ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по икономическа и социална география
Учебният материал се състои от 79 страници и представлява пищови на следните теми : 1. Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа. Класическа школа. Школа „Човешки отношения”. Школа „Организационно поведение”. Съв...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Славянско странознание - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлъва пищови на тема "Славянско странознание" и разглежда: 1.Източни Славяни. 2.Украинци. Украйна. 3.Западни Славяни Поляци. 4.Южни Славяни.Сърби,Словенци... Около 2млн души....
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Пищови по География на населението.
Учебният материал се състои от дванадесет страници и е пищови по география на следните теми: 1.Предмет и съдържание на геодемографията. 2.Брой и динамика на населението. 3.Териториално разпределение на населението. 4.Полова структ...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Климатология и хидрология - пищови
Учебният материал се представлява пищови по "Климатология и хидрология", състои се от единадесет страници и съдържа следните теми: 1.Атмосфера на Земята. 2.Състав и строеж на атмосферата. 3. Хидросферата. 4.Подземните води в Бълга...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Природна география на Черно море - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлява пищови на тема "Природна география на Черно море"... Континентална окрайнина-Включва в себе си подводна и сушава част. Подводната се нар.субаквална,а сушавата субаерална...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Централна Европа - пищови
Пищови на тема "Централна Европа", състоят се от три страници.... В състава на този регион влизат страните разположени на Перинейския,Апенинския и Балканския полуостров.Португалия,Гърция,Испания,Андора,Гибралтар,Италия,Сан Марино,...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Свойства на почвите - пищови
Пищови по география на тема "Свойства на почвите", документът се състои от две страници и разглежда: 1. Произход, структура и състав на почвите. 1.1. Произход на почвите. 1.2. Структура на дисперсните почви. 2.3. Състав на почвите...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Термини - пищови по Геоморфология и палеогеография.
Учебният материал представлява пищови по геоморфология и палеогеография за студенти - Термини. Материалът се състои от седем страници.... Склоновете са стръмни до отвесни, а по ровинното дъно се наблюдават стъпала и малки водопади...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Геоморфология - пищови
Пищови по география на тема "Геоморфология", материалът се състои от осем страници.... В резултат на то-зи процес се образува специфичен комплекс от екзарационни фор-ми на земната повър-хност: циркуси, тро-гови долини, кар-линги, ...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Изходно ниво 10 клас - География
Пищов по география - "Изходно ниво за десети клас", документът се състои от шест страници... Основни ЖП линии: 1. Калотина запад - София - Пловдив - Свиленград граница; 2. София - Горна Оряховица - Варна; 3. Илиянци - Карлово - Ка...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Обща характеристика на националното стопанство на България
Документът се състои от осем страници и е на тема "Обща характеристика на националното стопанство на България", разглежда: 1. Същност и определение. 2. Показатели за анализ на националното стопанство. 3. Фактори за развитие на нац...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Рило-родопска област
Документът се състои от двадесет и четири страници и е на тема "Рило-родопска област", съдържа: I. Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на река Струма. 1. Географско положение. 2. Геоложки строеж и палеогеографско разви...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Полезни изкопаеми на България
Учебен материал по география на тема - "Полезни изкопаеми на България", състои се от десет страници и съдържа: 1. Значение на полезните изкопаеми. Видове полезни изкопаеми. 2. Развитие на геоложките проучвания в България. 3. Харак...
Тема по География добавен на 21.10.2012
География на зърнопроизводството в България
Документът се състои от девет страници и е на тема "География на зърнопроизводството в България", разглежда: І. Значение и място на зърнопроизводството в структурата на земеделието. ІІ. Условия и фактори за развитие на зърнопроизв...
Тема по География добавен на 20.10.2012
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената
Учебният материал се състои от две страници и е на тема "География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената", разглежда: І. Значение и особености. ІІ. Място в структурата на промишлеността и НС. ІІІ. Фактори и ...
Тема по География добавен на 20.10.2012
Национално стопанство на България
Материалът представлява кандидатстуденска тема по география -"Национално стопанство на България", състои се от шест страници и съдържа: I.Същност. II.Периоди на развитие. III.Условия и фактори за развитие. IV.Отраслова структура. ...
Тема по География добавен на 20.10.2012
Природни ценности на Североизточна България
Учебният материал се състои от тринадесет страници и е на тема "Природни ценности на Североизточна България", съдържа: 1.Увод. 2.Черноморски културно –исторически регион. 3.Шуменски микрорайон и Русенски микрорайон. 4. Силистренск...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Северен централен район - географско положение, граници и големина
Документът се състои от тринадесет страници и е на тема "Северен централен район - географско положение, граници и големина", разглежда: 1.Географско положение,граници и големина. 2.Стопанскогеографска преценка на природните услов...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Географски региони в Африка
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Географски региони в Африка", разглежда: 1.Географско положение. 2.Природни условия и ресурси. 3.Население. 4.Главни черти на стопанството. 5.Регионална структура. А.Страни ...
Тема по География добавен на 19.10.2012
География на водите на България
Документът се състои от двадесет и три страници и е тема по география - "География на водите на България", разглежда: 1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. 2. Фактори за формирането и режима на водите в ...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg