии
Учебният материал съдържа десет страници и е на тема "Методи на обучението - Същност, класификация, Дидактически технологии"..... Всеки метод се приспособява към възрастовите особености на учениците по своята структура,по степента...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Комуникативни нарушения при слепо-глухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им
Реферат на тема "Комуникативни нарушения при слепо-глухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им", материалът съдържа седем страници.... Необходимо е хората в семейството да се науча...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас
Материалът се състои от две страници.... Всъщност каква е същността на понятието „езиков усет“? установено е, че определяща роля в речевото развитие на децата от предучилищния период имат системните речеви въздействия от страна на...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Методът на Ангел Узунов
Реферат на тема "Методът на Ангел Узунов", материалът съдържа девет страници.... Обаче, отбелязва той “Ако погледнеш лицата им, ще си помислиш, че са лица на възрастни хора, които животът е тласкал насам-натам и по някакви непонят...
Реферат по Педагогика добавен на 09.11.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Библията - книга на книгите
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Вирусология
 Теми по Агробизнес
 Курсови работи по Анатомия
 Други учебни материали по Електрохи...
 Доклади по География
 Реферати по Социална политика
 Лекции по Фармация
 Есета по Митология
 Курсови работи по Транспорт
 Лекции по Хигиена
 Теми по Акушерство и гинекология
 Курсови работи по Материалознание
 Дипломни работи по Музика
 Есета по Педагогическа психология
 Доклади по Строителство
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg