ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по икономическа и социална география
Учебният материал се състои от 79 страници и представлява пищови на следните теми : 1. Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа. Класическа школа. Школа „Човешки отношения”. Школа „Организационно поведение”. Съв...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Славянско странознание - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлъва пищови на тема "Славянско странознание" и разглежда: 1.Източни Славяни. 2.Украинци. Украйна. 3.Западни Славяни Поляци. 4.Южни Славяни.Сърби,Словенци... Около 2млн души....
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Пищови по География на населението.
Учебният материал се състои от дванадесет страници и е пищови по география на следните теми: 1.Предмет и съдържание на геодемографията. 2.Брой и динамика на населението. 3.Териториално разпределение на населението. 4.Полова структ...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Климатология и хидрология - пищови
Учебният материал се представлява пищови по "Климатология и хидрология", състои се от единадесет страници и съдържа следните теми: 1.Атмосфера на Земята. 2.Състав и строеж на атмосферата. 3. Хидросферата. 4.Подземните води в Бълга...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Природна география на Черно море - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлява пищови на тема "Природна география на Черно море"... Континентална окрайнина-Включва в себе си подводна и сушава част. Подводната се нар.субаквална,а сушавата субаерална...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Централна Европа - пищови
Пищови на тема "Централна Европа", състоят се от три страници.... В състава на този регион влизат страните разположени на Перинейския,Апенинския и Балканския полуостров.Португалия,Гърция,Испания,Андора,Гибралтар,Италия,Сан Марино,...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Свойства на почвите - пищови
Пищови по география на тема "Свойства на почвите", документът се състои от две страници и разглежда: 1. Произход, структура и състав на почвите. 1.1. Произход на почвите. 1.2. Структура на дисперсните почви. 2.3. Състав на почвите...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Термини - пищови по Геоморфология и палеогеография.
Учебният материал представлява пищови по геоморфология и палеогеография за студенти - Термини. Материалът се състои от седем страници.... Склоновете са стръмни до отвесни, а по ровинното дъно се наблюдават стъпала и малки водопади...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Геоморфология - пищови
Пищови по география на тема "Геоморфология", материалът се състои от осем страници.... В резултат на то-зи процес се образува специфичен комплекс от екзарационни фор-ми на земната повър-хност: циркуси, тро-гови долини, кар-линги, ...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Изходно ниво 10 клас - География
Пищов по география - "Изходно ниво за десети клас", документът се състои от шест страници... Основни ЖП линии: 1. Калотина запад - София - Пловдив - Свиленград граница; 2. София - Горна Оряховица - Варна; 3. Илиянци - Карлово - Ка...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Обща характеристика на националното стопанство на България
Документът се състои от осем страници и е на тема "Обща характеристика на националното стопанство на България", разглежда: 1. Същност и определение. 2. Показатели за анализ на националното стопанство. 3. Фактори за развитие на нац...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Рило-родопска област
Документът се състои от двадесет и четири страници и е на тема "Рило-родопска област", съдържа: I. Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на река Струма. 1. Географско положение. 2. Геоложки строеж и палеогеографско разви...
Тема по География добавен на 21.10.2012
Полезни изкопаеми на България
Учебен материал по география на тема - "Полезни изкопаеми на България", състои се от десет страници и съдържа: 1. Значение на полезните изкопаеми. Видове полезни изкопаеми. 2. Развитие на геоложките проучвания в България. 3. Харак...
Тема по География добавен на 21.10.2012
География на зърнопроизводството в България
Документът се състои от девет страници и е на тема "География на зърнопроизводството в България", разглежда: І. Значение и място на зърнопроизводството в структурата на земеделието. ІІ. Условия и фактори за развитие на зърнопроизв...
Тема по География добавен на 20.10.2012
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената
Учебният материал се състои от две страници и е на тема "География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената", разглежда: І. Значение и особености. ІІ. Място в структурата на промишлеността и НС. ІІІ. Фактори и ...
Тема по География добавен на 20.10.2012
Национално стопанство на България
Материалът представлява кандидатстуденска тема по география -"Национално стопанство на България", състои се от шест страници и съдържа: I.Същност. II.Периоди на развитие. III.Условия и фактори за развитие. IV.Отраслова структура. ...
Тема по География добавен на 20.10.2012
Природни ценности на Североизточна България
Учебният материал се състои от тринадесет страници и е на тема "Природни ценности на Североизточна България", съдържа: 1.Увод. 2.Черноморски културно –исторически регион. 3.Шуменски микрорайон и Русенски микрорайон. 4. Силистренск...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Северен централен район - географско положение, граници и големина
Документът се състои от тринадесет страници и е на тема "Северен централен район - географско положение, граници и големина", разглежда: 1.Географско положение,граници и големина. 2.Стопанскогеографска преценка на природните услов...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Географски региони в Африка
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Географски региони в Африка", разглежда: 1.Географско положение. 2.Природни условия и ресурси. 3.Население. 4.Главни черти на стопанството. 5.Регионална структура. А.Страни ...
Тема по География добавен на 19.10.2012
География на водите на България
Документът се състои от двадесет и три страници и е тема по география - "География на водите на България", разглежда: 1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. 2. Фактори за формирането и режима на водите в ...
Тема по География добавен на 19.10.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Библията - книга на книгите
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Лингвистика
 Документи по Агробизнес
 Пищови по Статистика
 Планове по Информатика, ИТ
 Лекции по Финанси
 Лекции по Международно право
 Реферати по Туризъм
 Анализи по Макроикономика
 Лекции по Чужди езици
 Курсови работи по Криминология
 Лекции по Бизнес комуникации
 Реферати по Физиология на растеният...
 Доклади по Химия
 Други учебни материали по Агробизне...
 Упражнения по Финанси
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg