ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тракийско-Странджанска област
Документът е тема по география - "Тракийско-Странджанска област", състои се от две страница. 1.Географско положение,граници,морфохидрографски особености. 2.Геоложки строеж,развитие на релефа и полезни изкопаеми. 3.Климат и води. 4...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Природна забележителност Улуру
Учебният материал се състои от шест страници и е на тема "Природна забележителност Улуру"....През 1983 г. тогавашният министър-председател на Австралия обещава да зачете искането на коренното население, но по-късно не спазва обеща...
Тема по География добавен на 08.10.2012
География на съвременна България
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда "Планините в България". 1.Рила 2.Пирин 3.Родопи 4.Витоша. 5. Стара планина. 6. Нос Емине. 7. Най-високи върхове.... България се намира в югоизточната част на Централна Евр...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Закономерности в териториалното проявление на природните рискове
Тема по география "Закономерности в териториалното проявление на природните рискове", състои се от 18 страници и разглежда: І. Екологични катастрофи. 1.Оценка на размера на катастрофите. 2.Екологични катастрофи. 3.Видове екологичн...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Карстова морфогенеза и карстов морфологичен комплекс
Учебен матариал на тема "Карстова морфогенеза и карстов морфологичен комплекс" състои се от седем страници и разглежда: 1.Същност на понятието карст. 2.Карстов процес. 3.Фактори, които влияят върху карстовия процес. 4.Карстови фор...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Арабско-ислямски регион
Материалът се състои от седем страници.... Така тази религия става позната на населението от Персия до Атлантическия океан.По-късно турските племена идвайки по тези земи я приемат и разпространяват сред народите на Източна и Юж...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Моделиране в ГИС
Учебният материал се състои от четири страници и е на тема "Моделиране в ГИС", разглежда: 1. Пространствено моделиране. 2. Същност на геостатистиката. 3. Построяване на геостатистическа повърхност... Традиционно в картографията за...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Релеф на България
Учебният материал представлява тема по география "Релеф на България", състои се от седем страници и разглежда: 1.Обща характеристика. А.Вертикално разпределение на релефа в Б-я. 2.Основни етапи в геолого – геоморфоложкото развитие...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Видове природни ресурси на Земята
Материалът се състои от седем страници и е тема по география "Видове природни ресурси на Земята", разглежда: 1.Енергийни ресурси. 2.Минерални ресурси. 3.Климатични ресурси. 4. Водни ресурси. 5.Поземлени ресурси. 6.Биоресурси. 7.Р...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Теоретична основа на агробизнеса
Учебният материал се състои от девет страници и е на тема "Теоретична основа на агробизнеса", съдържа: 1. Значение и място на отрасъла; 2. Географски особености на:  земеделието; - растениевъдство; - животновъдство;  хранит...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Българско Черноморско крайбрежие
Документът се състои от три страници и е тема по география "Българско Черноморско крайбрежие".... Има наличие на балнеоложки ресурси, свързани и с наличието на минерални води и лечебна кал, като балнеоложки туризъм може да се разв...
Тема по География добавен на 07.10.2012
География на енергетиката в света
Материалът се състои от пет страници и е на тема "География на енергетиката в света", разглежда: 1.Енергетиката е основен структуроопределящ отрасъл на стопанството, обхващащ производствтото, пренасянето и транформирането на енерг...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Кралство Бутан - Eкзотични дестинации
Учебният материал се състои от три страници и тема по география "Тенденции в развитието на урбанистичната практика. Възможности за промени съгласно развитието на обществото.Eкзотични дестинации - Кралство Бутан".... Страната е раз...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Климат на България
Учебният материал се състои от седем страници.... За особеностите в териториалното разпределение на температурите на въздуха и главно на ниските температури значителен дял се пада на Стара планина, която в случая играе ролята на о...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Води на българия
Документът се състои от единадесет страници и тема по география "Води на България", разглежда: 1.Водното богатство на България. 2. Използване на водите. 3.Степента на замърсеност на отделните поречия. 4. Показатели на замърсеностт...
Тема по География добавен на 07.10.2012
География на полезните изкопаеми в България
Учебният материал се състои от пет страници и е на тема "География на полезните изкопаеми в България".... Образувани са при Олигоцена, предимно в езерно-блатни условия. Най-голямото находище е при Бобовдол със запаси 162 милиона т...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Морски течения, земетресения и атмосфера
Учебният материал се състои от седем страници... Плътността е около 80% от плътността на другите слоеве, а въздухът е в постоянно движение, което определя какво ще бъде времето. Най-високата му температура е около 17 ° по Целзии и...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Лясковец
Реферат по географско краезнание на тема "Лясковец-моят град", състои се от 33 страници и разглежда: 1.История за града 2.Географско положение. 3.Релеф. 4.Климат. 5.Води. 6.Почви 7.Растителност и животински свят. 8.Население. 9.Ст...
Реферат по География добавен на 07.10.2012
Географски карти и атласи
Учебният материал се състои от осем страници и тема по география "Географски карти и атласи", разглежда: 1.Географски карти. 1.1 Определения за карта. 1.2.Основни свойства на картата. 1.3.Класификация на картите. 2.Географски атл...
Тема по География добавен на 07.10.2012
Биосферен резерват „Мантарица”
Реферат на тема "Биосферен резерват „Мантарица”", състои се от дванадесет страници и раглежда: 1.Географско положение, граници и големина. 2.Описание на природата. 2.1.Релеф. 2.2.Климат. 2.3.Води. 2.4. Почви. 2.5.Растителен свят. ...
Реферат по География добавен на 07.10.2012
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg