ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Ландшафтната сфера като планетарна геосистема
Учебният материал се състои от единадесет страници е тема география "Ландшафтната сфера като планетарна геосистема. Фактори и закономерности на пространствената диференциация на ланшафтната сфера", разглежда: I.Пространствен обхва...
Тема по География добавен на 07.10.2012
География на първичния сектор на стопанството на България
Тема по география - "География на първичния сектор на стопанството на България", състои се от пет страници и разглежда: 1.Същност, значение, особености. 2.Фактори за развитие. 3.Развитие. 4.Отраслова и териториална структура. 5.Пр...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Ландшафта- сфера като планетарна геосистема
Документът се състои от 24 страници.... Така например в началото на всеки един етап се наблюдава глобално потъване на земната кора, а завършването на всеки един се фиксира с цялостно издигане на земната суша. В периода на потъване...
Тема по География добавен на 06.10.2012
География на транспортната система, съобщенията и комуникациите – геопространствени модели и класификации
Учебният материал се състои от седем страници и тама по география - "География на транспортната система, съобщенията и комуникациите – геопространствени модели и класификации".... Превозите на големи разстояния имат ниска себестой...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Устойчивост на естествените склонове.
Учебният материал се състои от две страници е тема "Устойчивост на естествените склонове.", разглежда: 1.Причини за свлачища и срутища 2. Форми и класификация на свлачищата. 3. Статическа проверка за устойчивост на склонове. 4.Ста...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Население на България. География на населението.
Документът се състои от девет страници и е на тема "Население на България", разглежда: 1. Същност и значени. 2.Формиране на българското население. 3.Брой на населението. 4. Териториално разпределение и гъстота на населението. 5. Д...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Природни паркове в България
Материалът се състои от дванадесет страници и разглежда природните паркове в България. 1.Природен парк "Българка". 2. Природен парк ”Витоша”. 3.ПП "Врачански Балкан" 4.Природен парк "Златни пясъци". 5.Природен парк "Персина". Прир...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Денудация - оголване на скалите
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Денудация - оголване на скалите"..... Те носят името каменни морета. Те се състоят от един блокове с диаметър от до 40 до 80 см. Скалните покривки имат мощност 20-50 м. Блок...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Металургията в България
Документът се състои от три страници и представлява тема по география - "Металургията в България", разглежда: 1.Главни фактори за развитието на металургията са нейната суровинна база и обществено-икономическите фактори. 2.Според в...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Сейшели - острови с рядко срещани ценности
Матариалът се състои от шест страници, на тема "Сейшели - острови с рядко срещани ценности", разглежда: 1.География и природа на Сейшелските острови. 2.Редки животни и растения. 3.Население на Сейшелските острови. 4.История и поли...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Климатология и хидрология на България
Документът се състои от 28 страници и e на тема "Климатология и хидрология на България". 1.Климат на България. Фактори за формиране на климата. 2. Слънчево греене. Радиационни фактори. 3.Температура на въздуха. 4. Влажност на възд...
Тема по География добавен на 06.10.2012
София
Учебният матариал се състои от девет страници и раглежда: 1.Релеф на Софийска област. 2.Климат на Софийска област. 3.Почви, растителност и животински свят. 4.Природни ресурси. 5.Административно-териториално устройство. 6.Демографс...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Стара планина
Учебният матариал се състои от две страници....Природните забележителности са „Леденика”, „Темната дупка”, „Ритмите”, Лакатнишките скали, Кътинските пирамиди. От град Нови Искър до село Лютиброд е проломът на река Искър, всечен е ...
Тема по География добавен на 06.10.2012
Югозападен регион
Учебният материал се състои от 18 страници и е на тема "Югозападен регион", разглежда: І.Географско положение, граници и териториален обхват. ІІ.Природни условия и ресурси. 1.Релеф. 2.Полезни изкопаеми. 3.Климатични условия и рес...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Обща характеристика на Балканския полуостров
Учебният матариал се състои от единадесет страници.... През IV в. На Балканите са се появили славянските племена. През средновековие Балкните често са ставали арена за битки между Византия, Сърбия и Българско Царство. Към края на ...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Египетските пирамиди
Учебният материал се състои от една страница и е на тема "Египетските пирамиди"....Но след срещата им Джосер изоставя вече построената си гробница и започва да строи първата истинска, изобретена от Имхотеп пирамида. Пирамидата изг...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Защитени територии в България
Материалът се състои от шест страници... В границите на природните паркове не попадат населени места и селищни образувания. Природните паркове се създават и управляват с цел: - поддържане разнообразието на екосистемите и опазван...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Ерозионна морфогенеза и долинни геоморфоложки системи
Документът се състои от тринадесет страници и на тема "Ерозионна морфогенеза и долинни геоморфоложки системи" Съдържание: І. Същност. II. Механизъм на действие и общи закономерности на ерозията. 1. Елементи на водното течение и ус...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Сравнителна природногеографска характеристика на Апенински, Пиренейски и Балкански полуостров
Учебният материал се състои от 16 страници....Средногодишният отток на реката е 290 м³/сек. Реките носят големи количества твърд отток. На Апенинския полуостров има няколко езера. Най-голямо е безотточното плитко езеро Тразимено (...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Придунавско-Добруджанска област
Документът се състои от шест страници и е тема по география "Придунавско-Добруджанска област", ,разглежда: 1. Граници. 2. Геоложки строеж. 3. Релеф. 4. Полезни изкопаеми. 5. Климат. 6. Води. 7. Почвена покривка. 8. Растителност. 9...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg