ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пристанище Поти - Грузия
Материалът се състои от четири страници....Общо трафик е нараснал 26%, и контейнерния трафик се е увеличил с 46% спрямо 2006 година. Чрез нефтеното пристанище се товарят дневно до 100 000 тона азербайджански нефт, предназначен осн...
Тема по География добавен на 05.10.2012
“География на туризма” като наука
Материалът се състои от 28 страници и разглежда следните теми: 1.“География на туризма” като наука 2.Туризмът като социално – икономическо явление. Етапи на развитието на туризма. 3.Видове туризъм и форми на туризма. 4.Туристичес...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Влияние на ендогенните процеси за формиране на едрите земеповърхни форми
Документът се състои от 18 страници и разглежда : І. Строеж на земното тяло и земната кора. 1. Строеж на земното тяло. II. Строеж на земната кора. ІІІ. Морфогенетична роля на съвременния вулканизъм. 1. Същност. 2. Механизъм. 3. Пр...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Увод в географското познание
Учебният материал се състои от 53 страници и съдържа 9 теми по география: 1.Същност на географията и нейните задачи представени в различните научни школи. Географията като наука и познание. 2.Обект, предмет и съдържание на географ...
Тема по География добавен на 05.10.2012
Ресурси на световния океан
Материалът се състои от три страници... Такъв е проектът за доставяне на айсберг с обем около 180 млн. м3 до бреговете на Саудитска Арабия. По време на транспортирането айсбергът трябва да бъде запазен от горещините, като се изпо...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Растителност на Северна Америка
Документът се състои от три страници и е на тема "Растителност на Северна Америка".... Между тях се срещат над 50 вида палми, особено характерна е декоративната палма, наричана кралска палма, на остров Куба, с много високо и строй...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Робърт Пири
Учебният материал е на тема "Великите географски открития, откриване на Северния полюс от Робърт Пири", състои се от три страници.... Повратния момент в живота му настъпва през 1891г. и е свързан с началото на първата му полярна е...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Административно и териториално деление на България
Документът съдържа четири страници и е на тема "Административно и териториално деление на България"....От тях като по-съществени могат да бъдат отбелязани промените в административно-териториалното деление на страната извършени пр...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Дивата Австралия
Материалът се състои от 16 страници... Нова Гвинея и околните острови са своеобразна световна столица на плодоядните прилепи. Тук се срещат повече видове, отколкото където и да е другаде по света. Плодоядните прилепи са отлични пъ...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Държавен зрелостен изпит по География и икономика
Учебният материал представлява най-важните неща за зрелостен изпит по География и икономика, състои се от 34 страници : 1.Земята – част от Вселената и Слънчевата система. 2.Вътрешен строеж на Земята. 3.Етапи в развитието на Земята...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Централен Балкан
Матeриалът се състои от шест страници и разглежда: 1. Релеф. 2. Климат. 3. Води. 4. Флора. 4.1 Гъби. 4.2 Висши растения. 4.3 Лечебни растения. 5. Фауна. 5.1 Безгръбначни животни. 5.2 Бозайници. 5.3 Птици. 5.4 Влечуги. 5.5 Земновод...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Климатична характеристика на град Самоков
Документът се състои от 22 страници и разглежда : I.Природно географски и ресурсен потенциал. 1.Географско положение. 2.Релеф. 3.Полезни изкопаеми. 4. Водни ресурси. 5. Почви. 6. Флора и фауна. II. Фактори за формирането на климат...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Най-големи държави във света
Матeриалът се състои от тридесет и пет страници и е на тема "Десетте най-големи държави във света " 1.Русия -17 075 400 кв. км 2.Канада -9 970 610 кв. км 3.Китай -9 572 900 кв. км 4.САЩ -9 372 571 кв. км 5.Бразилия -8 511 965 ...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Брюксел
Документът се състои от четири страници.... В парк Хейзел се издига символът на Брюксел - Атомиумът. Той е експонат на Белгия като домакин на световното изложение ЕКСПО 1958. Атомиумът представлява 9 сфери, свързани с тръбообразни...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Природогеографският комплекс – водещ фактор при формирането на регионалното и световното стопанство
Учебният матариал представлява тема по география - "Природогеографският комплекс – водещ фактор при формирането на регионалното и световното стопанство", състои се от пет страници и раглежда: 1.Ролята на природогеографския фактор ...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Географска обвивка и ландшафтна сфера
Документът представлява тема по география - "Географска обвивка и ландшафтна сфера - пространствен обхват, цялостност, дискретност и континуалност, асиметрия", състои се от една страница....Нито един компонент не съществува и не с...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Физични и водни свойства на свързаните почви
Учубният матариал се състои от шест страници и е на тема "Физични и водни свойства на свързаните почви" и разглежда: 1. Физични свойства. 2. Водно-физични свойства. 2.1. Хигроскопичната влажност. 2.2.Максималната молекулна влагоем...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Природоресурсен потенциал на света
Учубният матариал е тема по геотрафия и разглежда "Природоресурсен потенциал на света.", състои се от две страници и раглежда подробно: 1.Природни условия. Природни ресурси и Природоресурсен потенциал. 2.Видове природни ресурси. 3...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Възникване на представата за предмета на Географията
Учебният матариал представлява тема по география, състои се от три страници.... . В основата на такъв анализ вече седи разбирането за Географията като научно познание на земята . включващо описанието й от гледна точка на общото зе...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Географско и геополитическо положение на България
Тема по география, състои се от три страници.... Двете страни се радват на добросъседски отношения. Българската територия е своеобразен сухопътен мост за връзките на Турия с европейския континент, а за Балканския полуостров Мала А...
Тема по География добавен на 04.10.2012
Страници: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg